1916-2018 - 102 lata naszego Liceum

NetSTUDENT

Turniej CS GO


PODRĘCZNIKI 2018/2019

Podręczniki


I LO Olkusz - Facebook lo1olkusz

Plan lekcji, dzwonki
Zastępstwa
Kalendarz
Kontakt z nauczycielami
Spotkania z rodzicami
Oferta ubezpieczenia


 logo96
SU - I LO Olkusz - Facebook su-lo1olkusz


Biblioteka szkolna


Jubileusz 100-lecia
Jubileusz 95-lecia


SPOTKANIA Z...
Absolwenci
Goście


EuroWeek - Szkoła Liderów
Stypendium w Wiedniu
"Projekt z klasą"
Proces Boloński
"KinoSzkoła"
Noc filmowa
"Małopolska - moje..."
"Zachować dla ... pokoleń"
Festiwal Nauki
Wykłady z matematyki
Pierwsza pomoc


"Najlepszy Absolwent"


UROCZYSTOŚCI/IMPREZY
Rajdy integracyjne
Dzień Chłopaka
Ślubowanie klas I
Roczn. zawieszenia Krzyża
Juwenalia
Święto Niepodległości
Szkolne Mikołajki
Szkolna Wigilia
Koncerty
Pierwszy Dzień Wiosny
Imprezy lokalne


Szkolna scena teatralna


AKTUALNOŚCI SPORTOWE
Piłka ręczna dz (26 V)
Piłka ręczna dz (23 III)
Koszykówka dz (17-18 III)
Piłka ręczna dz (6 III)
Koszykówka chł (12 II)
Pływanie (6 II)
Siatkówka dz (5 II)
Siatkówka chł (5 II)
Pływanie (22 I)
Tenis stołowy (19 I)
Koszykówka chł (10 XII)
Koszykówka dz (8 XII)
Tenis stołowy (4 XII)
Siatkówka chł (25 XI)
Siatkówka dz (19 XI)
Grupy taneczne


PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Nasza prezydencja w UE
Dzień przedsiębiorczości
Edukacja prawna


PROFILAKTYKA
Zdrowy tryb życia
Profilaktyka raka piersi
Dzień rzucania palenia
Światowy Dzień AIDS
Światowy Dzień Zdrowia
Świat. Dzień bez Tytoniu
Świat. Dz. Walki z Rakiem
Świat. .. Walki z Otyłością
No promil - No problem
Anoreksja, bulimia, ...
Profilaktyka uzależnień
Dzień Bezp. Internetu


WOLONTARIAT
Warsztaty Ter. Zajęciowej
Stowarzyszenie OSAK
Świetlica im. JP2
Dom Pomocy Społecznej
Adopcja Miłości
SWM "Młodzi Światu"
Szlachetna Paczka
Good Deeds Day Polska
Klub Wolontariuszy
Stow. Res Sacra Miser
Świąteczna zbiórka żywności
Targi Wolontariatu
Akcja "Zakrętki"
"Barwy Wolontariatu"
Małop. Dni Osób Niepełnosprawnych
Wyprawa PO MOC
Koncert charytatywny
Ośrodek Pomocy Społecznej


WYCIECZKI
Krajowe
Zagraniczne


PRASA SZKOLNA
Ekspress Kazika
Raptularz


PRACE UCZNIÓW
Strony WWW
Prace plastyczne
Rysunki na tablicy

Nasz dostawca internetu

interkonekt

Najlepsze licea w Polsce

2018

Ogólnopolski ranking szkół ponadgimnazjalnych 2018

Perspektywy 2018

Już po raz 20. Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" ogłosiła wyniki Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych.

I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu w tym roku ponownie jest jedyną szkołą ponadgimnazjalną naszego powiatu, która została wyróżniona. Znajduje się w czołówce 100 najlepszych liceów w województwie i 500 w kraju, zajmując odpowednio 21 miejsce w Małopolsce i 247 w Polsce. Potwierdzeniem wysokiej jakości pracy szkoły jest również przyznany tytuł honorowy "Srebrna Szkoła 2018".

Najnowszy Ranking wymagał analizy osiagnięć 2186 liceów ogólnokształcacych i 1743 techników. Kryteria tego rankingu, w przypadku liceów, przedstawiają się następująco: sukcesy w olimpiadach - 30%, wyniki egzaminu maturalnego: przedmioty obowiązkowe - 25%, przedmioty dodatkowe - 45%.

