Życie jest długie, jeżeli się umie z niego korzystać. (Seneka)

NetSTUDENT

Turniej CS GO


PODRĘCZNIKI 2018/2019

Podręczniki


I LO Olkusz - Facebook lo1olkusz

Plan lekcji, dzwonki
Zastępstwa
Kalendarz
Kontakt z nauczycielami
Spotkania z rodzicami
Oferta ubezpieczenia


 logo96
SU - I LO Olkusz - Facebook su-lo1olkusz


Biblioteka szkolna


Jubileusz 100-lecia
Jubileusz 95-lecia


SPOTKANIA Z...
Absolwenci
Goście


EuroWeek - Szkoła Liderów
Stypendium w Wiedniu
"Projekt z klasą"
Proces Boloński
"KinoSzkoła"
Noc filmowa
"Małopolska - moje..."
"Zachować dla ... pokoleń"
Festiwal Nauki
Wykłady z matematyki
Pierwsza pomoc


"Najlepszy Absolwent"


UROCZYSTOŚCI/IMPREZY
Rajdy integracyjne
Dzień Chłopaka
Ślubowanie klas I
Roczn. zawieszenia Krzyża
Juwenalia
Święto Niepodległości
Szkolne Mikołajki
Szkolna Wigilia
Koncerty
Pierwszy Dzień Wiosny
Imprezy lokalne


Szkolna scena teatralna


AKTUALNOŚCI SPORTOWE
Piłka ręczna dz (26 V)
Piłka ręczna dz (23 III)
Koszykówka dz (17-18 III)
Piłka ręczna dz (6 III)
Koszykówka chł (12 II)
Pływanie (6 II)
Siatkówka dz (5 II)
Siatkówka chł (5 II)
Pływanie (22 I)
Tenis stołowy (19 I)
Koszykówka chł (10 XII)
Koszykówka dz (8 XII)
Tenis stołowy (4 XII)
Siatkówka chł (25 XI)
Siatkówka dz (19 XI)
Grupy taneczne


PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Nasza prezydencja w UE
Dzień przedsiębiorczości
Edukacja prawna


PROFILAKTYKA
Zdrowy tryb życia
Profilaktyka raka piersi
Dzień rzucania palenia
Światowy Dzień AIDS
Światowy Dzień Zdrowia
Świat. Dzień bez Tytoniu
Świat. Dz. Walki z Rakiem
Świat. .. Walki z Otyłością
No promil - No problem
Anoreksja, bulimia, ...
Profilaktyka uzależnień
Dzień Bezp. Internetu


WOLONTARIAT
Warsztaty Ter. Zajęciowej
Stowarzyszenie OSAK
Świetlica im. JP2
Dom Pomocy Społecznej
Adopcja Miłości
SWM "Młodzi Światu"
Szlachetna Paczka
Good Deeds Day Polska
Klub Wolontariuszy
Stow. Res Sacra Miser
Świąteczna zbiórka żywności
Targi Wolontariatu
Akcja "Zakrętki"
"Barwy Wolontariatu"
Małop. Dni Osób Niepełnosprawnych
Wyprawa PO MOC
Koncert charytatywny
Ośrodek Pomocy Społecznej


WYCIECZKI
Krajowe
Zagraniczne


PRASA SZKOLNA
Ekspress Kazika
Raptularz


PRACE UCZNIÓW
Strony WWW
Prace plastyczne
Rysunki na tablicy

Nasz dostawca internetu

interkonekt

I Pracownia Fizyczna

Zajęcia laboratoryjne - I Pracownia Fizyczna - dla uczniów liceów w Instytucie Fizyki UJ.

Instytut Fizyki UJ

Nasza szkoła od lat współpracuje z Instytutem Fizyki UJ. W I Pracowni Fizycznej (I PF IF UJ) odbywają się zajęcia laboratoryjne dla uczniów w celu podniesienia atrakcyjności kształcenia w zakresie nauk ścisłych i wspierania procesu dydaktycznego. Jesteśmy jedyną szkołą średnią w powiecie olkuskim, która podjęła taką współpracę.


rok szkolny 2017/2018

16 stycznia 2018

[ Galeria ]


15 grudnia 2017

[ Galeria ]


[ Galeria ]


8 grudnia 2017

[ Galeria ]


7 grudnia 2017

W dniu 7.12.2017r klasa 1c wraz z nauczycielem fizyki Ewą Leśniewską-Sową oraz wychowawcą Ewą Tarnowską-Kulawik brała udział w zajęciach laboratoryjnych z fizyki na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Uczniowie dokonywali m. in. pomiarów ciepła topnienia lodu i wykonywali obliczenia związane z pomiarami. Zajęcia uczniowie ocenili jako bardzo ciekawe i zachęcające do większego zainteresowania zjawiskami fizycznymi. Ponadto mieli możliwość zwiedzić nowe i świetnie wyposażone pracownie laboratoryjne i dydaktyczne w Zakładzie Fizyki UJ.

