1916-2018 - 102 lata naszego Liceum

NetSTUDENT

Turniej CS GO


PODRĘCZNIKI 2018/2019

Podręczniki


I LO Olkusz - Facebook lo1olkusz

Plan lekcji, dzwonki
Zastępstwa
Kalendarz
Kontakt z nauczycielami
Spotkania z rodzicami
Oferta ubezpieczenia


 logo96
SU - I LO Olkusz - Facebook su-lo1olkusz


Biblioteka szkolna


Jubileusz 100-lecia
Jubileusz 95-lecia


SPOTKANIA Z...
Absolwenci
Goście


EuroWeek - Szkoła Liderów
Stypendium w Wiedniu
"Projekt z klasą"
Proces Boloński
"KinoSzkoła"
Noc filmowa
"Małopolska - moje..."
"Zachować dla ... pokoleń"
Festiwal Nauki
Wykłady z matematyki
Pierwsza pomoc


"Najlepszy Absolwent"


UROCZYSTOŚCI/IMPREZY
Rajdy integracyjne
Dzień Chłopaka
Ślubowanie klas I
Roczn. zawieszenia Krzyża
Juwenalia
Święto Niepodległości
Szkolne Mikołajki
Szkolna Wigilia
Koncerty
Pierwszy Dzień Wiosny
Imprezy lokalne


Szkolna scena teatralna


AKTUALNOŚCI SPORTOWE
Piłka ręczna dz (26 V)
Piłka ręczna dz (23 III)
Koszykówka dz (17-18 III)
Piłka ręczna dz (6 III)
Koszykówka chł (12 II)
Pływanie (6 II)
Siatkówka dz (5 II)
Siatkówka chł (5 II)
Pływanie (22 I)
Tenis stołowy (19 I)
Koszykówka chł (10 XII)
Koszykówka dz (8 XII)
Tenis stołowy (4 XII)
Siatkówka chł (25 XI)
Siatkówka dz (19 XI)
Grupy taneczne


PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Nasza prezydencja w UE
Dzień przedsiębiorczości
Edukacja prawna


PROFILAKTYKA
Zdrowy tryb życia
Profilaktyka raka piersi
Dzień rzucania palenia
Światowy Dzień AIDS
Światowy Dzień Zdrowia
Świat. Dzień bez Tytoniu
Świat. Dz. Walki z Rakiem
Świat. .. Walki z Otyłością
No promil - No problem
Anoreksja, bulimia, ...
Profilaktyka uzależnień
Dzień Bezp. Internetu


WOLONTARIAT
Warsztaty Ter. Zajęciowej
Stowarzyszenie OSAK
Świetlica im. JP2
Dom Pomocy Społecznej
Adopcja Miłości
SWM "Młodzi Światu"
Szlachetna Paczka
Good Deeds Day Polska
Klub Wolontariuszy
Stow. Res Sacra Miser
Świąteczna zbiórka żywności
Targi Wolontariatu
Akcja "Zakrętki"
"Barwy Wolontariatu"
Małop. Dni Osób Niepełnosprawnych
Wyprawa PO MOC
Koncert charytatywny
Ośrodek Pomocy Społecznej


WYCIECZKI
Krajowe
Zagraniczne


PRASA SZKOLNA
Ekspress Kazika
Raptularz


PRACE UCZNIÓW
Strony WWW
Prace plastyczne
Rysunki na tablicy

Nasz dostawca internetu

interkonekt

Spotkania z Parlamentem Europejskim

Opis projektu:

schumanWybory do Parlamentu Europejskiego we wszystkich krajach członkowskich UE cieszą się mniejszym zainteresowaniem niż pozostałe wybory krajowe. W Polsce skala absencji wyborczej jest szczególnie wysoka. W latach 2004 i 2009 w wyborach do Parlamentu Europejskiego uczestniczyło zaledwie 20,87% i 24,53% uprawnionych. Taka sytuacja spowodowana jest między innymi brakiem wiedzy o Parlamencie Europejskim oraz o roli, jaką odgrywa. Realizowany przez Fundację Schumana projekt Spotkania z Parlamentem Europejskim ma ambicję zmienić tę sytuację, przyczyniając się do poszerzenia wiedzy na temat Parlamentu Europejskiego i wyborów decydujących o jego kształcie.

