Dążenie ważniejsze jest niż osiągnięcie, bo jest ruchem, podczas gdy osiągnięcie to stagnacja. (Stefan Kisielewski)

NetSTUDENT

Turniej CS GO


PODRĘCZNIKI 2018/2019

Podręczniki


I LO Olkusz - Facebook lo1olkusz

Plan lekcji, dzwonki
Zastępstwa
Kalendarz
Kontakt z nauczycielami
Spotkania z rodzicami
Oferta ubezpieczenia


 logo96
SU - I LO Olkusz - Facebook su-lo1olkusz


Biblioteka szkolna


Jubileusz 100-lecia
Jubileusz 95-lecia


SPOTKANIA Z...
Absolwenci
Goście


EuroWeek - Szkoła Liderów
Stypendium w Wiedniu
"Projekt z klasą"
Proces Boloński
"KinoSzkoła"
Noc filmowa
"Małopolska - moje..."
"Zachować dla ... pokoleń"
Festiwal Nauki
Wykłady z matematyki
Pierwsza pomoc


"Najlepszy Absolwent"


UROCZYSTOŚCI/IMPREZY
Rajdy integracyjne
Dzień Chłopaka
Ślubowanie klas I
Roczn. zawieszenia Krzyża
Juwenalia
Święto Niepodległości
Szkolne Mikołajki
Szkolna Wigilia
Koncerty
Pierwszy Dzień Wiosny
Imprezy lokalne


Szkolna scena teatralna


AKTUALNOŚCI SPORTOWE
Piłka ręczna dz (26 V)
Piłka ręczna dz (23 III)
Koszykówka dz (17-18 III)
Piłka ręczna dz (6 III)
Koszykówka chł (12 II)
Pływanie (6 II)
Siatkówka dz (5 II)
Siatkówka chł (5 II)
Pływanie (22 I)
Tenis stołowy (19 I)
Koszykówka chł (10 XII)
Koszykówka dz (8 XII)
Tenis stołowy (4 XII)
Siatkówka chł (25 XI)
Siatkówka dz (19 XI)
Grupy taneczne


PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Nasza prezydencja w UE
Dzień przedsiębiorczości
Edukacja prawna


PROFILAKTYKA
Zdrowy tryb życia
Profilaktyka raka piersi
Dzień rzucania palenia
Światowy Dzień AIDS
Światowy Dzień Zdrowia
Świat. Dzień bez Tytoniu
Świat. Dz. Walki z Rakiem
Świat. .. Walki z Otyłością
No promil - No problem
Anoreksja, bulimia, ...
Profilaktyka uzależnień
Dzień Bezp. Internetu


WOLONTARIAT
Warsztaty Ter. Zajęciowej
Stowarzyszenie OSAK
Świetlica im. JP2
Dom Pomocy Społecznej
Adopcja Miłości
SWM "Młodzi Światu"
Szlachetna Paczka
Good Deeds Day Polska
Klub Wolontariuszy
Stow. Res Sacra Miser
Świąteczna zbiórka żywności
Targi Wolontariatu
Akcja "Zakrętki"
"Barwy Wolontariatu"
Małop. Dni Osób Niepełnosprawnych
Wyprawa PO MOC
Koncert charytatywny
Ośrodek Pomocy Społecznej


WYCIECZKI
Krajowe
Zagraniczne


PRASA SZKOLNA
Ekspress Kazika
Raptularz


PRACE UCZNIÓW
Strony WWW
Prace plastyczne
Rysunki na tablicy

Nasz dostawca internetu

interkonekt

"Kresy - polskie ziemie wschodnie w XX wieku..."

Małopolski Projekt Edukacji Patriotycznej i Obywatelskiej

"Kresy - polskie ziemie wschodnie w XX wieku"


Edycja VI

Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku
dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego
w roku szkolnym 2017/2018 realizowanego w ramach
Małopolskiego Programu Edukacji Patriotycznej i Obywatelskiej

5 czerwca 2018 roku w Oddziale IPN w Krakowie odbyła się sesja naukowo-edukacyjna kończąca VI edycję Projektu Edukacyjnego "Kresy-polskie ziemie wschodnie w XX wieku". Projekt obejmował: inauguracyjną sesję naukowo-edukacyjną, warsztaty dla uczniów i nauczycieli, wykłady, pokazy filmów, debaty, spotkania z żyjącymi świadkami oraz konkurs dla uczniów, a także końcową sesję połączoną z wręczeniem nagród i dyplomów.