Opracowano również Podranking Olimpijski uwzględniający 200 liceów i techników z całej Polski. W tym rankingu zajęliśmy 156 miejsce.

Wielkie gratulacje i podziękowania
dla wszystkich dzięki, którym osiągamy takie miejsca.

Wyniki egzaminu maturalnego 2017 - OKE Kraków (fragm.) ]


2017

I LO ponownie najlepsze w powiecie olkuskim

tp2017 128

10 stycznia 2017 roku Fundacja EdukacyjnaPerspektywy” ogłosiła wyniki Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2017. I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu widnieje od lat wśród najlepszych liceów w Polsce i w tym roku ponownie jest jedyną szkołą ponadgimnazjalną naszego powiatu, która została wyróżniona. Znajduje się w czołówce 20 najlepszych liceów  w województwie i 500 w kraju, zajmując odpowiednio 15 miejsce w Małopolsce i 194 w Polsce. Potwierdzeniem wysokiej jakości pracy szkoły jest również przyznany tytuł honorowy „Srebrna Szkoła 2017”.

Nad ustaleniem kryteriów i właściwym przebiegiem prac nad rankingiem czuwała  Kapituła rankingu w skład której wchodzą przedstawiciele trzech ważnych środowisk edukacyjnych, m.in. przewodniczący komitetów głównych olimpiad przedmiotowych, dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz członkowie Komisji ds. Kształcenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Ranking „Perspektyw” został przygotowany w oparciu o sukcesy szkoły w olimpiadach (30%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (25%) i z przedmiotów dodatkowych (45%). Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych, oraz dane Systemu Informacji Oświatowej. Dzięki wiarygodnym i porównywalnym danym na temat egzaminów maturalnych ranking jest precyzyjną „fotografią” polskich szkół ponadgimnazjalnych.    

Cieszy nas fakt, że od lat zdawalność oraz wyniki matur absolwentów I LO są dużo wyższe w porównaniu ze średnimi wynikami osiąganymi w kraju, województwie czy też powiecie. To one bowiem decydują o tym, na jakie studia dostaną się absolwenci, od nich zależy przyszłość młodzieży. Jesteśmy dumni z wyników egzaminu maturalnego ubiegłorocznych absolwentów. W maju 2016r. do tegoż egzaminu przystąpiło ich aż 225 (najwięcej w powiecie olkuskim) i zgodnie z danymi Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej zdawalność wynosi 100%.

Szczególne gratulacje należą się także  uczniom, którzy  w roku szkolnym 2015/2016 odnieśli sukcesy w olimpiadach. Są to: Małgorzata Kucia – finalistka LXII Olimpiady Chemicznej, Marek Kiełtyka – finalista I Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie, Dominik Gołębiowski i Piotr Janczyk – laureaci III stopnia z przedmiotu matematyka Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH”, Łukasz Hawrylak – laureat  III Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej.

Wiarygodne i przydatne informacje o efektywności nauczania w szkole dostarcza też Edukacyjna Wartość Dodana (EWD). Wyróżniamy się również pod tym względem. EWD pokazuje, że nasze I Liceum nie spoczywa na laurach i nie marnuje potencjału uczniów.
Jednolitość przyjętych kryteriów w rankingach i różnorodnych badaniach pozwala zobaczyć, jak dana szkoła prezentuje się  w zestawieniu z innymi, czy i w jakim zakresie od nich się odróżnia, a nade wszystko – jakie są jej najmocniejsze strony. Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektyw jest więc źródłem wiedzy dla gimnazjalistów i ich rodziców, którzy stoją przed podjęciem ważnej decyzji: jaką wybrać szkołę, by odpowiadała zarówno oczekiwaniom jak i uwarunkowaniom  ucznia. I chociaż poszczególne kryteria rankingu nie obejmują wszystkich aspektów funkcjonowania szkoły, to wzięte łącznie pozwalają uznać, iż w najlepszych rankingowych liceach młodzież zdolna, pracowita i otwarta na pomoc ze strony swych nauczycieli-mistrzów, ma stworzone najlepsze warunki dla rozwijania swoich talentów.