Uczestnikami projektu będzie 16 społeczności lokalnych pochodzących z gmin miejskich lub wiejskich do 300 000 mieszkańców, którzy wyłonieni zostaną w procesie rekrutacji. Głównymi adresatami projektu są młodzi ludzie w wieku 17-22 lat, dla których wybory europejskie w 2014 roku będą pierwszymi wyborami, podczas których będą mogli zagłosować. Działania projektowe integrują wokół siebie jednak nie tylko młodzież – uczniów szkół ponadgimnazjalnych – ale również całe społeczności lokalne (mieszkańców, przedstawicieli władz lokalnych, media lokalne).

Na projekt Spotkania z Parlamentem Europejskim składają się symulacje wyborów do Parlamentu Europejskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz happeningi mające formę punktów informacyjnych o Parlamencie Europejskim rozmieszczone w popularnych miejscach w danych miejscowościach. Zwieńczeniem projektu będzie finalna symulacja wyborów do Parlamentu Europejskiego w Warszawie, w maju 2014 roku, dla najaktywniejszych uczestników projektu oraz udział uczestników symulacji w Paradzie i Miasteczku Schumana.
Nasze działania nie mają charakteru partyjnego, organizatorzy nie są powiązani z żadnym ugrupowaniem politycznym, a celem projektu nie jest wsparcie jakiegokolwiek komitetu wyborczego.

Harmonogram projektu:

Projekt trwa od 1 sierpnia 2013 roku do 1 czerwca 2014 roku.

 • sierpień 2013
  • przygotowania do projektu,
  • rekrutacja partnerów projektu i moderatorów symulacji wyborów do Parlamentu Europejskiego i punktów informacyjnych,
  • stworzenie strony internetowej projektu,
 • 13 września 2013
  spotkanie organizacyjne dla koordynatorów lokalnych i moderatorów symulacji,
 • wrzesień 2013
  przygotowanie scenariusza symulacji,
 • październik 2013
  rozpoczęcie współpracy z mediami lokalnymi i promocja projektu w portalach społecznościowych, kampania promocyjna,
 • październik 2013 – marzec 2014
  • 16 symulacji wyborów do Parlamentu Europejskiego i 8 punktów informacyjnych o tej instytucji,
  • promocja projektu, współpraca z mediami lokalnymi,
 • październik 2013 – czerwiec 2014
  prowadzenie aktywnego profilu projektu na Facebooku,
 • kwiecień 2014
  przygotowania do finalnej symulacji w Warszawie oraz do Parady i Miasteczka Schumana,
 • maj 2014
  • finalna symulacja wyborów do PE w Warszawie,
  • udział uczestników projektu w Paradzie Schumana oraz punkt informacyjny o PE w Miasteczku Schumana,
  • promocja majowych wydarzeń w mediach,
 • maj 2014 – czerwiec 2014
  podsumowanie i ewaluacja projektu.

Projekt a podstawa programowa dla szkół ponadgimnazjalnych:

szpeProjekt Spotkania z Parlamentem Europejskim wpisuje się w zakres podstawy programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.
Projekt Spotkania z Parlamentem Europejskim dotyka szerokiego zakresu podstawy programowej. Dzieje się tak dzięki charakterowi działań odbywających się w projekcie oraz ze względu na szeroki obszar działalności Parlamentu Europejskiego, którego projekt dotyczy. Uczniowie, którzy wezmą udział w projekcie, zdobędą wiedzę na temat Parlamentu Europejskiego, jego roli oraz roli wyborów decydujących o jego kształcie. Zdobyte informacje będą musieli wykorzystać w praktyce podczas symulacji wyborów do Parlamentu Europejskiego. Nauka będzie odbywała się poprzez pracę w grupie, uczestnicy będą musieli współpracować z innymi, ale także wykazywać się inwencją i kreatywnością. Postawione przed młodzieżą zadania wspomagają takie umiejętności jak komunikowanie się, myślenie analityczne i logiczne, selekcja informacji czy współpraca. Projekt pogłębia świadomość obywatelską młodych ludzi oraz wyposaża ich w narzędzia, które pozwolą om na samodzielne poszerzanie wiedzy.

