Życie jest długie, jeżeli się umie z niego korzystać. (Seneka)

NetSTUDENT

Turniej CS GO


PODRĘCZNIKI 2018/2019

Podręczniki


I LO Olkusz - Facebook lo1olkusz

Plan lekcji, dzwonki
Zastępstwa
Kalendarz
Kontakt z nauczycielami
Spotkania z rodzicami
Oferta ubezpieczenia


 logo96
SU - I LO Olkusz - Facebook su-lo1olkusz


Biblioteka szkolna


Jubileusz 100-lecia
Jubileusz 95-lecia


SPOTKANIA Z...
Absolwenci
Goście


EuroWeek - Szkoła Liderów
Stypendium w Wiedniu
"Projekt z klasą"
Proces Boloński
"KinoSzkoła"
Noc filmowa
"Małopolska - moje..."
"Zachować dla ... pokoleń"
Festiwal Nauki
Wykłady z matematyki
Pierwsza pomoc


"Najlepszy Absolwent"


UROCZYSTOŚCI/IMPREZY
Rajdy integracyjne
Dzień Chłopaka
Ślubowanie klas I
Roczn. zawieszenia Krzyża
Juwenalia
Święto Niepodległości
Szkolne Mikołajki
Szkolna Wigilia
Koncerty
Pierwszy Dzień Wiosny
Imprezy lokalne


Szkolna scena teatralna


AKTUALNOŚCI SPORTOWE
Piłka ręczna dz (26 V)
Piłka ręczna dz (23 III)
Koszykówka dz (17-18 III)
Piłka ręczna dz (6 III)
Koszykówka chł (12 II)
Pływanie (6 II)
Siatkówka dz (5 II)
Siatkówka chł (5 II)
Pływanie (22 I)
Tenis stołowy (19 I)
Koszykówka chł (10 XII)
Koszykówka dz (8 XII)
Tenis stołowy (4 XII)
Siatkówka chł (25 XI)
Siatkówka dz (19 XI)
Grupy taneczne


PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Nasza prezydencja w UE
Dzień przedsiębiorczości
Edukacja prawna


PROFILAKTYKA
Zdrowy tryb życia
Profilaktyka raka piersi
Dzień rzucania palenia
Światowy Dzień AIDS
Światowy Dzień Zdrowia
Świat. Dzień bez Tytoniu
Świat. Dz. Walki z Rakiem
Świat. .. Walki z Otyłością
No promil - No problem
Anoreksja, bulimia, ...
Profilaktyka uzależnień
Dzień Bezp. Internetu


WOLONTARIAT
Warsztaty Ter. Zajęciowej
Stowarzyszenie OSAK
Świetlica im. JP2
Dom Pomocy Społecznej
Adopcja Miłości
SWM "Młodzi Światu"
Szlachetna Paczka
Good Deeds Day Polska
Klub Wolontariuszy
Stow. Res Sacra Miser
Świąteczna zbiórka żywności
Targi Wolontariatu
Akcja "Zakrętki"
"Barwy Wolontariatu"
Małop. Dni Osób Niepełnosprawnych
Wyprawa PO MOC
Koncert charytatywny
Ośrodek Pomocy Społecznej


WYCIECZKI
Krajowe
Zagraniczne


PRASA SZKOLNA
Ekspress Kazika
Raptularz


PRACE UCZNIÓW
Strony WWW
Prace plastyczne
Rysunki na tablicy

Nasz dostawca internetu

interkonekt

Festiwal Nauki

Edycja IV

(2016)

Program IV Festiwalu Nauki

14 MARCA 2016 r - pierwszy dzień festiwalu - Panel "ŚWIAT"

Miejsce: I LO w Olkuszu

Wykład inauguracyjny „Funkcjonowanie ekosystemów a zarządzanie ochroną środowiska

Godz. 10.00 - 10.45
Prowadzący: dr hab. Edyta Sierka

Podczas wykładu słuchacze zapoznają się z wybranymi elementami funkcjonowania ekosystemów i typami usług, jakie świadczą one na rzecz ludzi. Przedstawione będę również dobre praktyki w zakresie wykorzystania wiedzy o usługach ekosystemów, w podejmowaniu decyzji w zarządzaniu ochroną środowiska, jako przykładu aplikacyjności badań biologicznych. Omówione zostaną, na konkretnych przykładach, metody wyceny wartości świadczonych usług przez wybrane ekosystemy, wg standardów obowiązujących na świecie.

