Dążenie ważniejsze jest niż osiągnięcie, bo jest ruchem, podczas gdy osiągnięcie to stagnacja. (Stefan Kisielewski)

NetSTUDENT

Turniej CS GO


PODRĘCZNIKI 2018/2019

Podręczniki


I LO Olkusz - Facebook lo1olkusz

Plan lekcji, dzwonki
Zastępstwa
Kalendarz
Kontakt z nauczycielami
Spotkania z rodzicami
Oferta ubezpieczenia


 logo96
SU - I LO Olkusz - Facebook su-lo1olkusz


Biblioteka szkolna


Jubileusz 100-lecia
Jubileusz 95-lecia


SPOTKANIA Z...
Absolwenci
Goście


EuroWeek - Szkoła Liderów
Stypendium w Wiedniu
"Projekt z klasą"
Proces Boloński
"KinoSzkoła"
Noc filmowa
"Małopolska - moje..."
"Zachować dla ... pokoleń"
Festiwal Nauki
Wykłady z matematyki
Pierwsza pomoc


"Najlepszy Absolwent"


UROCZYSTOŚCI/IMPREZY
Rajdy integracyjne
Dzień Chłopaka
Ślubowanie klas I
Roczn. zawieszenia Krzyża
Juwenalia
Święto Niepodległości
Szkolne Mikołajki
Szkolna Wigilia
Koncerty
Pierwszy Dzień Wiosny
Imprezy lokalne


Szkolna scena teatralna


AKTUALNOŚCI SPORTOWE
Piłka ręczna dz (26 V)
Piłka ręczna dz (23 III)
Koszykówka dz (17-18 III)
Piłka ręczna dz (6 III)
Koszykówka chł (12 II)
Pływanie (6 II)
Siatkówka dz (5 II)
Siatkówka chł (5 II)
Pływanie (22 I)
Tenis stołowy (19 I)
Koszykówka chł (10 XII)
Koszykówka dz (8 XII)
Tenis stołowy (4 XII)
Siatkówka chł (25 XI)
Siatkówka dz (19 XI)
Grupy taneczne


PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Nasza prezydencja w UE
Dzień przedsiębiorczości
Edukacja prawna


PROFILAKTYKA
Zdrowy tryb życia
Profilaktyka raka piersi
Dzień rzucania palenia
Światowy Dzień AIDS
Światowy Dzień Zdrowia
Świat. Dzień bez Tytoniu
Świat. Dz. Walki z Rakiem
Świat. .. Walki z Otyłością
No promil - No problem
Anoreksja, bulimia, ...
Profilaktyka uzależnień
Dzień Bezp. Internetu


WOLONTARIAT
Warsztaty Ter. Zajęciowej
Stowarzyszenie OSAK
Świetlica im. JP2
Dom Pomocy Społecznej
Adopcja Miłości
SWM "Młodzi Światu"
Szlachetna Paczka
Good Deeds Day Polska
Klub Wolontariuszy
Stow. Res Sacra Miser
Świąteczna zbiórka żywności
Targi Wolontariatu
Akcja "Zakrętki"
"Barwy Wolontariatu"
Małop. Dni Osób Niepełnosprawnych
Wyprawa PO MOC
Koncert charytatywny
Ośrodek Pomocy Społecznej


WYCIECZKI
Krajowe
Zagraniczne


PRASA SZKOLNA
Ekspress Kazika
Raptularz


PRACE UCZNIÓW
Strony WWW
Prace plastyczne
Rysunki na tablicy

Nasz dostawca internetu

interkonekt

Współpraca z Wydziałem Chemii UJ

Porozumienie z Wydziałem Chemii UJ

uj wch 250

Miło nam poinformować, że nasza szkoła została objęta patronatem Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Współpracą dydaktyczną Wydział Chemii wyróżnia szkoły, które odznaczają się wysokimi osiagnięciami w olimpiadach i konkursach chemicznych.