Partnerzy projektu:

pePartnerami w projekcie jest 14 szkół ponadgimnazjalnych i 2 lokalne instytucje o charakterze edukacyjnym mające siedzibę w gminie lub mieście do 300.000 mieszkańców.
Podczas rekrutacji wyłoniliśmy 16 partnerów z całej Polski, z którymi wspólnie przeprowadzimy symulacje wyborów do Parlamentu Europejskiego, a w 8 miejscowościach zorganizujemy również happeningi w przestrzeni publicznej w postaci punktów informacyjnych o Parlamencie Europejskim. Wybrane instytucje uzyskały status lokalnego Partnera projektu Spotkania z Parlamentem Europejskim. 

 1. Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (Elbląg)
 2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych (Głuchów)
 3. Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego (Gryfice)
 4. Zespół Szkół nr 3 im. M. Reja (Kędzierzyn-Koźle)
 5. I Liceum Ogólnokształcące im. B. Chrobrego (Kłodzko)
 6. III Liceum Ogólnokształcące im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego AK (Łomża)
 7. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 (Malbork)
 8. I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego (Olkusz)
 9. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 (Piotrków Trybunalski)
 10. Zespół Szkół nr 1 (Płock)
 11. Zespół Szkół w Porębie (Poręba)
 12. Stowarzyszenie ProDeutsch (Siedlce)
 13. Zespół Szkół nr 3 (Świdnica)
 14. Zespół Szkół społecznych nr 2 im. Małego Księcia (Tarnobrzeg)
 15. Zespół Szkół Elektrycznych (Włocławek)
 16. I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika (Żywiec)

Fundacja w ramach projektu zapewnia Partnerm Lokalnym:

 • Zorganizowanie spotkania przygotowawczego dla koordynatorów lokalnych.
 • Pokrycia kosztów dojazdu koordynatorów lokalnych do/z Warszawy na szkolenie przygotowawcze (autobus lub pociąg II klasy), zapewnienia noclegu i wyżywienia w Warszawie podczas szkolenia przygotowującego.
 • Wydelegowanie do Partnera wykwalifikowanych trenerów, którzy przeprowadzą symulacje wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz punkty informacyjne dotyczące Parlamentu Europejskiego i przygotują odpowiednie materiały, wraz z opłaceniem kosztów ich dojazdu i pobytu.
 • Pokrycie kosztów materiałów potrzebnych do realizacji symulacji wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz punktu informacyjnego.
 • Zorganizowanie spotkania końcowego dla delegatów Partnera (jednego uczestnika symulacji lokalnej oraz opiekującego się nim koordynatora lokalnego) w Warszawie zakończonego uczestnictwem delegatów w Paradzie Schumana.
 • Pokrycie kosztów zakwaterowania, wyżywienia i transportu (autobus lub pociąg 2 klasa) delegatów Partnera związanych z ich udziałem w spotkaniu końcowym.
 • Wymienienie Partnera na liście Partnerów lokalnych Projektu na stronie internetowej Fundacji, wystawienia certyfikatu uczestnictwa w projekcie Partnerowi i koordynatorowi lokalnemu.
 • Wsparcie merytoryczne dla Partnera przez cały okres trwania Projektu.

Informacje odnoszące się do punktów informacyjnych dotyczą następujących miejscowości:
Siedlce, Płock, Włocławek, Kędzierzyn-Koźle, Elbląg, Malbork, Olkusz, Piotrków Trybunalski.