Prawa człowieka na co dzień

Godz. 10.55 - 11.40
Prowadzący: dr Maciej Mączyński

Celem wykładu będzie przedstawienie słuchaczom praw człowieka i standardów ochrony w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych, a także ukazanie przykładów zachowań gwałcących postanowienia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i uświadomienie naruszeń praw człowieka w codziennym życiu.

Zmiany klimatu – przyczyny, skutki i zapobieganie

Godz. 11.45 - 12.30
Prowadzący: dr Wojciech Piontek

Jakie są skutki zmian klimatu globalnego dla życia społecznego i gospodarczego? Czy grozi nam intensyfikacja ekstremalnych zjawisk atmosferycznych - powodzi, huraganów, tornad? Czy obserwowane w Polsce anomalie pogodowe też przypisywane są zmianom klimatu? Czy globalne ocieplenie spowoduje katastrofalne dla ludzkości skutki? Odpowiedzi na te i inne pytania poznasz dzięki symulacjom modelowym i prognozom naukowców w ramach wykładu poświęconemu zmianom klimatu globalnego.

15 MARCA 2016 r - drugi dzień festiwalu - Panel "PIENIĄDZ"

Miejsce: II LO w Olkuszu

16 MARCA 2016 r - pierwszy dzień festiwalu - Panel "TECHNOLOGIA"

Miejsce: ZDZ w Olkuszu

Szczegóły IV Festiwalu Nauki ]

 
R e l a c j a

Ponad czterysta osób, głównie młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych z Olkusza uczestniczyło w wykładach i warsztatach, które odbyły się w dniach 14-16 marca 2016 roku w Wydziale Zamiejscowym w Olkuszu Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej w ramach IV Festiwalu Nauki. Uroczystego otwarcia IV edycji jednego z największych wydarzeń w woj. małopolskim popularyzujących naukę dokonała Pani dr inż. Agnieszka Kurc-Lisiecka Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Olkuszu.

Festiwal zainaugurował wykład Pani dr hab. Edyty Sierki, samodzielnego pracownika Uniwersytetu Śląskiego na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska w Katowicach, pt.: "Funkcjonowanie ekosystemów a zarządzanie ochroną środowiska”. W rozpoczęciu Festiwalu Nauki, oprócz uczniów, mieszkańców Olkusza i powiatu Olkuskiego udział wzięli Pani Jolanta Zięba - Dyrektor Powiatowej Biblioteki i Pan Marek Krzykawski - Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Współorganizatorem przedsięwzięcia była Dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu - Pani mgr Irena Majda oraz Pani mgr Barbara Tarczyńska. Wszystkich w imieniu WSB przywitała na początku imprezy Pani Dziekan Wydziału Zamiejscowego WSB w Olkuszu.

Po bardzo interesującym wykładzie inauguracyjnym Goście zostali zaproszeni do udziału w kolejnych wykładach w ramach panelu „Świat” m.in. na temat „Praw człowieka na co dzień", który zaprezentował Pan dr Maciej Mączyński, wykładowca Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Dzień pierwszy IV Festiwalu Nauki zakończył wykład Pana dr Wojciech Piontka, adiunkta w Katedrze Przedsiębiorczości Międzynarodowej i Finansów Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej,  pt. „Zmian klimatu – przyczyn, skutków i zapobiegania”.

Drugi dzień IV Festiwalu Nauki upłynął pod znakiem „Pieniędzy”, stąd wykłady zaplanowane w tym dniu dotyczyły głównie ekonomii, przedsiębiorczości i sztuki prowadzenia negocjacji w biznesie. Słuchaczami wykładów w drugim dniu Festiwalu Nauki byli uczniowie Szkoły Partnerskiej - II Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Olkuskiej.  W tym dniu uczniowie mieli okazję do wysłuchania wykładu Pan dr Rafała Rębilasa, specjalisty w zakresie produktów rynku finansowego, adiunkta w Katedrze Przedsiębiorczości Międzynarodowej i Finansów WSB, pt.: „Win - Win, czyli o sztuce negocjacji w biznesie" oraz wykładu Pani dr Angeliki Pabian, adiunkt w Katedrze Zarządzania WSB, pt.: „Uczelnia i mcdonaldyzacja - co mają wspólnego?”. O finansach, pieniądzach i przedsiębiorczości, aczkolwiek w kontekście zakładania własnej działalności gospodarczej i zarządzania własnym biznesem, mówił również podczas swojego wykładu "Mój pomysł na biznes - innowacyjna przedsiębiorczość” Pan mgr Adam Suliga, Ekspert Polskiej Izby Handlu oraz Polskiej organizacji Handlu
i Dystrybucji.