I LO to nie tylko miejsce przygotowań do matury. To szkoła z pasją, rozwijająca zainteresowania młodych ludzi, podejmująca ciągle nowe wyzwania. Potwierdzeniem sukcesów na tej płaszczyźnie są liczne certyfikaty m.in.: Szkoła z Klasą, Szkoła Odkrywców Talentów, Szkoła Dialogu, Najlepiej Zaprojektowana Szkoła. Powodem do dumy są również osiągnięcia uczniów w różnych dziedzinach nauki zarówno ścisłych, przyrodniczych jak i humanistycznych. Młodzież ma możliwość rozwijania swoich zdolności językowych i artystycznych. Jako dowód uznania za zaangażowanie w rozwijanie talentów i zainteresowań uczniów oraz za wysokie osiągnięcia w ogólnopolskich konkursach przedmiotowych liceum otrzymało certyfikat Szkoły Łowców Talentów.

Liczba zajęć dodatkowych, projektów, wymian międzynarodowych, wycieczek, warsztatów językowych, spotkań z ciekawymi, znanymi  ludźmi najlepiej świadczy o tym, że każdy w I Liceum znajdzie coś dla siebie i będzie miał szansę w przyjaznej atmosferze zdobywać wiedzę i umiejętności.

Zależy nam na zapewnieniu młodzieży jak najlepszego startu w dorosłe życie. Aby przygotować uczniów do funkcjonowania w środowisku wyższych uczelni nawiązaliśmy współpracę z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie, Uniwersytetem Śląskim w Katowicach i Szkołą Główną Handlową w Warszawie. Młodzież ma możliwość uczestniczenia w zajęciach uniwersyteckich, wykładowcy goszczą także w I LO.

I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu to nowoczesna szkoła ze stuletnią tradycją, której celem jest rzetelne przekazywanie wiedzy, zaspakajanie ambicji młodzieży oraz zapewnienie uczniom optymalnych warunków dla ich wszechstronnego rozwoju.

Zapraszamy na Dzień Otwarty 23 maja 2017 roku.


2016

I LO ponownie najlepsze w powiecie olkuskim

st2016p128

14 stycznia 2016 roku Fundacja EdukacyjnaPerspektywy” ogłosiła wyniki Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2016. I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu widnieje od lat wśród najlepszych liceów w Polsce i w tym roku ponownie jest jedyną szkołą ponadgimnazjalną naszego powiatu, która została wyróżniona. Znajduje się w czołówce 20 najlepszych liceów w województwie i 500 w kraju, zajmując odpowiednio 16 miejsce w Małopolsce i 210 w Polsce. Wiąże się to z przyznaniem tytułu „Srebrna Szkoła 2016”.

Nad ustaleniem kryteriów i właściwym przebiegiem prac nad rankingiem czuwała Kapituła rankingu w skład której wchodzą przedstawiciele trzech ważnych środowisk edukacyjnych, m.in. przewodniczący komitetów głównych olimpiad przedmiotowych, dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz członkowie Komisji ds. Kształcenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Ranking „Perspektyw” został przygotowany w oparciu o sukcesy szkoły w olimpiadach przedmiotowych (30%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (25%) i z przedmiotów dodatkowych (45%). Dzięki wiarygodnym i porównywalnym danym na temat egzaminów maturalnych ranking jest precyzyjną „fotografią” polskich szkół ponadgimnazjalnych.

Uroczyste ogłoszenie wyników odbyło się w obecności wiceministra edukacji Macieja Kopcia, który serdecznie pogratulował wszystkim szkołom. Minister podkreślił, jak ważny jest wysiłek wkładany przez dyrekcję szkoły i grono pedagogiczne w wypracowanie takich metod nauczania, żeby szkoła mogła znaleźć się wśród najlepszych.

„Złote, Srebrne i Brązowe... najlepsze polskie szkoły ponadgimnazjalne to miejsca, gdzie zaczyna się dobra przyszłość. Nie tylko uczniów, ale i nas wszystkich, naszego kraju, Europy, świata. Przyglądamy się tym szkołom od 18 lat, staramy się poznać ich receptę na sukces i upowszechnić ją, z korzyścią dla całego systemu edukacji. Dobra szkoła była, jest i będzie na wagę złota! Dobre liceum czy technikum otwiera wszystkie drzwi. Daje nie tylko wiedzę i umiejętności, ale także wychowuje, kształtuje postawę życiową młodego człowieka. Takie właśnie szkoły wskazuje nasz Ranking, który właśnie osiągnął dorosłość: to jego XVIII edycja.(…) Dziękujemy też serdecznie Ministerstwu Edukacji Narodowej, które zawsze uznawało nasz ranking za ważny element budowania kultury jakości w polskiej edukacji.”– cytujemy organizatorów rankingu.