Oczekiwania wobec Partnera Lokalnego:

 • Wyznaczenie koordynatora lokalnego działań lokalnych związanych z Projektem.
  Osoba ta zobowiązana jest uczestniczyć w spotkaniu przygotowawczym w Warszawie, zorganizowanym przez Fundację. Koordynator lokalny zobowiązany jest do utrzymywania bieżącego kontaktu z Fundacją oraz do udzielania informacji niezbędnych do nadzorowania przebiegu całego Projektu przez Fundację. Koordynator lokalny motywuje młodzież pracującą nad Projektem i wspiera ją merytorycznie.
 • Udostępnienia zaplecza logistycznego – minimum 3 sal umożliwiających przeprowadzenie symulacji wyborów do Parlamentu Europejskiego, sprzętu komputerowego (minimum 2 komputerów, drukarka), ksero, w ramach możliwości również rzutnika.
 • Powołanie zespołu młodzieżowego, liczącego 60 osób (młodzież 17-22 lata) i wsparcie go merytoryczne. Zespół zaangażowany będzie w kolejne działania projektu prowadzone przez Fundację, tj.:
  • Symulacja wyborów do Parlamentu Europejskiego.
  • Punkt informacyjny o Parlamencie Europejskim
  • Udział w spotkaniu końcowym oraz w Paradzie Schumana w Warszawie (w działaniu tym weźmie udział koordynator lokalny oraz jeden z uczestników symulacji lokalnych).
 • Wsparcie lokalnej promocji projektu, w tym współpraca z mediami lokalnymi.
 • Przygotowanie listy uczestników symulacji wraz z podpisami i przekazanie jej koordynatorom ze strony Fundacji.
 • Współpraca z trenerem wydelegowanym przez Fundację Schumana w organizacji punktu informacyjnego o Parlamencie Europejskim.  
 • Przedstawienie raportu z prowadzonych działań, opartego na wzorze przedstawionym przez Fundację, w terminie do 30 dni kalendarzowych po przeprowadzeniu działań projektowych (symulacja/punkt informacyjny).

Informacje odnoszące się do punktów informacyjnych dotyczą następujących miejscowości:
Siedlce, Płock, Włocławek, Kędzierzyn-Koźle, Elbląg, Malbork, Olkusz, Piotrków Trybunalski.


I LO z myślą o społeczeństwie przyszłości,
czyli nasze "Spotkania z Parlamentem Europejskim"

29 stycznia 2014 roku uczniowie naszej szkoły mieli zaszczyt uczestniczyć w symulacji prawyborów do Parlamentu Europejskiego, zorganizowanych przez Polską Fundację im. Roberta Schumana z siedzibą w Warszawie. Nasza szkoła jako jedyna w województwie małopolskim oraz jedna z ośmiu szkół w Polsce wzięła udział w tym unijnym projekcie.
Koordynatorami projektu zostali nauczyciele : mgr Aneta Kasprzyk, mgr Angelika Kubańska, mgr Artur Trepka i mgr Grzegorz Kaszewski.

Wybory poprzedziło spotkanie warsztatowe, prowadzone przez koordynatora całego wydarzenia, przedstawiciela Fundacji Schumana Pana Łukasza Grajewskiego, które odbyło się 28 stycznia w budynku naszego liceum. Klasa 3a, 3c oraz wolontariusze organizujący happening i punkt informacyjny w Centrum Handlowym ATRIUM w Olkuszu z niecierpliwością czekali na rozpoczęcie warsztatów, które rozpoczęły się o 8.55. Po krótkim wprowadzeniu w swoje działania koordynatorzy, którzy przybyli z Panem Łukaszem tłumaczyli celowość prowadzenia spotkań z młodzieżą koniecznością uświadomienia potencjalnym wyborcom roli Parlamentu Europejskiego oraz wagi wyborów do niego. Zwrócili uwagę na fakt, iż we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej wybory do Parlamentu Europejskiego cieszą się coraz mniejszym zainteresowaniem, a przecież Unię tworzy 28 Państw, zatem ich przedstawiciele mają realny i bezpośredni wpływ na funkcjonowanie samej Unii, ale także na poziom życia mieszkańców poszczególnych krajów, w tym Polski. "Biorąc udział w wyborach budujemy swoją przyszłość i tworzymy społeczeństwo obywatelskie" – mówili.

