102 lata tradycji - 1916-2018

NetSTUDENT

Turniej CS GO


PODRĘCZNIKI 2018/2019

Podręczniki


I LO Olkusz - Facebook lo1olkusz

Plan lekcji, dzwonki
Zastępstwa
Kalendarz
Kontakt z nauczycielami
Spotkania z rodzicami
Oferta ubezpieczenia


 logo96
SU - I LO Olkusz - Facebook su-lo1olkusz


Biblioteka szkolna


Jubileusz 100-lecia
Jubileusz 95-lecia


SPOTKANIA Z...
Absolwenci
Goście


EuroWeek - Szkoła Liderów
Stypendium w Wiedniu
"Projekt z klasą"
Proces Boloński
"KinoSzkoła"
Noc filmowa
"Małopolska - moje..."
"Zachować dla ... pokoleń"
Festiwal Nauki
Wykłady z matematyki
Pierwsza pomoc


"Najlepszy Absolwent"


UROCZYSTOŚCI/IMPREZY
Rajdy integracyjne
Dzień Chłopaka
Ślubowanie klas I
Roczn. zawieszenia Krzyża
Juwenalia
Święto Niepodległości
Szkolne Mikołajki
Szkolna Wigilia
Koncerty
Pierwszy Dzień Wiosny
Imprezy lokalne


Szkolna scena teatralna


AKTUALNOŚCI SPORTOWE
Piłka ręczna dz (26 V)
Piłka ręczna dz (23 III)
Koszykówka dz (17-18 III)
Piłka ręczna dz (6 III)
Koszykówka chł (12 II)
Pływanie (6 II)
Siatkówka dz (5 II)
Siatkówka chł (5 II)
Pływanie (22 I)
Tenis stołowy (19 I)
Koszykówka chł (10 XII)
Koszykówka dz (8 XII)
Tenis stołowy (4 XII)
Siatkówka chł (25 XI)
Siatkówka dz (19 XI)
Grupy taneczne


PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Nasza prezydencja w UE
Dzień przedsiębiorczości
Edukacja prawna


PROFILAKTYKA
Zdrowy tryb życia
Profilaktyka raka piersi
Dzień rzucania palenia
Światowy Dzień AIDS
Światowy Dzień Zdrowia
Świat. Dzień bez Tytoniu
Świat. Dz. Walki z Rakiem
Świat. .. Walki z Otyłością
No promil - No problem
Anoreksja, bulimia, ...
Profilaktyka uzależnień
Dzień Bezp. Internetu


WOLONTARIAT
Warsztaty Ter. Zajęciowej
Stowarzyszenie OSAK
Świetlica im. JP2
Dom Pomocy Społecznej
Adopcja Miłości
SWM "Młodzi Światu"
Szlachetna Paczka
Good Deeds Day Polska
Klub Wolontariuszy
Stow. Res Sacra Miser
Świąteczna zbiórka żywności
Targi Wolontariatu
Akcja "Zakrętki"
"Barwy Wolontariatu"
Małop. Dni Osób Niepełnosprawnych
Wyprawa PO MOC
Koncert charytatywny
Ośrodek Pomocy Społecznej


WYCIECZKI
Krajowe
Zagraniczne


PRASA SZKOLNA
Ekspress Kazika
Raptularz


PRACE UCZNIÓW
Strony WWW
Prace plastyczne
Rysunki na tablicy

Nasz dostawca internetu

interkonekt

Słowo wstępne

Drogi Gimnazjalisto!

Wybierz z nami swoją przyszłość!

Nr1Rok 2018 - rozpoczęliśmy drugie 100-lecie I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu.
Twórcą szkoły był inż. Antoni Minkiewicz, późniejszy minister. W październiku 1916 roku 148 uczniów rozpoczęło naukę w nowopowstałej szkole. W 1976 roku szkołę przeniesiono do nowego obiektu przy ul. Polnej, gdzie mieści się do dziś. Jesteśmy dumni z ponad 10 tys. absolwentów, spośród których wywodzi się liczna grupa nauczycieli, lekarzy, urzędników, duchownych i pracowników naukowych, znanych nie tylko w naszym regionie, ale także w kraju i za granicą. Dziesięciotysięczny absolwent zdawał maturę w maju 2016 roku.

Celem I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu jest rzetelne przekazywanie wiedzy oraz zapewnienie uczniom optymalnych warunków dla ich wszechstronnego rozwoju. Działania podejmowane w liceum zmierzają do ukształtowania odpowiedzialnego, przedsiębiorczego i wrażliwego na potrzeby innych człowieka, rozwijania miłości do Ojczyzny oraz poszanowania polskiego dziedzictwa kulturowego.
Uczeń I LO to także obywatel Europy posługujący się biegle językami obcymi, posiadający wiedzę na temat dorobku kulturalnego naszego kontynentu. Dążymy do tego, aby przygotować naszych uczniów do dalszej edukacji na uczelniach wyższych jak i przekazać im wiedzę oraz umiejętności niezbędne na dzisiejszym rynku pracy.

Od lat zajmujemy wysokie lokaty w rankingach szkół średnich w kraju i województwie. W "Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2018" Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” ponownie jesteśmy najlepszą szkołą w powiecie - zajmujemy 21 miejsce w Małopolsce i 247 miejsce w Polsce.

