102 lata tradycji - 1916-2018

NetSTUDENT

Turniej CS GO


PODRĘCZNIKI 2018/2019

Podręczniki


I LO Olkusz - Facebook lo1olkusz

Plan lekcji, dzwonki
Zastępstwa
Kalendarz
Kontakt z nauczycielami
Spotkania z rodzicami
Oferta ubezpieczenia


 logo96
SU - I LO Olkusz - Facebook su-lo1olkusz


Biblioteka szkolna


Jubileusz 100-lecia
Jubileusz 95-lecia


SPOTKANIA Z...
Absolwenci
Goście


EuroWeek - Szkoła Liderów
Stypendium w Wiedniu
"Projekt z klasą"
Proces Boloński
"KinoSzkoła"
Noc filmowa
"Małopolska - moje..."
"Zachować dla ... pokoleń"
Festiwal Nauki
Wykłady z matematyki
Pierwsza pomoc


"Najlepszy Absolwent"


UROCZYSTOŚCI/IMPREZY
Rajdy integracyjne
Dzień Chłopaka
Ślubowanie klas I
Roczn. zawieszenia Krzyża
Juwenalia
Święto Niepodległości
Szkolne Mikołajki
Szkolna Wigilia
Koncerty
Pierwszy Dzień Wiosny
Imprezy lokalne


Szkolna scena teatralna


AKTUALNOŚCI SPORTOWE
Piłka ręczna dz (26 V)
Piłka ręczna dz (23 III)
Koszykówka dz (17-18 III)
Piłka ręczna dz (6 III)
Koszykówka chł (12 II)
Pływanie (6 II)
Siatkówka dz (5 II)
Siatkówka chł (5 II)
Pływanie (22 I)
Tenis stołowy (19 I)
Koszykówka chł (10 XII)
Koszykówka dz (8 XII)
Tenis stołowy (4 XII)
Siatkówka chł (25 XI)
Siatkówka dz (19 XI)
Grupy taneczne


PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Nasza prezydencja w UE
Dzień przedsiębiorczości
Edukacja prawna


PROFILAKTYKA
Zdrowy tryb życia
Profilaktyka raka piersi
Dzień rzucania palenia
Światowy Dzień AIDS
Światowy Dzień Zdrowia
Świat. Dzień bez Tytoniu
Świat. Dz. Walki z Rakiem
Świat. .. Walki z Otyłością
No promil - No problem
Anoreksja, bulimia, ...
Profilaktyka uzależnień
Dzień Bezp. Internetu


WOLONTARIAT
Warsztaty Ter. Zajęciowej
Stowarzyszenie OSAK
Świetlica im. JP2
Dom Pomocy Społecznej
Adopcja Miłości
SWM "Młodzi Światu"
Szlachetna Paczka
Good Deeds Day Polska
Klub Wolontariuszy
Stow. Res Sacra Miser
Świąteczna zbiórka żywności
Targi Wolontariatu
Akcja "Zakrętki"
"Barwy Wolontariatu"
Małop. Dni Osób Niepełnosprawnych
Wyprawa PO MOC
Koncert charytatywny
Ośrodek Pomocy Społecznej


WYCIECZKI
Krajowe
Zagraniczne


PRASA SZKOLNA
Ekspress Kazika
Raptularz


PRACE UCZNIÓW
Strony WWW
Prace plastyczne
Rysunki na tablicy

Nasz dostawca internetu

interkonekt

Edukacyjna Wartość Dodana

Szkoła sukcesu

Edukacyjna Wartość Dodana

W życiu każdego gimnazjalisty przychodzi taki okres, kiedy musi wybrać nową szkołę. Jest to bardzo ważna decyzja, która może rzutować na przyszłe życie, a podjęcie jej nie jest łatwe.
Uczniowie i rodzice swoją wiedzę o szkole opierają często o wyniki egzaminów maturalnych oraz o subiektywne opinie osób z otoczenia. Wiarygodne i przydatne informacje o efektywności nauczania w szkole dostarcza Edukacyjna Wartość Dodana (EWD) czyli ogół metod statystycznych, które pozwalają oszacować wkład szkoły w końcowe wyniki na maturze. W obliczeniach uwzględnia się ilość punktów uzyskach na egzaminach: gimnazjalnym oraz maturalnym.
Wskaźnik EWD obliczany jest dla gimnazjów od roku 2008, a dla liceów i techników od 2010. Wyniki znajdują się na stronie http://ewd.edu.pl/wskazniki/matura. Zostały one przedstawione w postaci specjalnych wykresów, które pozwalają na zaczerpnięcie wielu informacji na temat szkoły oraz porównanie jej z innymi.