Wyjaśnili, iż realizowany przez Fundusz Schumana projekt - "Spotkania z Parlamentem Europejskim" - ma na celu poszerzenie wiedzy o Parlamencie Europejskim, o roli jaką odgrywa, a także przyczynienie się do zwiększenia zainteresowania wyborami. W tym celu przedstawiono prezentację multimedialną dotyczącą działalności Parlamentu Europejskiego.

Niczym za dotknięciem czarodziejskiej różdżki przenieśliśmy się w wymyśloną na potrzeby projektu krainę o nazwie "Szumandia" do kraju należącego do Unii Europejskiej, posiadającego bogatą historię, tradycję oraz neutralne media. Po udzieleniu wszelkich informacji zostaliśmy podzieleni na grupy. Każdy po kolei podchodził do ustawionego na końcu sali stołu, losował jeden z siedmiu numerków i otrzymywał dowód osobisty obywatela Szumandii. Powstało siedem grup o różnej ilości uczestników, a każda z nich różniła się od siebie zadaniami, które miała wykonać. Pierwszy zespół tworzył Komisję Wyborczą, pilnie strzegącą praw oraz zasad, które sama miała ustalić i zaprezentować wszystkim obecnym. Drugą wyłonioną grupą była sekcja medialna, czyli dziennikarze. Mieli oni za zadanie przeprowadzać wywiady z przedstawicielami poszczególnych partii w celu przybliżenia poglądów i programów, których są wyznawcami i zaprezentowania ich na łamach lokalnej prasy. Pozostałe grupy tworzyły partie: liberałów – "Zieloni", socjalistów (demokratów) – "Szumlandzka Partia Wolności", centrolewicowców – "Wolność i Rodzina", ludowców – "Nowa Europa" oraz konserwatystów - "Chrześcijańska Unia Jedności".

Po otrzymaniu niezbędnych wiadomości o reprezentowanym przez nas kraju – "Schumandii" oraz wskazówek dotyczących kolejnych działań, mieliśmy stworzyć kampanię, wybrać lidera, rzeczników prasowych, kandydatów do Parlamentu Europejskiego i określić główne cele naszych partii. Zorganizowawszy pracę, sprawiedliwie podzieliwszy obowiązki przystąpiliśmy do działania. Tworzone były ulotki, życiorysy poszczególnych posłów, plakaty oraz cele i programy partyjne. Dziennikarze regularnie odwiedzając każdego z nas, zbierali informacje potrzebne im do przygotowania gazetki lokalnej. Po ogłoszeniu reguł i zasad przez Komisję Wyborczą, rzuciliśmy się w wir pracy. W sali słychać było entuzjastyczne głosy, wykrzykiwane pomysły czy głośne westchnienia. Wykonywane  zadania przybliżyły nam problemy, z którymi zmagać się muszą się prawdziwe partie w realnym życiu. Udzielaliśmy wywiadów, kręciliśmy spoty reklamujące nasze działalności oraz  prezentujące główne cele polityczne. Musieliśmy także dbać o przestrzeganie terminów.