[ Galeria ]

Reprezentanci zaś maturzystów o profilu biologiczno-chemicznym mieli możliwość brać udział w zajęciach laboratoryjnych w Zakładzie Biofizyki, gdzie pod opieką pracowników naukowych mogli wykonywać i obserwować pod mikroskopem preparaty z komórkami nowotworowymi. Uczniowie byli bardzo zainteresowani badaniami jakie prowadzą pracownicy naukowi Zakładu Biofizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, mają nadzieję jeszcze niejednokrotnie uczestniczyć w zajęciach na uczelni, a może nawet podjąć na niej dalszą naukę…

[ Galeria ]


[ Galeria ]


24 listopada 2017

[ Galeria ]


Dnia 15 listopada 2017 roku w Sali 37 I LO w Olkuszu odbyło się spotkanie uczniów klas: 2a, 2c, 2e oraz maturzystów z klas 3a i 3e z pracownikami Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie: dr. hab. Piotrem Cyganikiem z Zakładu Fizyki Nanostruktur i Nanotechnologii oraz Panem Januszem Konarskim z I Pracowni Fizycznej Instytutu Fizyki UJ.
Wykład pt. „Od memrystora do psa Pawłowa” - wygłoszony przez dr. hab. Piotra Cyganika - spotkał się z ogromnym zainteresowaniem uczniów i zakończył się gorącą dyskusją na temat poruszanych w nim zagadnień oraz przyszłości polskiej nauki.
/Maria Piasny/

Wersja wykładu przeprowadzona 10 maja 2016 r. w ramach cyklu „Bliżej Nauki" przez dr. hab. Piotra Cyganika na YouTube.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach umowy patronackiej z Instytutem Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego nad klasami realizującymi fizykę w zakresie rozszerzonym.

[ Galeria ]

fot. Ola Kucia


10 listopada 2017

[ Galeria ]


7 września 2017

Dzień Otwarty poświęcony Marianowi Smoluchowskiemu
pdf48 Program uroczystości

[ Galeria ]


rok szkolny 2016/2017

10 marca 2017

Klasa 1a oraz 3g na kolejnych ćwiczeniach laboratoryjnych

[ Galeria ]


Nić współpracy między UJ a I LO w Olkuszu

Uczniowie naszej szkoły już od paru lat uczestniczą w licznych wyjazdach do Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej należącego do Uniwersytetu Jagiellońskiego. Każda z klas posiadających w swym profilu fizykę ma zaplanowane kilka wycieczek w trakcie roku szkolnego. Dodatkowo zawsze znajduje się parę wolnych miejsc dla osób szczególnie zainteresowanych tą dziedziną nauki. Prawie zawsze zabierany jest komplet uczniów. Wyjazdy zawsze mają miejsce w piątek, aby uczniowie po ciężkim tygodniu mogli sobie pozwolić na chwilę oddechu od codzienności.

Pod okiem czujnych pracowników oraz doktorantów wykonujemy najróżniejsze doświadczenia z zakresu mechaniki, termodynamiki, elektryczności i optyki. Zwykle jesteśmy podzieleni na dwuosobowe zespoły, które samodzielnie pracują nad swoim zagadnieniem.

Każdy uczestnik otrzymuje kartę pracy, na której ma podane podstawowe informacje niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia doświadczenia. Na nich również zapisuje wszystkie zmierzone wartości a także dokładności przyrządów pomiarowych, które były używane do doświadczenia.

Później, na podstawie tejże karty, osoby chętne mogą napisać sprawozdanie, które jest wysyłane do UJ-u. Jeśli się spodoba tamtejszym profesorom, to dana osoba będzie zwolniona z wykonywania tego doświadczenia jeśli poszłaby tam na studia.

Dodatkowo, osoby, które szczególnie udzielały się w trakcie zajęć oraz popisały się swoją ponadprzeciętną wiedzą na wniosek prowadzącego mogą otrzymać cząstkową ocenę celującą  z fizyki (co zdarza się naszym uczniom nad wyraz często).

