Życie jest długie, jeżeli się umie z niego korzystać. (Seneka)

NetSTUDENT

Turniej CS GO


PODRĘCZNIKI 2018/2019

Podręczniki


I LO Olkusz - Facebook lo1olkusz

Plan lekcji, dzwonki
Zastępstwa
Kalendarz
Kontakt z nauczycielami
Spotkania z rodzicami
Oferta ubezpieczenia


 logo96
SU - I LO Olkusz - Facebook su-lo1olkusz


Biblioteka szkolna


Jubileusz 100-lecia
Jubileusz 95-lecia


SPOTKANIA Z...
Absolwenci
Goście


EuroWeek - Szkoła Liderów
Stypendium w Wiedniu
"Projekt z klasą"
Proces Boloński
"KinoSzkoła"
Noc filmowa
"Małopolska - moje..."
"Zachować dla ... pokoleń"
Festiwal Nauki
Wykłady z matematyki
Pierwsza pomoc


"Najlepszy Absolwent"


UROCZYSTOŚCI/IMPREZY
Rajdy integracyjne
Dzień Chłopaka
Ślubowanie klas I
Roczn. zawieszenia Krzyża
Juwenalia
Święto Niepodległości
Szkolne Mikołajki
Szkolna Wigilia
Koncerty
Pierwszy Dzień Wiosny
Imprezy lokalne


Szkolna scena teatralna


AKTUALNOŚCI SPORTOWE
Piłka ręczna dz (26 V)
Piłka ręczna dz (23 III)
Koszykówka dz (17-18 III)
Piłka ręczna dz (6 III)
Koszykówka chł (12 II)
Pływanie (6 II)
Siatkówka dz (5 II)
Siatkówka chł (5 II)
Pływanie (22 I)
Tenis stołowy (19 I)
Koszykówka chł (10 XII)
Koszykówka dz (8 XII)
Tenis stołowy (4 XII)
Siatkówka chł (25 XI)
Siatkówka dz (19 XI)
Grupy taneczne


PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Nasza prezydencja w UE
Dzień przedsiębiorczości
Edukacja prawna


PROFILAKTYKA
Zdrowy tryb życia
Profilaktyka raka piersi
Dzień rzucania palenia
Światowy Dzień AIDS
Światowy Dzień Zdrowia
Świat. Dzień bez Tytoniu
Świat. Dz. Walki z Rakiem
Świat. .. Walki z Otyłością
No promil - No problem
Anoreksja, bulimia, ...
Profilaktyka uzależnień
Dzień Bezp. Internetu


WOLONTARIAT
Warsztaty Ter. Zajęciowej
Stowarzyszenie OSAK
Świetlica im. JP2
Dom Pomocy Społecznej
Adopcja Miłości
SWM "Młodzi Światu"
Szlachetna Paczka
Good Deeds Day Polska
Klub Wolontariuszy
Stow. Res Sacra Miser
Świąteczna zbiórka żywności
Targi Wolontariatu
Akcja "Zakrętki"
"Barwy Wolontariatu"
Małop. Dni Osób Niepełnosprawnych
Wyprawa PO MOC
Koncert charytatywny
Ośrodek Pomocy Społecznej


WYCIECZKI
Krajowe
Zagraniczne


PRASA SZKOLNA
Ekspress Kazika
Raptularz


PRACE UCZNIÓW
Strony WWW
Prace plastyczne
Rysunki na tablicy

Nasz dostawca internetu

interkonekt

Egzamin maturalny

Matura 2017

pdf48 Harmonogram egzaminów
pdf48 Dostosowania
pdf48 Lista systemów ... - egzamin maturalny z informatyki
pdf48 Przybory

 

pdf48 Organizacja egzaminu maturalnegozałączniki ]
pdf48 Deklaracje
pdf48 Terminy dla uczniów klas maturalnych
pdf48 Terminy dla zdających maturę po raz pierwszy lub po raz kolejny

 


Matura 2016

Komunikat 1

pdf48 Terminy egzaminów w 2016 roku
pdf48 Lista systemów ... - egzamin maturalny z informatyki w 2016 roku
pdf48 Dostosowania w roku szkolnym 2015/2016
pdf48 Przybory
pdf48 Olimpiady

 

pdf48 Organizacja egzaminu maturalnego (załączniki)

 

Deklaracje maturalne:

NOWA FORMUŁA

Deklaracja_1a_N - dla:
(1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2015/2016 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego oraz 
(2) absolwenta liceum ogólnokształcącego, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2014/2015 
Deklaracja_1b_N - dla:
(1)absolwenta LO z roku szkolnego 2014/2015, którego macierzysta szkoła została zlikwidowana lub przekształcona;
(2) osoby, która posiada świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie – wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej;
(3) absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej, który nie posiada świadectwa dojrzałości uzyskanego po zdaniu egzaminu dojrzałości Deklaracja_1c_N - dla absolwenta, który posiada świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości przeprowadzanego dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich (sprzed 2005 r.)

STARA FORMUŁA

Deklaracja_1d_S - dla:
(1) absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005–2013/2014 oraz
(2) absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015
(1, 2) przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów
Deklaracja_1e_S- dla:
(1) absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005–2013/2014 oraz 
(2) absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015
(1, 2) którego szkoła została zlikwidowana lub przekształcona i przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów oraz (3) osoby, która ukończyła liceum ogólnokształcące na podstawie egzaminów eksternistycznych

Wzory:
pdf48 Wybrane wzory matematyczne

pdf48 Karta wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych

Telewizyjna OKE: strona główna, filmy o egzaminie maturalnym.