Opis położenia szkoły (elipsy) w układzie współrzędnych (wynik egzaminu, EWD) może ułatwić wyróżnienie kilku punktów odniesienia.

 1. Szkoły neutralne. Licea ogólnokształcące  w których notujemy zarówno średni w skali kraju poziom wyników maturalnych, jak i przeciętną efektywność.
 2. Szkoły o wysokich wynikach maturalnych i wysokiej efektywności mierzonej EWD
  (prawa górna ćwiartka).
 3. Szkoły o wysokich wynikach maturalnych i niskiej efektywności mierzonej EWD
  (prawa dolna ćwiartka).
 4. Szkoły o niskich wynikach maturalnych i wysokiej efektywności mierzonej EWD
  (lewa górna ćwiartka).
 5. Szkoły o niskich wynikach maturalnych i niskiej efektywności mierzonej EWD
  (lewa dolna ćwiartka).

Dzięki EWD można skutecznie i w miarę obiektywnie porównywać ze sobą poszczególne placówki. W tym przypadku oprócz naszego liceum wybrano jeszcze trzy inne. Analizując te wykresy, łatwo można stwierdzić, że nasza szkoła pomimo ponadprzeciętnych wyników na egzaminie końcowym nie spoczywa na laurach. Wskaźnik EWD jest bardzo wysoki zarówno dla języka polskiego, przedmiotów humanistycznych, jak i matematyki i przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Dzięki temu I LO w Olkuszu stanowi ciekawą opcję dla gimnazjalistów nie tylko w powiecie, ale także i w całym regionie. Ci, którzy ją wybiorą, mogą być pewni, że w dalszym zdobywaniu wiedzy będą mocno wspierani przez swych pedagogów.


2015/2016

 pdf48 Wskaźnik EWD 2013-2015 - licea ogólnokształcące w Olkuszu
 pdf48 Analiza pozycji I LO

2014/2015

 pdf48 Wskaźnik EWD 2012-2014 - licea ogólnokształcące w Olkuszu

I LO znów najlepsze w powiecie

Zostały opublikowane ogólnopolskie wskaźniki szkół dla okresu 2012-2014 i jest to już trzeci analizowany okres (lata wcześniejsze: 2011-2013, 2010-2012). Poddano analizie trzyletnie wskaźniki aby otrzymać maksymalnie dużą rzetelność oszacowań.
Bezwzględne wyniki maturalne nie zawsze są najlepszą miarą oceny szkoły, zatem należy je rozpatrywać stochastycznie. Taka metoda prowadzi do wyliczenia wyników egzaminów i efektywności nauczania z uwzględnieniem zasobów "na wejściu" czyli egzaminu gimnazjalnego. W skali kraju wskaźnik EWD ma z definicji wartość równą zeru i informuje nas na ile wysokie bądź niskie wyniki matury uzyskali absolwenci w porównaniu do uczniów o analogicznych wynikach na egzaminie gimnazjalnym. Dodatnia wartość EWD wskazuje na ponadprzeciętną w skali kraju efektywność nauczania.
Przypominamy, że dla każdej szkoły obliczane są wskaźniki z zakresu czterech obszarów nauczania które są przeliczane na skalę standaryzowaną o średniej krajowej 100 i odchyleniu standardowym 15

Analiza pozycji I LO w Olkuszu:

I. Grupa przedmiotów humanistycznych - język polski-498, historia-44, WOS-118.

  Średni wynik egzaminu maturalnego Punkt środkowy EWD
I LO 108,3 4,8
Powiat olkuski 101,2 0,7
Województwo małopolskie 102,1 1,1

Łączna liczba zdających których wyniki uwzględniono w analizie wynosi 498 (w tym arkusz rozszerzony; język polski-102, historia-28, WOS-99 )

Jak widać z danych umieszczonych w tabeli nasze liceum uzyskało średni wynik wyższy o 7,1 od średniego wyniku w powiecie, a wartość dodana jest wyższa o 4,1. Najlepsza z pozostałych szkół średnich osiągnęła średni wynik niższy od naszego o 3,4 , natomiast wskaźnik EWD niższy o 2,9.