Ostatnio nasza wycieczka z klasą 2A zahaczyła o niezwykłe miejsce – synchrotron „Solaris”. Pierwszy tego typu badawczy obiekt w Polsce. Jego główną część stanowi kanał tworzący okrąg, w którego wnętrzu jest utrzymywana niemal idealna próżnia. Ma on długość 96m, a w jego wnętrzu nieustannie jest utrzymywana niewyobrażalnie jasna i silna wiązka elektronów rozpędzonych do 99,99% prędkości światła. Tor ich lotu jest zakrzywiany do krzywizny kanału przez specjalne elektromagnesy. Przy tych urządzeniach budowane są linie badawcze, na których można badać właściwości nowych materiałów oraz ich strukturę molekularną. Wszystko musi odbywać się z niezwykłą precyzją. Gdyby doszło do zaburzenia po wodującego przesunięcie się jednego z segmentów o grubość ludzkiego włosa, to mogłoby dojść do uszkodzenia całej niezwykle czułej aparatury.

Nad sprawnością i dalszą rozbudową tego obiektu czuwa cały sztab oddanych nauce ludzi, którzy poświęcają dla tego projektu większą część swojego życia. Dzięki specyfikacji tego urządzenia jesteśmy w nim w stanie wytwarzać promieniowanie elektromagnetyczne w przedziale od podczerwieni do promieniowania rentgenowskiego; co pozwala nam badać nasze obiekty w większości możliwych spektrów z zachowaniem niezwykłej dokładności co do częstotliwości promieniowania, w którym chcieliśmy przeprowadzić badanie.

Na chwilę obecną są gotowe do użytku 2 linie badawcze. W następnych latach przewiduje się otworzenie kolejnych. Kto wie … może w przyszłości któryś z naszych uczniów będzie na jednej z nich prowadził swoje badania?

Jednak nie tylko my nieustannie podążamy do UJ-u, ale również zaprzyjaźnieni profesorowie z chęcią goszczą w naszych skromnych progach, aby prowadzić specjalne zajęcia. Odbywają się one w trzech turach (dla klas III, II i I). Ostatnie tego typu wykłady miały miejsce 3 listopada 2016 roku i były prowadzone przez p. dr Annę Majcher z pomocą pracownika I PFIF – UJ Janusza Konarskiego. Dotyczyły konieczności brania pod uwagę niepewności pomiarowych oraz sposobów ich obliczania podczas wszystkich doświadczeń. Przekazywana wiedza była dostosowana do umiejętności i potrzeb danej grupy. Ponadto, zdobyte informacje mogliśmy od razu wypróbować w praktyce szacując z jakiego materiału został wykonany walec, którego gęstość musieliśmy policzyć i uwzględnić wszystkie niepewności. Oprócz tego zajęliśmy się wartością przyśpieszenia ziemskiego, którą otrzymaliśmy używając do tego wahadła matematycznego. Wszystkie obliczenia wykonywaliśmy z użyciem komputerów, które są nieodłącznym elementem pracy dzisiejszych naukowców.

Niewątpliwie wszyscy korzystają ze współpracy pomiędzy naszymi placówkami. Uczniowie mają możliwość prawdziwego rozwijania swoich pasji i zainteresowań, co potem przekłada się na osiągane sukcesy. Natomiast uczelnia zyskuje wielu zdolnych studentów, którzy przynoszą jej chlubę.

...

16 grudnia 2016

Synchrotron "Solaris"

[ Galeria ]

Zajęcia w pracowniach fizycznych UJ

[ Galeria ]


4 listopada 2016

[ Galeria ]


3 listopada 2016

W ramach współpracy z Instytutem Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego gościliśmy w naszej szkole pracowników Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ: dr Annę Majcher oraz inż. Janusza Konarskiego. Uczniowie klas realizujących fizykę w zakresie rozszerzonym uczestniczyli w wykładach oraz ćwiczeniach laboratoryjnych przygotowanych przez pracowników. Temat zajęć: "Niepewność pomiarowa - czyli o pokorze wobec tego, co mierzymy".

[ Galeria ]


28 października 2016

[ Galeria ]


16 października 2016

[ Galeria ]


13 października 2016

[ Galeria ]


rok szkolny 2015/2016

11 marca 2016

[ Galeria ]


26 lutego 2016

[ Galeria ]


Nasza szkoła od lat współpracuje z Instytutem Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzięki temu licealiści mogą brać udział w licznych ćwiczeniach laboratoryjnych.

21 października 2015 roku mieliśmy przyjemność gościć w naszej szkole pracowników UJ: panią doktor Teresę Jaworską-Gołąb, pana inżyniera Janusza Konarskiego oraz pana doktoranta Tomasza Pięte.
Dzięki tej wizycie uczniowie z klas 2a, 2g oraz 2e mogli laboratoryjnie wyznaczyć ciepło topnienia lodu metodą kalorymetryczną. Po dokładnym objaśnieniu ćwiczenia i wstępie teoretycznym poprowadzonym przez panią doktor licealiści, podzieleni na grupy 4 osobowe, otrzymali przyrządy potrzebne do badania i przystąpili do wykonywania pomiarów oraz obliczeń. Pod kierunkiem doświadczonych pracowników i doktorantów Instytutu Fizyki ćwiczenie przebiegło bardzo sprawnie. Uczniowie brali czynny udział w dyskutowaniu wyników. Po zakończonym ćwiczeniu wprowadziliśmy dane do komputera, aby prowadzący mogli ocenić naszą pracę.