Uroczystość poprowadziła Anna Zechenter z krakowskiego oddziału IPN, a ilustrowany slajdami wykład, poświęcony lwowskim szkołom i ich nauczycielom, wygłosił dr Paweł Naleźniak.
Następnie małopolska wicekurator oświaty Halina Cimer, ks. prof. Jacek Urban z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i dyrektor Oddziału IPN w Krakowie dr hab. Filip Musiał wręczyli nagrody nauczycielom i uczniom. Laureaci pierwszych miejsc w nagrodę otrzymali książki, indeksy na Uniwersytet Papieski oraz zaproszenie - na wycieczkę - wyprawę edukacyjną, która odbędzie się w sierpniu 2018 roku na Ukrainę śladami walk Legionów Polskich na Wołyniu i w Karpatach Wschodnich.

Miło nam poinformować, że i w tym roku nasi uczniowie godnie reprezentowali naszą szkołę. Czworo  awansowało do Finału. Wśród najlepszych znalazł się Jakub Szańca z klasy 1a, który otrzymał tytuł Laureata. Wyróżniono także pozostałych uczestników. Finalistami zostali uczniowie z klasy 1a: Szymon Bigaj, Jakub Miszczyński oraz Anna Więcek z klasy 1d.
Uczniów przygotowała do konkursu – mgr Bogusława Wajdzik.

To była już szósta edycja projektu przeprowadzona przez krakowski IPN i UPJPII, którego głównym celem jest zapoznanie młodzieży z historią Kresów I i II RP w XX i XXI wieku oraz narodów je zamieszkujących, ze szczególnym uwzględnieniem losu Polaków, którzy na tych ziemiach od pokoleń żyli i pracowali, zostali z nich wypędzeni lub mieszkają tam współcześnie.
Najważniejszą częścią projektu jest konkurs wiedzy. Zadaniem uczestników było przygotowanie pracy pisemnej lub multimedialnej na wybrany przez siebie temat – na podstawie dostępnej literatury, zgromadzonych dokumentów, wspomnień i materiału ikonograficznego. To były ciekawe lekcje historii.

Projekt został objęty honorowym patronatem małopolskiego kuratora oświaty oraz Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich/Oddział w Krakowie, Stowarzyszenia „Stanica Kresowa”, Ogólnopolskiego Okręgu Żołnierzy AK Obszaru Lwowskiego im. Orląt Lwowskich Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

[ Galeria ]

Uczniowie naszego liceum uczestniczyli także 15 maja b.r. w zorganizowanym w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej spotkaniu z kompozytorem Krzesimirem Dębskim. Artyście podczas spotkania towarzyszyła żona Anna Jurksztowicz, która umiliła wieczór pięknymi piosenkami.
Kompozytor zaprezentował dwie swoje książki „Było sobie miasteczko. Opowieść wołyńska” oraz „Nic nie jest w porządku. Wołyń. Moja rodzinna historia.”
Autor w przejmujący sposób opisał w nich historię swej rodziny (dziadków i rodziców), którzy cudem uratowali się z rzezi wołyńskiej. Autor urodził się dziesięć lat później, jednak dokładną relację z wydarzeń 11 lipca 1943r. w Kisielinie poznał z relacji rodziców i doświadczył ogromu bólu, jakby sam przeżył to piekło. Mamie i ojcu udało się uciec z pogromu, jednak dziadka i babcię ukraińskie bandy UPA zamordowały.
Kresy Wschodnie I i II Rzeczypospolitej to kraina, która wydała wielu wspaniałych bohaterów naszych dziejów, żeby wymienić tylko Stanisława Żółkiewskiego, Jana III Sobieskiego, Tadeusza Kościuszkę, Romualda Traugutta, Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego i Józefa Piłsudskiego. To wspólna ojczyzna wielu narodów: Polaków, Rusinów, Ukraińców, Żydów, Ormian, Litwinów, Białorusinów, których historia połączyła na wieki wspólnymi więzami. To ziemia wciąż opiewana w licznych dziełach literackich i z nostalgią wspominana przez dawnych jej mieszkańców. Z krzywdzącą decyzją mocarstw nie pogodzili się żołnierze polskiego podziemia, którzy mimo masowych represji aż do 1952 roku kontynuowali opór na ziemiach grodzieńskiej i nowogródzkiej. Za nową granicą, przesuniętą daleko na zachód, pozostało około 180 miast, wśród nich Lwów, Wilno, Grodno, Stanisławów, Tarnopol, Łuck, Równe, Dubno, Nowogródek, Drohobycz, Pińsk, Brześć, Beresteczko, Brody, Brzeżany, Podhajce, Podkamień, Czartorysk, Ołyka, Jazłowiec, Sarny i Żółkiew ze znajdującymi się w nich zabytkowymi kościołami, sanktuariami, pałacami, dworami, pomnikami, cmentarzami, bezcennymi dziełami sztuki i archiwaliami. Rzeczpospolita utraciła około 10 tys. wsi i osad, kilkanaście uzdrowisk, bogate złoża ropy naftowej, żyzne ziemie Podola, górskie wzniesienia Karpat Wschodnich i piękno Wileńszczyzny.
Utrata Kresów była dramatem nie tylko dla Rzeczypospolitej jako państwa, ale przede wszystkim dla tych Polaków, którzy tam pozostali. Przez lata byli oni świadkami barbarzyńskiej dewastacji wszystkiego, co polskie.


