Spis treści

Podstawa programowa

Cele kształcenia (tzw. wymagania ogólne) oraz treści nauczania (tzw. wymagania szczegółowe) na każdym poziomie nauczania.

Wymagania edukacyjne

Treści nauczania z podziałem na oceny.

Standardy wymagań

Treści nauczania wymagane na egzaminie maturalnym.

Egzamin maturalny

Komunikaty Dyrektora CKE (wybór systemu operacyjnego, programu użytkowego i języka programowania). Informator. Arkusze egzaminacyjne.

Podręczniki

Literatura w zakresie podstawowym i rozszerzonym nie tylko do liceum.

Konkursy

Olimpiady i konkursy z informatyki oraz dziedzin powiązanych z informatyką.

Materiały

Materiały potrzebne do zajęć lekcyjnych.

IT Szkoła

Ponad sto kursów prowadzonych przez wykładowców uczelni warszawskich (WWSI, UW) i nie tylko, dostępnych nieodpłatnie - dotyczących informatyki (od niedawna także matematyki, fizyki, biologii, chemii).

Akademia Cisco

Dostęp do materiałów firmy Cisco z możliwością nieodpłatnego uzyskania certyfikatów dotyczących sprzętu komputerowego i systemów operacyjnych oraz sieci komputerowych: "IT Essentials PC Hardware & Software", "CCNA Routing & Switching".

ECDL

Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy. Przygotowanie do uzyskania certyfikatów na poziomie podstawowym i rozszerzonym - dotyczących programów użytkowych.

2017 © I LO Olkusz