Bardzo serdecznie podziękowaliśmy naszym prowadzącym za świetnie przeprowadzoną lekcję oraz pani Marii Piasny, która czuwała nad całym przedsięwzięciem. Dzięki tym ćwiczeniom młodzi pasjonaci fizyki mogli zaspokoić swoją ciekawość i nabyć wiele nowych umiejętności.

[ Galeria ]


rok szkolny 2014/2015

20 marca 2015

[ Galeria ]


[ Galeria ]

[ Galeria ] - klasy trzecie

 

[ Galeria ] - klasy drugie (2e)

 

[ Galeria ] - klasy pierwsze (1e)


rok szkolny 2013/2014

Zajęcia lekcyjne bazują na eksperymentach z zakresu mechaniki, termodynamiki, elektrycznościoptyki, które uczeń wykonuje samodzielnie pod kierunkiem doświadczonych pracowników i doktorantów Instytutu Fizyki. Zajęcia pozwalają na skuteczne zaznajomienie uczniów ze specyfiką pracy w laboratorium oraz z podstawami optymalizacji pomiarów i analizy niepewności pomiarowych a jednocześnie dostarczają bogatego materiału eksperymentalnego do pracy na lekcjach fizyki i zajęciach dodatkowych.

Uczniowie wykonują ćwiczenia pracując w 2-osobowych zespołach. W czasie zajęć pracują w 3-4 różnych grupach, które realizują inne tematy (ćwiczenia). Każdy uczeń otrzymuje zestaw materiałów pomocniczych w skład których wchodzi karta pracy oraz instrukcja - zawierająca niezbędne wiadomości podstawowe, opis przebiegu ćwiczenia oraz schemat układu doświadczalnego.
Wyjazdy klas odbywają się w czwartki i piątki.

Uczniowie klas drugich i trzecich (matematyczno-fizycznych) kontynuują zajęcia laboratoryjne, które zaczęli w klasie pierwszej. Uczniowie wszystkich klas pierwszych zaczynają współpracę z Instytutem Fizyki, którą będą kontynuować w czasie nauki w naszej szkole.

Opiekunowie: mgr Maria Piasny, mgr Ewa Leśniewska-Sowa.

[ Galeria ] - klasy pierwsze

[ Galeria ] - klasa 3a

TOP

Nowe Wiadomości
na nowej stronie
WWW


st2018p128
Srebrna Szkoła 2018


100lat 150


ewd124

Nagroda Jakości Nauczania
sapere auso 2016 120


nzs92


Szkoła Kompetencji Przyszłości
dyplom100

Szkoła Odkrywców Talentów
Szkoła Odkrywców Talentów

Szkoła Łowców Talentów
1


WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI WYŻSZYMI

Instytut Fizyki
Uniwersytet Jagielloński

I Pracownia Fizyczna - Instytut Fizyki UJ

Instytut Matematyki
Uniwersytet Jagielloński

I Pracownia Fizyczna - Instytut Fizyki UJ

Wydział Chemii
Uniwersytet Jagielloński

Wydział Chemii

Wydział Nauk o Ziemi
Uniwersytet Śląski

wnoz us 100

Klasa akademicka SGH
sgh 120

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Śląski

us wbios 150

Wyższa Szkoła Biznesu
w Dąbrowie Górniczej

wsb dg


WYMIANA MŁODZIEŻY
Schwalbach am Taunus
Projekt dofinansowała Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
Wurzen
Polska-Niemcy-Izrael
Polska-Izrael
Israeli and European Youth Exchanges


Egzamin First
lincoln100

Spotkania
z Parlamentem
Europejskim

Spotkania z Parlamentem Europejskim

Enter Your Future
Enter Your Future

wt100

"Moja firma..."
Moja firma w mojej gminie

Młodzieżowe UM
Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne

Naukowy projekt
FENIKS

Naukowy projekt FENIKS

Akademia CISCO
Akademia CISCO

Współpraca młodzieży...
Współpraca młodzieży polskiej i szwajcarskiej

"Szkoła z klasą"
Szkoła z klasą


Stowarzyszenie
"Złota Arka"

Księga Pamiątkowa Jednodniówka
Zeszyty Historyczne Olkusza


"Szkoła wolna
od dopalaczy"

Certyfikat - Szkoła wolna od dopalaczy


Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego
BO! - ulotka
Harmonogram spotkań


Artyści Ziemi Olkuskiej


hpv128