W trzecim Dniu Festiwalu Nauki Wydział Zamiejscowy w Olkuszu Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej gościł z warsztatami w ZDZ - Zespole Szkół w Olkuszu. W tym dniu uczniowie ZDZ uczestniczyli w warsztatach z informatyki, logistyki i badań termowizyjnych. Jako pierwszy warsztat nt.: „Przygotowania komputera do pracy w systemie Linux" poprowadził Pan mgr Artur Trepka, nauczyciel informatyki w I LO w Olkuszu, prowadzący również zajęcia z Technologii Informatycznych w Wydziale Zamiejscowym w Olkuszu Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Podczas następnego warsztatu uczestnicy Festiwalu zostali wprowadzeni w tajniki nowoczesnych techniki informatycznych wykorzystywanych w magazynowaniu i transporcie. Specjalnie dla nich warsztat pt.: „RFID oraz RTSL w magazynowaniu i transporcie" poprowadził Pan dr inż. Paweł Sobczak, adiunkt w Katedrze Logistyki WSB.
Natomiast na zakończenie IV edycji Festiwalu Nauki odbył się warsztat pt.: „Nowoczesne metody badań termowizyjnych". Warsztat poprowadził Pan mgr Grzegorz Muzia, pracownik Zakładu Technologii Przetwórstwa Metali i Stopów Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach, specjalista w zakresie rozwoju termografii aktywnej w dziedzinie nieniszczących metod badań materiałów inżynierskich i układów technicznych. Warsztat z niekonwencjonalnej, nowoczesnej metody bezinwazyjnych badań wybranych obiektów technicznych z zastosowaniem technik termowizyjnych cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, dlatego w tym dniu odbył się aż pięciokrotnie, głównie dla uczniów klas III Mundurowych, z uwagi na możliwość wykorzystania kamery termowizyjnej w ich przyszłej pracy zawodowej, jako pracowników grup śledczych, straży pożarnej i policji.

Jako organizatorzy IV Festiwalu Nauki w Olkuszu serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom Festiwalu za odwiedzenie Naszego Wydziału. Mamy nadzieję ,że podobnie jak podczas spotkań festiwalowych lat ubiegłych tegoroczne wykłady i warsztaty dostarczyły słuchaczom wielu ciekawych wrażeń. Dziękujemy również współorganizatorom Festiwalu, Patronom Honorowym i Medialnym, Partnerom i Sympatykom Wydziału, którzy zdecydowali się wesprzeć nasze przedsięwzięcie.


Edycja III

(2015)

W dniach 24-26 marca 2015 roku odbył się III Festiwal Nauki, który jest efektem współpracy Wydziału Zamiejscowego Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej z I Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Wielkiego w Olkuszu. Olkuski Festiwal Nauki jest dziełem Wyższej Szkoły Biznesu o 11 letniej tradycji. W trakcie festiwalu każdy miłośnik nauki niezależnie od wieku i zainteresowań znalazł z pewnością coś dla siebie.

Uroczystego otwarcia III Festiwalu Nauki dokonał dr inż. Paweł  Sobczak w obecności przedstawicieli Naszych Patronów Honorowych Zastępcy Burmistrza dr Włodzimierza Łysonia oraz Wicestarosty inż. Jana Orkisza.

Pierwszy festiwalowy dzień rozpoczął się wykładem prof. zw. dr hab. Lecha Bukowskiego autora ponad 200 prac naukowych, członka Kapituły Nagrody Simensa, przewodniczącego Rady Naukowej Międzynarodowej Konferencji Total Logistic Management. Pan Profesor w swoim wykładzie omówił zagadnienia związane z wyzwaniami stojącymi przed współczesną logistyką w warunkach niepewności i ryzyka.
Pan mgr Adam Suliga przedstawił model człowieka przedsiębiorczego, który potrafi reagować na pojawiające się zmiany w otoczeniu i dąży do realizacji swoich zamierzeń.
Katalog wolności i prawa charakterystyczne dla państwa demokratycznego słuchacze poznali w trakcie wykładu dr Damiana Czoika. Często bowiem brak elementarnej świadomości prawnej powoduje, że nie korzystamy ze swoich uprawnień.
Kolejny prelegent dr Maciej Witkowski pokazał w jaki sposób media nas sobie podporządkowują, wpływają na nasze zachowanie. Sukces zawodowy to bowiem umiejętności społeczne określane jako "inteligencja emocjonalna" oparte na współpracy z innymi osobami.
Na zakończenie pierwszego dnia festiwalu odbyły się warsztaty prowadzone przez mgr Agnieszkę Piróg umożliwiające zrozumienie zasady sporządzania sprawozdania z przepływów pieniężnych.