2017/2018

Podsumowanie

W roku szkolnym 2017/2018 w semestrze letnim na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego a I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu 30 uczniów klas drugich uczących się chemii w zakresie rozszerzonym uczestniczyło w ośmiu trzy godzinnych zajęciach.

Ćwiczenia odbywały się w nowoczesnych laboratoriach nowego budynku Wydziału Chemii do zajęć uczniowie przygotowali się w oparciu o instrukcje, które otrzymywali od organizatorów.
Bezpieczny i prawidłowy przebieg doświadczeń zapewniała opieka dwóch pracowników naukowych UJ oraz dwóch nauczycieli chemii z I LO.
Celem zajęć było poszerzenie wiedzy zdobytej na lekcjach chemii oraz rozwijanie pasji badawczych uczniów.


W roku szkolnym 2017/2018 w semestrze letnim zostały uruchomione zajęcia laboratoryjne dla uczniów klas drugich uczących się chemii w zakresie rozszerzonym.

Pierwsze z ośmiu trzygodzinnych zajęć odbyły się 2 lutego 2018 roku. Po zapoznaniu się z przepisami BHP i sprzętem laboratoryjnym uczniowie przystąpili do wykonywania doświadczeń w nowoczesnych laboratoriach. Podczas zajęć młodzi chemicy pozostawali pod opieką 2 pracowników naukowych Wydziału Chemii i 2 nauczycieli chemii naszej szkoły.

[ Galeria ]


17 stycznia 2018 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie Prodziekana ds dydaktyki Wydziału Chemii UJ dr. hab. Andrzeja Eilmesema z uczniami klas III.
W trakcie spotkania zostały przekazane maturzystom informacje na temat kierunków studiów oferowanych przez Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku akademickim 2018/2019.

[ Galeria ]


29 września 2017 roku w Kampusie 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego pracownicy Zakładu Dydaktyki  Wydziału Chemii zorganizowali dla tegorocznych maturzystów WRZEŚNIOWĄ DIAGNOZĘ MATURALNĄ, na którą nasza szkoła została zaproszona. Młodzież powitał dziekan Wydziału Chemii dr hab. Andrzej Eilmes.
Trzygodzinna praca z arkuszem została poprzedzona zwiedzaniem nowoczesnych sal wykładowych i laboratoriów na światowym poziomie.

[ Galeria ]


2016/2017

17 lutego 2017 roku uczniowie klas trzecich – 3c, 3d i 3f uczestniczyli w spotkaniu z dziekanem Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego dr hab. Andrzejem Eilmesem.
Spotkanie było podsumowaniem pierwszego roku współpracy I Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W trakcie spotkania  dr hab. Andrzej Eilmes przekazał naszym uczniom szczegółowe informacje na temat kierunków studiów oferowanych przez Wydział Chemii UJ w roku akademickim 2017/2018.

[ Galeria ]


W dniu 16 stycznia 2017 roku odbyły się ostatnie z pięciu zajęć laboratoryjnych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współpraca dydaktyczna Wydziału Chemii z I Liceum Ogólnokształcącym  w Olkuszu – to wyróżnienie szkoły za powtarzające się od szeregu lat sukcesy uczniów w olimpiadach i konkursach chemicznych. W zajęciach brała udział klasa 3D pod opieką pani mgr Janiny Lasoty, którym towarzyszyła wychowawczyni mgr Anna Miszczyk.

[ Galeria ]


W grudniu 2016 roku uczniowie naszej szkoły byli trzykrotnie na zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Chemii UJ w Krakowie. Maturzyści uczestniczyli w zajęciach w ramach współpracy I LO z Wydziałem Chemii UJ. Uczniowie dzielnie pracowali podczas ćwiczeń laboratoryjnych pod okiem swoich nauczycieli chemii z LO oraz pracowników naukowych z Krakowa. Tym razem zajmowali się miareczkowaniem oraz barwnymi reakcjami utleniania – redukcji.
Już w styczniu czekają ich ostatnie zajęcia laboratoryjne w tym roku szkolnym.