Edycja IV

„Polacy bez Ojczyzny.
Losy Polaków na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej w latach 1946–2015”

dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego
w roku szkolnym 2015/2016 realizowanego w ramach
Małopolskiego Programu Edukacji Patriotycznej i Obywatelskiej

9 czerwca 2016 roku w Liceum Ogólnokształcącym Zakonu Pijarów im. Ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie odbyła się sesja naukowo-edukacyjna kończąca IV edycję Projektu Edukacyjnego "Kresy-polskie ziemie wschodnie w XX wieku".
Projekt obejmował: inauguracyjną sesję naukowo-edukacyjną, warsztaty dla uczniów i nauczycieli, wykłady, pokazy filmów, debaty, spotkania z żyjącymi świadkami oraz konkurs dla uczniów, a także końcową sesję połączoną z wręczeniem nagród i dyplomów.

Miło nam poinformować, że w tym roku dwoje uczniów otrzymało tytuł Laureata. Łukasz Hawrylak - uczeń klasy 1c zdobył 4. miejsce, a Klaudia Sołtysik z klasy 1d zajęła 5. miejsce.
Zadaniem uczniów było przygotowanie pracy pisemnej lub multimedialnej, na podstawie dostępnej literatury oraz zgromadzonych dokumentów, wspomnień uczestników i materiału ikonograficznego.

Projekt "Kresy" został włączony do Małopolskiego Programu Edukacji Patriotycznej i Obywatelskiej. Realizowany jest wspólnie przez pięć podmiotów: Kuratorium Oświaty w Krakowie, Biuro Edukacji Publicznej Oddziału IPN, Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II, Muzeum Archeologiczne w Krakowie i Fundację Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego w Krakowie. Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody. Laureaci I miejsca i ich opiekunowie otrzymali w nagrodę wyprawę edukacyjną na Kresy, przygotowaną przez IPN, a uczniowie, którzy zajęli II miejsce – wolny wstęp na wybrany przez siebie kierunek studiów na Uniwersytecie Papieskim.

Uczniowie naszego liceum po raz czwarty przystąpili do projektu. Trzy lata temu tematem przewodnim była: "Rzeź Wołyńska", dwa lata temu - Akcja "Burza" i obrona Lwowa, a w ubiegłym roku uczniowie poznawali losy repatriantów. Głównym tematem była "Repatriacja, czy ekspatriacja? Wyjechać czy zostać? Masowe wypędzenia obywateli polskich z ziem wschodnich II Rzeczypospolitej w latach 1944-1959".

Celem projektu jest zapoznanie uczestników z historią Kresów Wschodnich w XX i XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem losu Polaków, którzy pozostali na tych ziemiach po II wojnie światowej i egzystowali w trudnych warunkach sowieckiego reżimu, a także tych, którzy mieszkają tam współcześnie „Nie jesteśmy w stanie zmienić biegu historii, ale możemy ją wspólnie udokumentować.
W ten sposób damy choć trochę satysfakcji tym naszym rodakom, którzy pomimo bolesnych wyroków historii wciąż trwają na swym kresowym posterunku”- piszą Organizatorzy Projektu. Pragniemy przyczynić się do ocalenia tej cząstki naszej narodowej pamięci, a także udostępnić uczniom i nauczycielom rzetelną wiedzę”.
Gratulujemy najlepszym!

[ Galeria ]

Opiekunem merytorycznym naszych zwycięzców była mgr Bogusława Wajdzik.