II. Język polski - liczba zdających wynosi 498, w tym 102 osoby zdające arkusz rozszerzony

  Średni wynik egzaminu maturalnego Punkt środkowy EWD
I LO 107,8 4,4
Powiat olkuski 100,9 0,4
Województwo małopolskie 102,0 1,2

Nasze wyniki są wyższe o 6,9 od średniego wyniku w powiecie, a wartość dodana jest wyższa o 4,1. Najlepsza z pozostałych szkół średnich osiągnęła średni wynik niższy od naszego o 3,4 , natomiast jej efektywność nauczania jest niższa o 3,1.

III. Przedmioty matematyczno-przyrodnicze - matematyka 498, biologia-109, chemia-99, fizyka-78, geografia-77, informatyka-3.

  Średni wynik egzaminu maturalnego Punkt środkowy EWD
I LO 109,6 4,7
Powiat olkuski 100,5 0,7
Województwo małopolskie 101,1 0,1

Łączna liczba zdających których wyniki uwzględniono w analizie wynosi 498 (w tym arkusz rozszerzony; matematyka 243, biologia-94, chemia-93, fizyka-59, geografia-63, informatyka-3. )
Wyniki naszego liceum są wyższe o 9,1 od średniego wyniku w powiecie, a wartość dodana jest wyższa o 4,0. Najlepsza z pozostałych szkół średnich osiągnęła średni wynik niższy od naszego o 6,0 natomiast jej efektywność nauczania jest niższa o 3,9.

IV. Matematyka - liczba zdających wynosi 498, w tym 243 osoby zdające arkusz rozszerzony

  Średni wynik egzaminu maturalnego Punkt środkowy EWD
I LO 109,7 4,8
Powiat olkuski 100,7 0,9
Województwo małopolskie 101,1 0,2

Nasze liceum uzyskało średni wynik wyższy o 9,0 od średniego wyniku w powiecie, a wartość dodana jest wyższa o 3,9. Najlepsza z pozostałych szkół średnich osiągnęła średni wynik niższy od naszego o 6,3 natomiast jej efektywność nauczania jest niższa o 4,2

Opublikowane wskaźniki we wszystkich czterech obszarach nauczania należy ocenić jako wyższe niż przeciętne przy ponadprzeciętnej efektywności.
Możemy stwierdzić, że nasza szkoła ma stałą tendencję wzrostu wskaźników w kolejnych latach, co nas bardzo satysfakcjonuje i motywuje do jeszcze lepszej pracy. Szczególnie kontekst środowiskowy jest dla nas wysoce zadawalający, zwłaszcza podczas zbliżającej się rekrutacji do szkół średnich.
Mamy powód do dumy i gratulujemy naszym absolwentom.


2013/2014

Obraz nauczania w liczbach

 pdf48 Wskaźnik EWD 2011-2013 - licea ogólnokształcące w Olkuszu

Wskaźnikiem efektywności nauczania są miary postępu poczynionego przez uczniów podczas nauki w danej szkole. Dla każdej szkoły obliczane są ewaluacyjne wskaźniki egzaminacyjne dla czterech obszarów nauczania.

W okresie 2011-2013 nasza szkoła w grupie przedmiotów humanistycznych osiągnęła średni wynik egzaminu maturalnego na poziomie 105-107,5 punktów, natomiast EWD od 2,5 do 5,5. Oznacza to, że wynik w danym obszarze przeciętnego ucznia naszej szkoły był o 4 punkty wyższy niż to wynika z jego rezultatu na egzaminie gimnazjalnym. W Polsce wynik 100-115 osiąga tylko 34,13% maturzystów. Warto również zauważyć, że najlepsza z pozostałych szkół licealnych w naszym mieście osiągnęła maksymalny wynik egzaminu maturalnego na poziomie 105 punktów, a EWD to mniej niż 2. Średni wynik egzaminu dla Gminy Olkusz wynosił 101,7  a EWD tylko 0,6.