W drugim dniu Festiwalu Nauki odbyła się Debata Oksfordzka na temat „Matematyka i Nauki Ścisłe przydają się również humanistom” prowadzona przez Dziekana dr inż. Pawła Sobczaka w II Liceum Ogólnokształcącym Szkole Partnerskiej WSB.
Uczniowie II Liceum mogli także poznać dzięki warsztatowi dr inż. Pawła Sobczaka metody rozmieszczania naszych rzeczy, które ułatwiają do nich szybki dostęp.
Pani dr Ilona Mańka z kolei opowiedziała ciekawie o procesach logistycznych, ważnym składniku efektywności finansowej.
Jaką rolę spełnia motywacja w naszym życiu, czy jest ona kluczem do sukcesu postarała się to w jasny sposób wyjaśnić słuchaczom dr Dominika Siewniak-Maciuszek.

Trzeci dzień Festiwalu Nauki to przede wszystkim Internet - sprzedaż i dystrybucja aplikacji mobilnych. W ciekawy sposób przedstawił ten temat dr inż. Paweł Buchwald prezentując zestawy narzędzi i rozwiązania systemowe oraz szerokie możliwości inżynierii oprogramowania.
Podobny temat  pojawił się w wykładzie mgr Jacka Urody prezentującego nowoczesne techniki marketingu internetowego jako skutecznej kampanii reklamowej.
Wykład na temat zarządzania projektami i konstruowania systemów komputerowych wygłosił mgr inż. Piotr Sroczyński.
Ponieważ większość wykładów naszego III Festiwalu Nauki poruszała tematy poważne czymś innym był wykład dr Radosława Molendy, psychologa i adiunkta WSB. Słuchacze mogli się dowiedzieć czy pirat to postać mityczna czy realna, poznać wizerunek pirata, jego kodeks honorowy, poznać znaczenie symboli umieszczonych na fladze pirackiej. Na koniec dowiedzieć się czym jest piractwo współczesne.

Mamy nadzieję, że spotkania festiwalowe dostarczyły uczestnikom wielu wrażeń. Zapraszamy na kolejny IV Festiwal Nauki w przyszłym roku.

Patronat Honorowy:
Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
Starostwo Powiatowe w Olkuszu

 


Edycja II

(2014)

W dniach 24-26 marca 2014 roku odbył się II Festiwal Nauki w Olkuszu zorganizowany przez Wydział Zamiejscowy w Olkuszu Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. W pierwszych dwóch dniach I LO było współorganizatorem festiwalu. W salach lekcyjnych i sali gimnastycznej naszej szkoły odbyło się wiele ciekawych wykładów popularnonaukowych i praktycznych warsztatów. Tematy zajeć przedstawiały sie następująco:

  • "Demokracja bezpośrednia" - prof. dr hab. Jacek Wódz
  • "Bezpieczeństwo teleinformatyczne w życiu codziennym. Jak się ustrzec przed zagrożeniami w sieci Internet" - dr inż. Krystian Mączka
  • "Tańczący z taśmami, czyli fizjoterapia na wesoło" - mgr Marta Sobczak
  • "Nowoczesne systemy komisjonowania" - dr inż. Paweł Sobczak
  • "Osoba jako symbol w społeczności wielokulturowe we współczesnej percepcji na przykładzie znanych postaci Königshütte - królewskiej Huty-Chorzowa" - prof. dr hab. Marek Walancik
  • "Co chciałbyś wiedzieć o terroryzmie, a boisz się zapytać?" - dr Paulina Polko

[ Galeria ]


Edycja I

(2013)

Uczniowie naszej szkoły w sposób nietypowy powitali w dniu 21 marca "pierwszy dzień wiosny" biorąc udział w I Festiwalu Nauki. W wydarzeniu wzięli udział również nasi goście: Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej - Waldemar Mendak, Dyrektor Samorządowego Zespołu Edukacji - Andrzej Feliksik, Dyrektor Biura Poselskiego Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Lidii Gądek - Tomasz Bargieł, Przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego Marek Krzykawski oraz przedstawiciele młodzieży IV Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół nr 4, Gimnazjum nr 2.
Organizatorami Festiwalu byli: Wydział Zamiejscowy Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej z siedzibą w Olkuszu i I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu.