O 12.00 rozpoczęła się debata z liderami partii politycznych, podczas której dowiedzieliśmy jakie są strategiczne cele i poglądy poszczególnych partii. Jako pierwsza zaprezentowała się "Nowa Europa" . Mówiła, że pragną skupić się na modernizacji fabryk, gdyż to zmniejszyłoby wysokie bezrobocie, panujące w kraju. Zwrócili uwagę na trudną sytuację rodzin wielodzietnych oraz pracujących kobiet, na problem kolei, sieci rzecznych oraz młodzieży, która kończąc edukację nie może znaleźć pracy. W swoim programie uwzględnili konieczność integracji młodych ludzi ze swoimi rówieśnikami z pobliskich krain geograficznych np. "Śródlandii" i dalszych krajów za pomocą uzyskanych środków z UE. Śródminek-ser, czyli produkt regionalny miał być promowany na większą skalę z jednoczesnym podkreślaniem jego unikalności i wyjątkowości związanej z faktem, iż mleko wykorzystane do jego produkcji pochodziło od czerwonych krów występujących tylko na tym terenie. Po dokonanej prezentacji partia ta przedstawiła spot reklamujący ser. "Zieloni" skupili się w dużej mierze na zagadnieniu ekologii, natury oraz ochronie środowiska. Zwrócili uwagę na program Natura 2000, który obejmował znaczne tereny w państwie. Chcieli rozbudować sieć rzeczną, skupić się na polityce prorodzinnej, mającej zapewnić i zachęcić małżeństwa do powiększania rodziny. Popierali rozwój rolnictwa, oraz przemysłu. Podjęli również problem dyskryminacji kobiet związany ze zróżnicowaniem płac. Wnosili o całkowite równouprawnienie płci. Chcieli, aby  płace kobiet zostały zrównane z płacami mężczyzn."Chcemy sprawić, żeby w samorządach zasiadało więcej kobiet, żeby zyskały możliwość udziału w decyzjach, mających wpływ na życie lokalnych społeczności, żeby miały równy status z mężczyzną i nie czuły się gorsze" - przekonywali. Konserwatywne  ugrupowanie "Chrześcijańska Unia Jedności", podkreślało negatywne nastawienie wobec imigrantów. Jego przedstawiciel jasno wyraził swoje stanowisko w tej sprawie: "Nie chcemy ich, nie są nam potrzebni" - mówili. Był stanowczy i kategoryczny. Stawiał na odbudowę fabryk oraz wszelkie działania mające zapewnić lepszy rozwój gospodarczy, społeczny, ekonomiczny oraz kulturowy swojego kraju. Nie chciał on spoglądać na problemy innych państw, ważna była tylko Szumandia. "Wolność i Rodzina" postawiło na społeczeństwo, człowieka oraz rodzinę. Opowiedzieli się za polityką prorodzinną oraz poprawą sytuacji w rolnictwie. Regionalny produkt (koloru czerwonego) promowany był jak wyjątkowy okaz, którego nie można znaleźć nigdzie indziej. "Szumlandska Partia Wolności" skupiła się w dużej mierze na poprawie warunków życia mieszkańców, polepszeniu stanu portów rzecznych, uruchomieniu zmodernizowanych fabryk oraz zachęcaniu ludzi do zakładania własnych przedsiębiorstw. Dziennikarz ocenił wypowiedź lidera jako dążenie do stworzenia z wymyślonej przez organizatorów krainy światowego mocarstwa, poprzez ulepszenie jej oraz gruntowną odbudowę. Na sam koniec pokazała ona zebranemu społeczeństwu reklamujący spot.

Po zakończeniu bardzo sprawnie przeprowadzonej autoprezentacji, dziennikarze przystąpili do zadawania pytań. Były one formułowane i notowane na bieżąco podczas wypowiedzi, więc nikt nie wiedział komu będą one zadane oraz czego będą dotyczyć. Liderzy poradzili sobie jednak znakomicie. Po zakończeniu sesji, przyszedł czas na rozwianie wątpliwości widowni. "Chrześcijańska Unia Jedności" została oskarżona o poglądy nacjonalistyczne i ksenofobiczne, a ich reprezentant musiał tłumaczyć się z wypowiedzianych słów.

O 12.30 debata dobiegła końca, tym samym rozpoczynając ciszę wyborczą. Plakaty promujące zostały zerwane, a uczestniczy wyszli na krótką przerwę. Po jej zakończeniu rozpoczęło się głosowanie, nad którym czuwała Komisja Wyborcza. Każdy musiał złożyć podpis oraz wylegitymować się dowodem tożsamości, który dostał na  początku warsztatów. Po jego zakończeniu Komisja wraz opiekunem zmieniła salę w celu spokojnego przeliczenia głosów, a ci którzy zostali uczestniczyli w projekcji filmu o Paradzie Schumana.