Cieszy nas fakt, że od lat zdawalność oraz wyniki matur absolwentów I LO są dużo wyższe w porównaniu z wynikami osiąganymi w kraju, województwie czy też powiecie. To one bowiem decydują o tym, na jakie studia dostaną się absolwenci, od nich zależy przyszłość naszej młodzieży. Szczególne gratulacje za znakomite wyniki w ostatniej sesji maturalnej należą się  Agnieszce Szczepanek, która znalazła w gronie 100 najlepszych polskich maturzystów oraz Kamilowi Sobolewskiemu, który 5 na 8 zdawanych przedmiotów zaliczył na 100%.

Jesteśmy również dumni z osiągnięć naszych uczniów w olimpiadach przedmiotowych, uwzględnionych  w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2016. W roku szkolnym 2014/2015 sukcesy odnieśli: Przemysław Ciępka - laureat XXXIX Olimpiady Artystycznej w sekcji historii sztuki, opiekun: mgr Stanisław Wywioł; Szymon Gus oraz Kamil Sobolewski – finaliści XLI Olimpiady Wiedzy Technicznej, opiekun: mgr Maria Piasny; Anna Marchaj – finalistka XLVI Olimpiady Języka Rosyjskiego, opiekun: mgr Bogusława Wajdzik; Julia Nowak – finalistka XXV Olimpiady Teologii Katolickiej, opiekun: mgr Monika Laga.

Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych nie jest jednakże jedyny, w którym I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu zostało wyróżnione. „Perspektywyogłosiły również wyniki pierwszej edycji Rankingu Liceów STEM - wskazując polskie licea najlepiej kształcące w zakresie matematyki, fizyki, chemii i informatyki. W gronie najlepszych znalazło się 17 liceów z województwa Małopolskiego, a wśród nich jedyne z powiatu I LO zajmujące 8 pozycję w województwie i 141 w kraju.

Najstarsze w Olkuszu Liceum otrzymało także wyróżnienie w IV edycji Rankingu IT-Szkoła w uznaniu działań na rzecz rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych.

Wiarygodne i przydatne informacje o efektywności nauczania w szkole dostarcza też Edukacyjna Wartość Dodana (EWD). Wyróżniamy się również pod tym względem. Wskaźnik EWD jest najwyższy w powiecie zarówno dla języka polskiego, przedmiotów humanistycznych, jak i matematyki i przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. EWD pokazuje, że nasze liceum nie spoczywa na laurach i nie marnuje potencjału uczniów. Młodzi ludzie rozwijają się pod naszymi skrzydłami i osiągają tzw. sukces edukacyjny.

Jednolitość przyjętych kryteriów w rankingach pozwala zobaczyć, jak dana szkoła prezentuje się  w zestawieniu z innymi, czy i w jakim zakresie od nich się odróżnia, a nade wszystko – jakie są jej najmocniejsze strony. Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektyw jest więc źródłem wiedzy dla gimnazjalistów i ich rodziców, którzy stoją przed podjęciem ważnej decyzji: jaką wybrać szkołę, by odpowiadała zarówno oczekiwaniom jak i uwarunkowaniom  ucznia. I chociaż poszczególne kryteria rankingu nie obejmują wszystkich aspektów funkcjonowania szkoły, to wzięte łącznie pozwalają uznać, iż w najlepszych rankingowych liceach młodzież zdolna, pracowita i otwarta na pomoc ze strony swych nauczycieli-mistrzów, ma stworzone najlepsze warunki dla rozwijania swoich talentów.

I LO to nie tylko miejsce przygotowań do matury. To szkoła z pasją, rozwijająca zainteresowania młodych ludzi, podejmująca ciągle nowe wyzwania. Potwierdzeniem sukcesów na tej płaszczyźnie są liczne certyfikaty m.in.: Szkoła z Klasą, Szkoła Odkrywców Talentów, Szkoła Dialogu, Najlepiej Zaprojektowana Szkoła.  Powodem do dumy są również osiągnięcia uczniów w różnych dziedzinach nauki zarówno ścisłych, przyrodniczych jak i humanistycznych. Młodzież ma możliwość rozwijania swoich talentów  językowych i artystycznych. Potwierdzeniem powyższego jest także otrzymany w ubiegłym roku szkolnym certyfikat Szkoły Łowców Talentów w dowód uznania zaangażowania nauczycieli w rozwijanie talentów i zainteresowań uczniów oraz wysokich osiągnięć w ogólnopolskich konkursach przedmiotowych organizowanych w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego Łowimy Talenty 2014/2015.