Festiwal Nauki to popularnonaukowe przedsięwzięcie, którego celem jest przełamywanie hermetycznego języka i środowiska nauki oraz promocja i upowszechnianie w społeczeństwie najważniejszych światowych osiągnięć naukowych. Adresowany jest on nie tylko do przedstawicieli świata nauki, ale przede wszystkim uczniów, studentów, nauczycieli oraz wszystkich osób zainteresowanych tymi osiągnięciami. Podstawowym założeniem inicjatywy jest przekonanie, że wiedza stoi w centrum najważniejszych procesów cywilizacyjnych.

Zaproszonych na I Festiwal Nauki powitali: Prorektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej prof. nadzw. dr Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, Dyrektor Liceum mgr Irena Majda oraz Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Olkuszu dr inż. Paweł Sobczak.
Wykłady wygłosili pracownicy naukowi: prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź, dr Grzegorz Gwóźdź, dr Maciej Witkowski, dr Marcin Lis, dr inż. Paweł Sobczak.

Słuchając zaproszonych wykładowców mogliśmy się dowiedzieć jakie znaczenie ma logistyka w naszym codziennym życiu, poznać techniki manipulacji stosowane w medycynie i zarządzaniu, w jaki sposób osiągać sukces w każdym naszym przedsięwzięciu, jakim człowiekiem był Hemingway.

Największe zainteresowanie wzbudził wykład pana prof. dr hab. Tadeusza Niedźwiedzia, który przedstawił charakterystykę zmienności klimatu, przyczyny ekstremów pogodowych. Trudno się temu dziwić, w końcu był to "pierwszy dzień wiosny", a za oknami śnieg i zimno. Pan Profesor jest nie tylko wykładowcą Uniwersytetu Śląskiego, ale także m. in. przedstawicielem Polski w Komisji Meteorologii Programu Unii Europejskiej COST, członkiem Polskiego Komitetu IGBP przy PAN, autorem wielu publikacji.

Mamy nadzieję, że Festiwal Nauki wpisze się na stałe w kalendarz imprez szkół naszego miasta, wzbudzi jeszcze większe zainteresowanie nie tylko wśród młodzieży, ale również mieszkańców naszego miasta.

[ Galeria ]

TOP

Nowe Wiadomości
na nowej stronie
WWW


st2018p128
Srebrna Szkoła 2018


100lat 150


ewd124

Nagroda Jakości Nauczania
sapere auso 2016 120


nzs92


Szkoła Kompetencji Przyszłości
dyplom100

Szkoła Odkrywców Talentów
Szkoła Odkrywców Talentów

Szkoła Łowców Talentów
1


WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI WYŻSZYMI

Instytut Fizyki
Uniwersytet Jagielloński

I Pracownia Fizyczna - Instytut Fizyki UJ

Instytut Matematyki
Uniwersytet Jagielloński

I Pracownia Fizyczna - Instytut Fizyki UJ

Wydział Chemii
Uniwersytet Jagielloński

Wydział Chemii

Wydział Nauk o Ziemi
Uniwersytet Śląski

wnoz us 100

Klasa akademicka SGH
sgh 120

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Śląski

us wbios 150

Wyższa Szkoła Biznesu
w Dąbrowie Górniczej

wsb dg


WYMIANA MŁODZIEŻY
Schwalbach am Taunus
Projekt dofinansowała Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
Wurzen
Polska-Niemcy-Izrael
Polska-Izrael
Israeli and European Youth Exchanges


Egzamin First
lincoln100

Spotkania
z Parlamentem
Europejskim

Spotkania z Parlamentem Europejskim

Enter Your Future
Enter Your Future

wt100

"Moja firma..."
Moja firma w mojej gminie

Młodzieżowe UM
Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne

Naukowy projekt
FENIKS

Naukowy projekt FENIKS

Akademia CISCO
Akademia CISCO

Współpraca młodzieży...
Współpraca młodzieży polskiej i szwajcarskiej

"Szkoła z klasą"
Szkoła z klasą


Stowarzyszenie
"Złota Arka"

Księga Pamiątkowa Jednodniówka
Zeszyty Historyczne Olkusza


"Szkoła wolna
od dopalaczy"

Certyfikat - Szkoła wolna od dopalaczy


Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego
BO! - ulotka
Harmonogram spotkań


Artyści Ziemi Olkuskiej


hpv128