W zakresie nauczania języka polskiego osiągnęliśmy średni wynik 104-107 punktów oraz EWD od 2 do 5. Zatem przeciętny uczeń szkoły osiągnął wynik 105,5 oraz był on  o 3,5 punktów lepszy niż wynika to z prognoz. I znów jesteśmy najlepszą szkołą w mieście, gdzie najlepsze z pozostałych liceów osiągnęło wynik 101,3-103,8 natomiast EWD od -1 do 1. Średnia Gminy wynosi 101,1, a EWD 0,2.

Grupa przedmiotów matematyczno-przyrodniczych to nasza duma. Średni wynik szkoły wynosi 105-110 punktów i EWD od 4 do 5,5. Oznacza to, że wynik w tym obszarze przeciętnego maturzysty wyniósł 107,5  i był lepszy o 5 punktów niż prognozowano. Najlepsza z pozostałych szkół osiągnęła wynik na poziomie 103-106 i EWD od 0,5 do 2 punktów. Średni wynik Gminy Olkusz to 102,7, a EWD 1,8.

Ostatni z analizowanych przedmiotów to matematyka. Tutaj znów jesteśmy liderami. Nasi maturzyści osiągnęli średni wynik od 107 do110 punktów, a EWD od 3,5 do5,5. Czyli przeciętny nasz uczeń osiągnął średnio 108,5 punktów i był o 4,5 punktów lepszy niż prognozowano. Najlepsza z pozostałych szkół osiągnęła wynik 103-105,5, natomiast EWD od 0,5 do 2. Średni wynik Gminy Olkusz to 102,7, a EWD 1,8.

Przedstawione dane niezbicie dowodzą, że w naszej szkole nie marnujemy potencjału uczniów. Jesteśmy szkołą o ponadprzeciętnej w skali kraju efektywności nauczania. Jesteśmy szkołą sukcesu.

TOP

Nowe Wiadomości
na nowej stronie
WWW


st2018p128
Srebrna Szkoła 2018


100lat 150


ewd124

Nagroda Jakości Nauczania
sapere auso 2016 120


nzs92


Szkoła Kompetencji Przyszłości
dyplom100

Szkoła Odkrywców Talentów
Szkoła Odkrywców Talentów

Szkoła Łowców Talentów
1


WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI WYŻSZYMI

Instytut Fizyki
Uniwersytet Jagielloński

I Pracownia Fizyczna - Instytut Fizyki UJ

Instytut Matematyki
Uniwersytet Jagielloński

I Pracownia Fizyczna - Instytut Fizyki UJ

Wydział Chemii
Uniwersytet Jagielloński

Wydział Chemii

Wydział Nauk o Ziemi
Uniwersytet Śląski

wnoz us 100

Klasa akademicka SGH
sgh 120

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Śląski

us wbios 150

Wyższa Szkoła Biznesu
w Dąbrowie Górniczej

wsb dg


WYMIANA MŁODZIEŻY
Schwalbach am Taunus
Projekt dofinansowała Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
Wurzen
Polska-Niemcy-Izrael
Polska-Izrael
Israeli and European Youth Exchanges


Egzamin First
lincoln100

Spotkania
z Parlamentem
Europejskim

Spotkania z Parlamentem Europejskim

Enter Your Future
Enter Your Future

wt100

"Moja firma..."
Moja firma w mojej gminie

Młodzieżowe UM
Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne

Naukowy projekt
FENIKS

Naukowy projekt FENIKS

Akademia CISCO
Akademia CISCO

Współpraca młodzieży...
Współpraca młodzieży polskiej i szwajcarskiej

"Szkoła z klasą"
Szkoła z klasą


Stowarzyszenie
"Złota Arka"

Księga Pamiątkowa Jednodniówka
Zeszyty Historyczne Olkusza


"Szkoła wolna
od dopalaczy"

Certyfikat - Szkoła wolna od dopalaczy


Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego
BO! - ulotka
Harmonogram spotkań


Artyści Ziemi Olkuskiej


hpv128