Liczba zajęć dodatkowych, projektów, wymian międzynarodowych, wycieczek, warsztatów językowych, spotkań z ciekawymi, znanymi  ludźmi najlepiej świadczy o tym, że każdy znajdzie u nas coś dla siebie i będzie miał szansę w przyjaznej atmosferze zdobywać wiedzę i umiejętności.

Zależy nam na zapewnieniu młodzieży jak najlepszego startu w dorosłe życie. Aby przygotować uczniów do funkcjonowania w środowisku wyższych uczelni nawiązaliśmy współpracę z Uniwersytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem Śląskim. Młodzież ma możliwość uczestniczenia w zajęciach uniwersyteckich, wykładowcy goszczą także w I LO.

I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu to nowoczesna szkoła ze stuletnią tradycją, której celem jest rzetelne przekazywanie wiedzy, zaspakajanie ambicji młodzieży oraz zapewnienie uczniom optymalnych warunków dla ich wszechstronnego rozwoju.

To także szkoła z którą trudno się rozstać. W tym  jubileuszowym roku szkolnym jest to szczególnie widoczne. Do Jedynki czy też Kazika  powraca się nie raz po to, aby spotkać się z kolegami i koleżankami, zobaczyć się z nauczycielami. Czasami absolwenci  wracają jako nauczyciele, zdecydowanie częściej jako rodzice. Współpraca z absolwentami jest dla nas niezmiernie ważna, daje poczucie przynależności do wielopokoleniowej wspólnoty. Dziękując za dotychczasowe wsparcie zapraszamy na kolejne uroczystości towarzyszące obchodom 100-lecia istnienia Szkoły. Najważniejszą z nich będzie Zjazd Absolwentów planowany na 18 czerwca 2016 roku.

TOP

Nowe Wiadomości
na nowej stronie
WWW


st2018p128
Srebrna Szkoła 2018


100lat 150


ewd124

Nagroda Jakości Nauczania
sapere auso 2016 120


nzs92


Szkoła Kompetencji Przyszłości
dyplom100

Szkoła Odkrywców Talentów
Szkoła Odkrywców Talentów

Szkoła Łowców Talentów
1


WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI WYŻSZYMI

Instytut Fizyki
Uniwersytet Jagielloński

I Pracownia Fizyczna - Instytut Fizyki UJ

Instytut Matematyki
Uniwersytet Jagielloński

I Pracownia Fizyczna - Instytut Fizyki UJ

Wydział Chemii
Uniwersytet Jagielloński

Wydział Chemii

Wydział Nauk o Ziemi
Uniwersytet Śląski

wnoz us 100

Klasa akademicka SGH
sgh 120

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Śląski

us wbios 150

Wyższa Szkoła Biznesu
w Dąbrowie Górniczej

wsb dg


WYMIANA MŁODZIEŻY
Schwalbach am Taunus
Projekt dofinansowała Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
Wurzen
Polska-Niemcy-Izrael
Polska-Izrael
Israeli and European Youth Exchanges


Egzamin First
lincoln100

Spotkania
z Parlamentem
Europejskim

Spotkania z Parlamentem Europejskim

Enter Your Future
Enter Your Future

wt100

"Moja firma..."
Moja firma w mojej gminie

Młodzieżowe UM
Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne

Naukowy projekt
FENIKS

Naukowy projekt FENIKS

Akademia CISCO
Akademia CISCO

Współpraca młodzieży...
Współpraca młodzieży polskiej i szwajcarskiej

"Szkoła z klasą"
Szkoła z klasą


Stowarzyszenie
"Złota Arka"

Księga Pamiątkowa Jednodniówka
Zeszyty Historyczne Olkusza


"Szkoła wolna
od dopalaczy"

Certyfikat - Szkoła wolna od dopalaczy


Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego
BO! - ulotka
Harmonogram spotkań


Artyści Ziemi Olkuskiej


hpv128