Matura - maj 2015

Komunikat 7

Świadectwa dojrzałości będą wydawane absolwentom dnia 30 czerwca 2015 roku (wtorek)
od godz. 9.00 w sali nr 20.
Prosimy o zabranie dokumentu tożsamości.

Komunikat 6

Zasady wglądu do pracy egzaminacyjnej [ PDF ]

Komunikat 5

Szczegółowy harmonogram matur pisemnych i ustnych znajduje się w szkole na parterze, naprzeciw sali 23.

Komunikat 4

Logowanie do systemu OBIEG dla uczniów: [ Zaloguj ]

Komunikat 3

Szczegółowe informacje o maturze z podziałem na LO, Technikum oraz Absolwentów z lat wcześniejszych: [ http://www.cke.edu.pl/index.php/egzamin-maturalny-left ]

Komunikat 2

Nowa formuła egzaminu maturalnego w skrócie: [ PDF ]

Komunikat 1

Niezbędne informacje z komisji egzaminacyjnych:


Matura - maj 2014

Informacje o wynikach:

 • Wyniki naszych egzaminów maturalnych za okres 2010-2012 i 2011-2013 na tle innych szkół Polski, województwa lub gminy, można zobaczyć na stronie:
  http://matura.ewd.edu.pl/index.php?str=wysz
  (Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  pod patronatem MEN, CKE).

Komunikat 4

Świadectwa dojrzałości będą wydawane absolwentom dnia 27 czerwca (piątek)
od godz. 12.00 w sali nr 20.
Prosimy zabrać ze sobą dokument tożsamości.

Komunikat 3

Maturzyści zdający egzamin maturalny z wykorzystaniem kalkulatorów, proszeni są o ich opisanie:
- nazwisko i imię,
- klasa,
- przedmiot i poziom,
- sala.
Kalkulatory należy przekazać nauczycielowi matematyki najpóźniej do 29 IV.

Komunikat 2

W dniu 21 marca 2014 (piątek) na lekcji wychowawczej zostanie przeprowadzone szkolenie dotyczące egzaminu maturalnego. Przedstawione zostaną m. in.:

 1. instrukcje dotycząca przebiegu egzaminu oraz przeszkolenie w zakresie kodowania arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi,
 2. zasady postępowania w przypadku nieobecności na egzaminie z przyczyn losowych lub zdrowotnych,
 3. terminy ogłoszenia wyników i odbioru świadectw,
 4. zasady składania deklaracji do egzaminów w kolejnej sesji egzaminacyjnej w 2015 roku.

Obecność obowiązkowa !!

Komunikat 1

Niezbędne informacje z komisji egzaminacyjnych:

 • OKE - [ Aktualności maturalne ] [ OBIEG ]
 • CKE - [ Egzamin maturalny ]
  • procedury 2013/14 [ PDF ] + załączniki (całość) [ ZIP ]
  • wybrane załączniki:
   1a - deklaracja przystąpienia po raz pierwszy [ PDF ]
   1b - deklaracja przystąpienia dla absolwenta (matura 2010-2013) [ PDF ]
   1c - deklaracja przystąpienia dla absolwenta (matura 2005-2009) [ PDF ]
   14 - dostosowanie warunków do potrzeb zdającego [ PDF ]
   17 - wniosek o przeprowadzenie egzaminu w domu [ PDF ]
   18 - oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu w sierpniu [ PDF ]
   19 - wniosek o zdawanie egzaminu w terminie dodatkowym [ PDF ]
   20 - wniosek o zmianę w deklaracji (uzyskanie tyt. finalisty/laureata olimpiady) [ PDF ]

TOP

Nowe Wiadomości
na nowej stronie
WWW


st2018p128
Srebrna Szkoła 2018


100lat 150


ewd124

Nagroda Jakości Nauczania
sapere auso 2016 120


nzs92


Szkoła Kompetencji Przyszłości
dyplom100

Szkoła Odkrywców Talentów
Szkoła Odkrywców Talentów

Szkoła Łowców Talentów
1


WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI WYŻSZYMI

Instytut Fizyki
Uniwersytet Jagielloński

I Pracownia Fizyczna - Instytut Fizyki UJ

Instytut Matematyki
Uniwersytet Jagielloński

I Pracownia Fizyczna - Instytut Fizyki UJ

Wydział Chemii
Uniwersytet Jagielloński

Wydział Chemii

Wydział Nauk o Ziemi
Uniwersytet Śląski

wnoz us 100

Klasa akademicka SGH
sgh 120

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Śląski

us wbios 150

Wyższa Szkoła Biznesu
w Dąbrowie Górniczej

wsb dg


WYMIANA MŁODZIEŻY
Schwalbach am Taunus
Projekt dofinansowała Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
Wurzen
Polska-Niemcy-Izrael
Polska-Izrael
Israeli and European Youth Exchanges


Egzamin First
lincoln100

Spotkania
z Parlamentem
Europejskim

Spotkania z Parlamentem Europejskim

Enter Your Future
Enter Your Future

wt100

"Moja firma..."
Moja firma w mojej gminie

Młodzieżowe UM
Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne

Naukowy projekt
FENIKS

Naukowy projekt FENIKS

Akademia CISCO
Akademia CISCO

Współpraca młodzieży...
Współpraca młodzieży polskiej i szwajcarskiej

"Szkoła z klasą"
Szkoła z klasą


Stowarzyszenie
"Złota Arka"

Księga Pamiątkowa Jednodniówka
Zeszyty Historyczne Olkusza


"Szkoła wolna
od dopalaczy"

Certyfikat - Szkoła wolna od dopalaczy


Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego
BO! - ulotka
Harmonogram spotkań


Artyści Ziemi Olkuskiej


hpv128