Edycja III

"Repatriacja czy ekspatriacja? Wyjechać czy zostać?
Masowe wypędzenia obywateli polskich z ziem wschodnich II Rzeczypospolitej
w latach 1944-1959
"

30 marca 2015 roku w Liceum Ogólnokształcącym Zakonu Pijarów im. Ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie odbyła się sesja naukowo-edukacyjna kończąca III edycję Projektu Edukacyjnego "Kresy-polskie ziemie wschodnie w XX wieku".

Projekt obejmował: inauguracyjną sesję naukowo-edukacyjną, warsztaty dla uczniów i nauczycieli, wykłady, pokazy filmów, debaty, spotkania z żyjącymi świadkami oraz konkurs dla uczniów, a także końcową sesję połączoną z wręczeniem nagród i dyplomów.

Miło nam poinformować, że Magdalena Skóra - uczennica klasy 1c uzyskała tytuł Laureata. Tytuł Finalisty otrzymało aż 9. uczniów. Są to: Justyna Filo 1b, Grzegorz Kalarus 1b, Aleksandra Łopata 1f, Klaudia Wiśniewska 1f, Grzegorz Kajda 2c, Patrycja Chudzik 2f, Piotr Radwański 2f, Zuzanna Todor 2f oraz Łukasz Łuszczek 3b.
Zadaniem uczniów było przygotowanie pracy pisemnej lub multimedialnej, na podstawie dostępnej literatury oraz zgromadzonych dokumentów, wspomnień uczestników i materiału ikonograficznego.

Uczniowie klas pierwszych spotkali się z Panem Mieczysławem Jaroszem – mieszkańcem Żurady (ojcem poety Łukasza Jarosza), którego babka Antonina Libuda (z domu Kargul), została zmuszona do opuszczenia swojego rodzinnego domu we wsi Zasmyki, powiat Kowel, obwód wołyński. Uczniowie drugich klas przeprowadzili wywiad ze świadkiem tych wydarzeń, mieszkańcem Osieka – Panem Janem Wernikiem, który jako mały chłopiec został przesiedlony wraz z rodziną ze wsi Starosiele, powiat Łuck.

Projekt "Kresy" został włączony do Małopolskiego Programu Edukacji Patriotycznej i Obywatelskiej. Realizowany jest wspólnie przez pięć podmiotów: Kuratorium Oświaty w Krakowie, Biuro Edukacji Publicznej Oddziału IPN, Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II, Muzeum Archeologiczne w Krakowie i Fundację Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego w Krakowie. Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody. Laureaci I miejsca i ich opiekunowie otrzymali w nagrodę wyprawę edukacyjną na Kresy, przygotowaną przez IPN, a uczniowie, którzy zajęli II miejsce – wolny wstęp na wybrany przez siebie kierunek studiów na Uniwersytecie Papieskim.

Uczniowie naszego liceum po raz trzeci przystąpili do projektu. Dwa lata temu tematem przewodnim była: "Rzeź Wołyńska", a w ubiegłym roku Akcja "Burza" i obrona Lwowa. Cieszy nas, że uczniowie interesują się historią i chcą ją poznawać poprzez różne formy kształcenia.

[ Galeria ]

Opiekunem merytorycznym naszych zwycięzców była mgr Bogusława Wajdzik.


Edycja II

29 maja 2014 roku w Liceum Ogólnokształcącym Zakonu Pijarów im. ks. S. Konarskiego w Krakowie odbyła się uroczysta Gala połączona z konferencją naukowo-edukacyjną kończącą II edycję projektu "Kresy - polskie ziemie wschodnie w XX wieku" oraz zakończenie  realizowanego w ramach projektu konkursu: "W 70. Rocznicę Akcji "Burza" i 95. Rocznicę Obrony Lwowa. Walka Polaków o przynależność Kresów Wschodnich do Rzeczpospolitej w latach 1918-1922, 1939-1945".
Uroczystość poprowadził: Aleksander Palczewski - Małopolski Kurator Oświaty.
Uczestników przywitał: O. Edward Kryściak – Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Zakonu Pijarów.

Młodzież miała okazję wysłuchać wspomnień płk-a Tadeusza Bieńkowicza (świadka historii i uczestnika akcji) n.t. Akcja na więzienie Gestapo w Lidzie.
Wykład pt. "Zapomniane miejsca walk Polaków o przynależność Kresów Wschodnich do Polski w latach 1918-1920, 1939-1944 - cmentarze, problemy z upamiętnianiem" - wygłosił Damian Markowski (ROPWiM).

