Życie jest długie, jeżeli się umie z niego korzystać. (Seneka)

NetSTUDENT

Turniej CS GO


PODRĘCZNIKI 2018/2019

Podręczniki


I LO Olkusz - Facebook lo1olkusz

Plan lekcji, dzwonki
Zastępstwa
Kalendarz
Kontakt z nauczycielami
Spotkania z rodzicami
Oferta ubezpieczenia


 logo96
SU - I LO Olkusz - Facebook su-lo1olkusz


Biblioteka szkolna


Jubileusz 100-lecia
Jubileusz 95-lecia


SPOTKANIA Z...
Absolwenci
Goście


EuroWeek - Szkoła Liderów
Stypendium w Wiedniu
"Projekt z klasą"
Proces Boloński
"KinoSzkoła"
Noc filmowa
"Małopolska - moje..."
"Zachować dla ... pokoleń"
Festiwal Nauki
Wykłady z matematyki
Pierwsza pomoc


"Najlepszy Absolwent"


UROCZYSTOŚCI/IMPREZY
Rajdy integracyjne
Dzień Chłopaka
Ślubowanie klas I
Roczn. zawieszenia Krzyża
Juwenalia
Święto Niepodległości
Szkolne Mikołajki
Szkolna Wigilia
Koncerty
Pierwszy Dzień Wiosny
Imprezy lokalne


Szkolna scena teatralna


AKTUALNOŚCI SPORTOWE
Piłka ręczna dz (26 V)
Piłka ręczna dz (23 III)
Koszykówka dz (17-18 III)
Piłka ręczna dz (6 III)
Koszykówka chł (12 II)
Pływanie (6 II)
Siatkówka dz (5 II)
Siatkówka chł (5 II)
Pływanie (22 I)
Tenis stołowy (19 I)
Koszykówka chł (10 XII)
Koszykówka dz (8 XII)
Tenis stołowy (4 XII)
Siatkówka chł (25 XI)
Siatkówka dz (19 XI)
Grupy taneczne


PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Nasza prezydencja w UE
Dzień przedsiębiorczości
Edukacja prawna


PROFILAKTYKA
Zdrowy tryb życia
Profilaktyka raka piersi
Dzień rzucania palenia
Światowy Dzień AIDS
Światowy Dzień Zdrowia
Świat. Dzień bez Tytoniu
Świat. Dz. Walki z Rakiem
Świat. .. Walki z Otyłością
No promil - No problem
Anoreksja, bulimia, ...
Profilaktyka uzależnień
Dzień Bezp. Internetu


WOLONTARIAT
Warsztaty Ter. Zajęciowej
Stowarzyszenie OSAK
Świetlica im. JP2
Dom Pomocy Społecznej
Adopcja Miłości
SWM "Młodzi Światu"
Szlachetna Paczka
Good Deeds Day Polska
Klub Wolontariuszy
Stow. Res Sacra Miser
Świąteczna zbiórka żywności
Targi Wolontariatu
Akcja "Zakrętki"
"Barwy Wolontariatu"
Małop. Dni Osób Niepełnosprawnych
Wyprawa PO MOC
Koncert charytatywny
Ośrodek Pomocy Społecznej


WYCIECZKI
Krajowe
Zagraniczne


PRASA SZKOLNA
Ekspress Kazika
Raptularz


PRACE UCZNIÓW
Strony WWW
Prace plastyczne
Rysunki na tablicy

Nasz dostawca internetu

interkonekt

"Moja firma w mojej gminie"

Strona WWW: www.mojafirmawmojejgminie.pl

Projekt "Moja firma w mojej gminie" - realizowany przez fundację Viribus Unitis - jest w całości finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. obejmuje on swoim zasięgiem teren 5 województw, to jest: śląskie, małopolskie, opolskie, dolnośląskie, świętokrzyskie. Realizowany jest w okresie od 1 listopada 2008 do 21 marca 2012 i składa się z sześciu 5-miesięcznych cykli szkoleniowych.

Projekt kierowany jest do uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych i ma na celu rozwijanie kompetencji w zakresie przedsiębiorczości oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych. Działania edukacyjne obejmują głównie szkolenia e-learningowe i szkolenia tradycyjne przy wsparciu nowoczesnych form nauczania, jakimi są gry symulacyjne. Projekt realizowany jest we współpracy z wykładowcami Akademii Ekonomicznej w Katowicach, którzy opracowali materiały merytoryczne na witrynę szkoleniową oraz podjęli współpracę z fundacją Viribus Unitis w zakresie prowadzenia szkoleń tradycyjnych.