[ Galeria ]


W dniu 7 listopada 2016 roku grupa uczniów z klas: 3C, 3D oraz 3F wraz z nauczycielami chemii: Barbarą Tarczyńską i Ewą Tarnowską-Kulawik uczestniczyła w zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Chemii UJ w ramach współpracy I LO z tymże wydziałem. Głównym celem zajęć było doskonalenie umiejętności badawczych, a także poszerzenie wiedzy zdobytej do tej pory na lekcjach chemii.

Pod czujnym okiem pracowników wydziału jak i naszych opiekunów mogliśmy sprawdzić się w roli młodych chemików. Oczekujemy na kolejne zajęcia laboratoryjne, gdyż łączą one teorię z praktyką i spełniają w pełni oczekiwania uczniów.

[ Galeria ]


24 października 2016 roku zostało podpisane porozumienie między Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego reprezentowanym przez Dziekana Wydziału Chemii prof. dr hab. Piotra Kuśtrowskiego a I Liceum Ogólnokształcącym w Olkuszu reprezentowanym przez panią dyrektor mgr Irenę Majdę.
Na pierwszych inauguracyjnych zajęciach uczennice klasy 3D powitał serdecznie kierownik zakładu Chemii Środowiska dr hab. Andrzej Adamski. Trzy godziny samodzielnej laboratoryjnej pracy pod opieką pracowników naukowych oraz pani mgr Janiny Lasoty miały na celu poszerzenie wiedzy zdobytej na lekcjach chemii oraz rozwijanie pasji badawczych i naukowych.

[ Galeria ]


TOP

Nowe Wiadomości
na nowej stronie
WWW


st2018p128
Srebrna Szkoła 2018


100lat 150


ewd124

Nagroda Jakości Nauczania
sapere auso 2016 120


nzs92


Szkoła Kompetencji Przyszłości
dyplom100

Szkoła Odkrywców Talentów
Szkoła Odkrywców Talentów

Szkoła Łowców Talentów
1


WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI WYŻSZYMI

Instytut Fizyki
Uniwersytet Jagielloński

I Pracownia Fizyczna - Instytut Fizyki UJ

Instytut Matematyki
Uniwersytet Jagielloński

I Pracownia Fizyczna - Instytut Fizyki UJ

Wydział Chemii
Uniwersytet Jagielloński

Wydział Chemii

Wydział Nauk o Ziemi
Uniwersytet Śląski

wnoz us 100

Klasa akademicka SGH
sgh 120

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Śląski

us wbios 150

Wyższa Szkoła Biznesu
w Dąbrowie Górniczej

wsb dg


WYMIANA MŁODZIEŻY
Schwalbach am Taunus
Projekt dofinansowała Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
Wurzen
Polska-Niemcy-Izrael
Polska-Izrael
Israeli and European Youth Exchanges


Egzamin First
lincoln100

Spotkania
z Parlamentem
Europejskim

Spotkania z Parlamentem Europejskim

Enter Your Future
Enter Your Future

wt100

"Moja firma..."
Moja firma w mojej gminie

Młodzieżowe UM
Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne

Naukowy projekt
FENIKS

Naukowy projekt FENIKS

Akademia CISCO
Akademia CISCO

Współpraca młodzieży...
Współpraca młodzieży polskiej i szwajcarskiej

"Szkoła z klasą"
Szkoła z klasą


Stowarzyszenie
"Złota Arka"

Księga Pamiątkowa Jednodniówka
Zeszyty Historyczne Olkusza


"Szkoła wolna
od dopalaczy"

Certyfikat - Szkoła wolna od dopalaczy


Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego
BO! - ulotka
Harmonogram spotkań


Artyści Ziemi Olkuskiej


hpv128