Nagrody laureatom i finalistom wręczył Kurator Małopolskiego Kuratorium Oświaty. Konkurs przeprowadzony został przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie przy współpracy z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego w Krakowie i Muzeum Historii Armii Krajowej w Krakowie.

Z przyjemnością informujemy, że

  • Jagoda Goraj (1f) została laureatką III miejsca,
  • Magdalena Płowiec (1f) - laureatką IV miejsca.

W ubiegłym roku nasi uczniowie odnieśli również sukces uzyskując tytuł finalistów.
Jagoda Goraj oprócz nagród książkowych otrzymała Indeks na Wydział historii i dziedzictwa kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

[ Galeria ]

Opiekunem merytorycznym naszych zwycięzców była mgr Bogusława Wajdzik.


Edycja I

W dniu 13 czerwca 2013 roku w Skawinie miał miejsce Finał Małopolskiego Projektu Edukacji Patriotycznej i Obywatelskiej "Dramatyczne losy Polaków na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej w latach 1943-1944" przeprowadzony przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie we współpracy z Uniwersytetem Papieskim im. Jana Pawła II w Krakowie i Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Podczas Finału odbyła się uroczysta sesja, w której głos zabrali:

  • ks. dr Ryszard Barański;
  • ks. prof. dr hab. Jan Szczepaniak - dziekan Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II;
  • dr Maciej Korkuć - naczelnik OBEP IPN w Krakowie;
  • dr Paweł Naleźniak, OBEP IPN w Krakowie z wykładem pt. "Polacy i Ukraińcy wobec zbrodniczej akcji OUN-UPA na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej w latach 1943-1944 - tendencje, problemy, przeszkody w ujawnianiu prawdy i upamiętnianiu miejsc pochówku ofiar ludobójstwa".

Odbyła się również projekcja filmu dokumentalnego: "Było sobie miasteczko".
Zaprezentowano także dwie najlepsze prace uczestników konkursu.
Po uroczystym wręczeniu nagród odbył się występ artystyczny lwowiaka p. Wojciecha Habeli.
Sesję podsumował Aleksander Palczewski - Małopolski Kurator Oświaty.

Finalistami Konkursu zostali:
Martyna Kraińska, Krzysztof Kulig, Justyna Maniak, Klaudia Stach - uczniowie z klasy 1d.

[ Galeria ]

Opiekunem merytorycznym uczniów była mgr Bogusława Wajdzik.

TOP

Nowe Wiadomości
na nowej stronie
WWW


st2018p128
Srebrna Szkoła 2018


100lat 150


ewd124

Nagroda Jakości Nauczania
sapere auso 2016 120


nzs92


Szkoła Kompetencji Przyszłości
dyplom100

Szkoła Odkrywców Talentów
Szkoła Odkrywców Talentów

Szkoła Łowców Talentów
1


WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI WYŻSZYMI

Instytut Fizyki
Uniwersytet Jagielloński

I Pracownia Fizyczna - Instytut Fizyki UJ

Instytut Matematyki
Uniwersytet Jagielloński

I Pracownia Fizyczna - Instytut Fizyki UJ

Wydział Chemii
Uniwersytet Jagielloński

Wydział Chemii

Wydział Nauk o Ziemi
Uniwersytet Śląski

wnoz us 100

Klasa akademicka SGH
sgh 120

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Śląski

us wbios 150

Wyższa Szkoła Biznesu
w Dąbrowie Górniczej

wsb dg


WYMIANA MŁODZIEŻY
Schwalbach am Taunus
Projekt dofinansowała Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
Wurzen
Polska-Niemcy-Izrael
Polska-Izrael
Israeli and European Youth Exchanges


Egzamin First
lincoln100

Spotkania
z Parlamentem
Europejskim

Spotkania z Parlamentem Europejskim

Enter Your Future
Enter Your Future

wt100

"Moja firma..."
Moja firma w mojej gminie

Młodzieżowe UM
Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne

Naukowy projekt
FENIKS

Naukowy projekt FENIKS

Akademia CISCO
Akademia CISCO

Współpraca młodzieży...
Współpraca młodzieży polskiej i szwajcarskiej

"Szkoła z klasą"
Szkoła z klasą


Stowarzyszenie
"Złota Arka"

Księga Pamiątkowa Jednodniówka
Zeszyty Historyczne Olkusza


"Szkoła wolna
od dopalaczy"

Certyfikat - Szkoła wolna od dopalaczy


Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego
BO! - ulotka
Harmonogram spotkań


Artyści Ziemi Olkuskiej


hpv128