Działania w projekcie obejmują:

 • udział 2 nauczycieli wraz z 2 uczniami w dwóch dniach szkoleń tradycyjnych odbywających się poza terenem szkoły;
 • przeprowadzenie przez nauczyciela wraz z 2 liderami 12 godzin szkoleniowych dla pozostałych uczestników szkolenia e-lerningowego;
 • realizację szkoleń e-lerningowych przez grupę 25-30 uczniów przy użyciu uruchomionej przez organizatorów projektu witryny internetowej;
 • organizację "Dnia przedsiębiorczości" w szkole - imprezy podsumowującej projekt.

Z naszej szkoły w projekcie bierze udział cała klasa europejska (2c) - 30 osób.

Opiekunowie:
mgr Grzegorz Kaszewski
mgr Artur Trepka

[ Galeria ]

I spotkanie tradycyjne

(4 października 2011)

3-dniowe zajęcia wyjazdowe

(19-21 października 2011)

II spotkanie tradycyjne

(9 listopada 2011)

Dzień przedsiębiorczości

(11 stycznia 2012)

Harmonogram:

 • 1130 - Powitanie gości.
 • 1140-1150 - Przedstawienie celów i założeń projektu "Moja firma w mojej gminie".
 • 1150-1200 - Prezentacja zadania 1: "Rynek nie lubi pustki - znajdź nisze rynkowe".
 • 1200-1225 - Wystąpienie Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz Pana Włodzimierza Łysonia nt. "Strategia Rozwoju Gminy Olkusz".
 • 1225-1235 - Prezentacja zadania 2 "The Best Idea – wybór najlepszego pomysłu na działalność gospodarczą poprzez badania marketingowe".
 • 1235-1300 - Wystąpienie Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu Barbary Adamuszek nt. "Informacje o aktualnym rynku pracy w powiecie olkuskim oraz możliwości uzyskania przez bezrobotnych pomocy w zakresie podejmowania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej".
 • 1300-1320 - Przerwa kawowa.
 • 1320-1330 - Prezentacja zadania 3 "Przez trudy do gwiazd - stworzenie planu marketingowego".
 • 1330-1345 - Wystąpienie dyrektora Wydziału Inwestycji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Olkuszu pana Jana Kucharzyka nt. "Inwestycje w powiecie olkuskim a powodzenie projektu uczniów (lodowisko całoroczne)".
 • 1345-1415 - Wystąpienie Regionalnego Koordynatora Projektu – podsumowanie projektu oraz quizy nt. przedsiębiorczości dla uczniów szkoły nie uczestniczących w projekcie.
 • 1400 - Podziękowania i pożegnanie gości.

Zapraszamy na relację.

TOP

Nowe Wiadomości
na nowej stronie
WWW


st2018p128
Srebrna Szkoła 2018


100lat 150


ewd124

Nagroda Jakości Nauczania
sapere auso 2016 120


nzs92


Szkoła Kompetencji Przyszłości
dyplom100

Szkoła Odkrywców Talentów
Szkoła Odkrywców Talentów

Szkoła Łowców Talentów
1


WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI WYŻSZYMI

Instytut Fizyki
Uniwersytet Jagielloński

I Pracownia Fizyczna - Instytut Fizyki UJ

Instytut Matematyki
Uniwersytet Jagielloński

I Pracownia Fizyczna - Instytut Fizyki UJ

Wydział Chemii
Uniwersytet Jagielloński

Wydział Chemii

Wydział Nauk o Ziemi
Uniwersytet Śląski

wnoz us 100

Klasa akademicka SGH
sgh 120

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Śląski

us wbios 150

Wyższa Szkoła Biznesu
w Dąbrowie Górniczej

wsb dg


WYMIANA MŁODZIEŻY
Schwalbach am Taunus
Projekt dofinansowała Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
Wurzen
Polska-Niemcy-Izrael
Polska-Izrael
Israeli and European Youth Exchanges


Egzamin First
lincoln100

Spotkania
z Parlamentem
Europejskim

Spotkania z Parlamentem Europejskim

Enter Your Future
Enter Your Future

wt100

"Moja firma..."
Moja firma w mojej gminie

Młodzieżowe UM
Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne

Naukowy projekt
FENIKS

Naukowy projekt FENIKS

Akademia CISCO
Akademia CISCO

Współpraca młodzieży...
Współpraca młodzieży polskiej i szwajcarskiej

"Szkoła z klasą"
Szkoła z klasą


Stowarzyszenie
"Złota Arka"

Księga Pamiątkowa Jednodniówka
Zeszyty Historyczne Olkusza


"Szkoła wolna
od dopalaczy"

Certyfikat - Szkoła wolna od dopalaczy


Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego
BO! - ulotka
Harmonogram spotkań


Artyści Ziemi Olkuskiej


hpv128