Około godziny 13.00 zostały ogłoszone wyniki. Zagłosowało 56 osób, z 60 obecnych, z czego 1 głos był nieważny. "Chrześcijańska Unia Jedności" została zdyskwalifikowana przez Komisję za szerzenie poglądów nacjonalistycznych i ksenofobicznych. Wybrano posłów do Parlamentu Europejskiego, co upamiętniało wspólne zdjęcie. Cel został osiągnięty.

Było to wspaniałe doświadczenie dla uczniów naszej szkoły, oraz inna jakże ciekawa forma edukacji. Wszyscy uczestnicy byli pod wrażeniem całego projektu, gdyż jeszcze długo po zakończeniu wspominali całe przedsięwzięcie. Oczekujemy na kolejne warsztaty i projekty unijne realizowane w naszej szkole, gdyż łączą one teorię z praktyką i spełniają w pełni oczekiwania uczniów oraz wychodzą naprzeciw wymaganiom rynku pracy.

[ Galeria ]

Na zdjęciach:
1. Debata
2. Dziennikarze pracujący nad gazetką
3. Fragment plakatu partii Nowa Europa
4. Lider Szumandzkiej Partii Wolności wraz z rzecznikiem
5. Partie pracujące nad programami wyborczymi
6. Plakat oraz specjaliści ds. marketingu partii Nowa Europa
7. Plakat partii Nowa Europa
8. Specjaliści ds. marketingu podczas pracy w partii Nowa Europa
9. Ulotka promująca partię Nowa Europa
10. Zasady debaty oraz prowadzący dziennikarze


I LO na podsumowaniu projektu
"Spotkania z Parlamentem Europejskim"
w Warszawie

Nasza szkoła w roku szkolnym 2013/2014 reprezentowała województwo małopolskie  
w projekcie "Spotkania z Parlamentem Europejskim" polegającym na symulacjach wyborów do Parlamentu Europejskiego, symulacjach procesu decyzyjnego w UE, happeningach informacyjnych o działalności instytucji europejskich.
Od 8 maja przez trzy dni trwało podsumowanie projektu współfinansowanego przez Unię Europejską i zorganizowanego przez Fundację Schumana z Warszawy.

W ramach podsumowania odbyło się spotkanie w Biurze Informacyjnym Parlamentu Europejskiego w Polsce, które mieści się na ulicy Jasnej w Warszawie, podczas którego  dowiedzieliśmy się o nowych obliczach Parlamentu Europejskiego po wyborach 25 maja 2014 roku, uzyskaliśmy wiele informacji o stażach organizowanych przez Parlament Europejski oraz łączyliśmy się ze Strasburgiem, gdzie trwały obrady młodzieży z całej Europy w siedzibie PE.

Kolejną częścią projektu była symulacja obrad Parlamentu Europejskiego i proces podejmowania decyzji. Po 3 godzinnych zajęciach warsztatowych w siedzibie Fundacji Schumana przyszedł czas na ewaluację całego projektu.
Projekt bardzo podobał się uczniom, którzy mieli możliwość poznać szczegółowo zagadnienia związane z Parlamentem Europejskim, uczestniczyć w symulacji prawyborów oraz rozwijać  kompetencje miękkie czyli komunikatywność, asertywność, odpowiedzialność oraz umiejętność pracy w zespole. Uczniowie bardzo wysoko ocenili happening zorganizowany w centrum handlowym ATRIUM w Olkuszu 28 stycznia 2014 roku podczas którego zachęcali mieszkańców Olkusza do uczestnictwa w wyborach do Parlamentu Europejskiego 25 maja 2014 roku.

W ostatnim dniu - 10 maja - przedstawiciele wszystkich 16 szkół z całej Polski biorących udział w projekcie "Spotkania z Parlamentem Europejskim" wzięli udział w Paradzie Schumana. Każda szkoła reprezentowała jedno województwo a nam przypadł zaszczyt reprezentacji województwa małopolskiego. "Tegoroczna, piętnasta już Parada Schumana jest dowodem na to, że projekt europejski jest dla nas ważny" – mówi Anna Radwan z Fundacji Schumana – "W tym roku, ponieśliśmy obok europejskich, także ukraińskie flagi aby zamanifestować naszą troskę o demokratyczną przyszłość Ukrainy."
W Paradzie Schumana, która odbyła się 10 maja w Warszawie, wzięło udział kilka tysięcy osób z całej Polski, ale także goście z Portugalii, Włoch, Niemiec, Turcji, Estonii, Francji, Litwy, Łotwy i Ukrainy.
Miasteczko Schumana, uliczny festyn w centrum Warszawy, w tym roku poświęcony był tematowi miasta i Europy, a szczególnie zbliżającym się wyborom do Parlamentu Europejskiego. Po raz pierwszy zorganizowano spotkania w ramach pawilonu miejskiego,
w którym mieszkańcy mieli możliwość rozmów z tymi, którzy na co dzień współtworzą Warszawę. Parada Schumana to najbardziej widowiskowy element Spotkań Europejskich, które odbywają się od 30 kwietnia do 13 czerwca 2014 roku.
Poza Paradą Fundacja zorganizowała również gry miejskie, symulacje obrad Parlamentu Europejskiego czy Akademię Schumana, dla tych którzy odwiedzili Warszawę z okazji Parady Schumana.

W ramach Spotkań Europejskich z okazji 10 rocznicy członkostwa Polski w Unii Europejskiej w Pałacu Prezydenckim odbyła się także debata młodych z prezydentem Bronisławem Komorowskim. Ulicami Warszawy przejechał "Europejski Tramwaj",
w którym na mieszkańców czekali posłowie do Parlamentu Europejskiego oraz eksperci, którzy zachęcali do udziału w eurowyborach.

[ Galeria ]

TOP

Nowe Wiadomości
na nowej stronie
WWW


st2018p128
Srebrna Szkoła 2018


100lat 150


ewd124

Nagroda Jakości Nauczania
sapere auso 2016 120


nzs92


Szkoła Kompetencji Przyszłości
dyplom100

Szkoła Odkrywców Talentów
Szkoła Odkrywców Talentów

Szkoła Łowców Talentów
1


WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI WYŻSZYMI

Instytut Fizyki
Uniwersytet Jagielloński

I Pracownia Fizyczna - Instytut Fizyki UJ

Instytut Matematyki
Uniwersytet Jagielloński

I Pracownia Fizyczna - Instytut Fizyki UJ

Wydział Chemii
Uniwersytet Jagielloński

Wydział Chemii

Wydział Nauk o Ziemi
Uniwersytet Śląski

wnoz us 100

Klasa akademicka SGH
sgh 120

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Śląski

us wbios 150

Wyższa Szkoła Biznesu
w Dąbrowie Górniczej

wsb dg


WYMIANA MŁODZIEŻY
Schwalbach am Taunus
Projekt dofinansowała Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
Wurzen
Polska-Niemcy-Izrael
Polska-Izrael
Israeli and European Youth Exchanges


Egzamin First
lincoln100

Spotkania
z Parlamentem
Europejskim

Spotkania z Parlamentem Europejskim

Enter Your Future
Enter Your Future

wt100

"Moja firma..."
Moja firma w mojej gminie

Młodzieżowe UM
Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne

Naukowy projekt
FENIKS

Naukowy projekt FENIKS

Akademia CISCO
Akademia CISCO

Współpraca młodzieży...
Współpraca młodzieży polskiej i szwajcarskiej

"Szkoła z klasą"
Szkoła z klasą


Stowarzyszenie
"Złota Arka"

Księga Pamiątkowa Jednodniówka
Zeszyty Historyczne Olkusza


"Szkoła wolna
od dopalaczy"

Certyfikat - Szkoła wolna od dopalaczy


Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego
BO! - ulotka
Harmonogram spotkań


Artyści Ziemi Olkuskiej


hpv128