Dane Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD) dowodzą, że w naszej szkole nie marnujemy potencjału uczniów. Jesteśmy szkołą o ponadprzeciętnej w skali kraju efektywności nauczania. Dane EWD naszego liceum za okres 2010-2012, 2011-2013, 2012-2014, 2013-2015, 2014-2016 i 2015-2017 na tle innych szkół Polski, województwa lub gminy, można sprawdzić na stronie:
http://ewd.edu.pl/wskazniki/matura/porownywarka-szkol/
(Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod patronatem MEN, CKE).

 

Czym chcemy Cię zachęcić. Znajdź coś dla Siebie.

Nasze mocne strony to:

 • Szkoła z ponad stuletnią tradycją (1916-2018)
 • Przyjazna atmosfera i bezpieczeństwo sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi naszych uczniów
 • Stała obecność na wysokich miejscach w rankingach najlepszych szkół potwierdzona tytułem „Srebrnej Szkoły 2018” wśród 500 najlepszych liceów w kraju (21 miejsce w Małopolsce, 247 w Polsce)
 • Wysoki poziom kształcenia: liczne sukcesy w okręgowych, ogólnopolskich oraz międzynarodowych konkursach i olimpiadach,
  100% zdawalność i wysokie wyniki egzaminu maturalnego; jeden z najwyższych w Małopolsce wskaźnik EWD
 • Nagroda Jakości Nauczania „Sapere Auso 2016"
 • Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kół przedmiotowych rozwijających zainteresowania i pasje uczniów m.in.: zajęcia z matematyki, fizyki, biologii, chemii, historii, filmoznawcze, teatralne, fotograficzne, z ekonomii i przedsiębiorczości, koło j. rosyjskiego, j. angielskiego, koło informatyczne
 • Projekty: Chmura Edukacyjna, Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu, Projekt z Klasą, „Małopolska Pamięta”, Szkoła Dialogu, Enter Your Future, „EuroWeek - Szkoła Liderów”, Lokalna Akademia CISCO, IT-Szkoła
 • Atrakcyjne wycieczki zagraniczne oraz wymiany ze szkołami w Niemczech (PNWM) i Izraelu (I & EYE)
 • Stała współpraca z uczelniami wyższymi m.in. z UJ w Krakowie, w Katowicach, SGH w Warszawie (klasa akademicka SGH), WSB w Dąbrowie Górniczej; zajęcia na uczelniach i w szkole z wykładowcami
 • Warsztaty językowe w Anglii i Hiszpanii; przygotowanie do egzaminu FCE (organizowanego w naszej szkole); możliwość przygotowania do egzaminu CAE
 • Warsztaty z języka niemieckiego prowadzone przez absolwentkę, wykładowcę Uniwersytetu Wiedeńskiego, Dni Austrii
 • Największa liczba stypendiów w powiecie olkuskim w ramach Małopolskiego Programu Stypendialnego  
 • Certyfikaty: Szkoła Odkrywców Talentów, Szkoła z Klasą, Najlepiej Zaprojektowana Szkoła, Szkoła Łowców Talentów
 • Języki obce do wyboru: angielski, francuski, niemiecki
 • Liczne imprezy m. in.: juwenalia, andrzejki, mikołajki, Dzień Tańca, Dzień Czekolady, Dzień Misia, rajdy integracyjne, noce filmowe, jasełka, koncerty, dyskoteki szkolne
 • Działalność społeczna – wolontariat, profilaktyka
 • Nowoczesny radiowęzeł; rozbudowana baza medialna (tablice interaktywne, komputer+TV w salach, łącze światłowodowe, WiFi)
 • Zajęcia sportowe m. in.: koszykówka, piłka siatkowa, tenis stołowy, badminton, taniec towarzyski, fitness - z sukcesami w zawodach powiatowych i wojewódzkich

 


 

Filmiki o szkole

 

 

 

 

 

TOP

Nowe Wiadomości
na nowej stronie
WWW


st2018p128
Srebrna Szkoła 2018


100lat 150


ewd124

Nagroda Jakości Nauczania
sapere auso 2016 120


nzs92


Szkoła Kompetencji Przyszłości
dyplom100

Szkoła Odkrywców Talentów
Szkoła Odkrywców Talentów

Szkoła Łowców Talentów
1


WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI WYŻSZYMI

Instytut Fizyki
Uniwersytet Jagielloński

I Pracownia Fizyczna - Instytut Fizyki UJ

Instytut Matematyki
Uniwersytet Jagielloński

I Pracownia Fizyczna - Instytut Fizyki UJ

Wydział Chemii
Uniwersytet Jagielloński

Wydział Chemii

Wydział Nauk o Ziemi
Uniwersytet Śląski

wnoz us 100

Klasa akademicka SGH
sgh 120

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Śląski

us wbios 150

Wyższa Szkoła Biznesu
w Dąbrowie Górniczej

wsb dg


WYMIANA MŁODZIEŻY
Schwalbach am Taunus
Projekt dofinansowała Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
Wurzen
Polska-Niemcy-Izrael
Polska-Izrael
Israeli and European Youth Exchanges


Egzamin First
lincoln100

Spotkania
z Parlamentem
Europejskim

Spotkania z Parlamentem Europejskim

Enter Your Future
Enter Your Future

wt100

"Moja firma..."
Moja firma w mojej gminie

Młodzieżowe UM
Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne

Naukowy projekt
FENIKS

Naukowy projekt FENIKS

Akademia CISCO
Akademia CISCO

Współpraca młodzieży...
Współpraca młodzieży polskiej i szwajcarskiej

"Szkoła z klasą"
Szkoła z klasą


Stowarzyszenie
"Złota Arka"

Księga Pamiątkowa Jednodniówka
Zeszyty Historyczne Olkusza


"Szkoła wolna
od dopalaczy"

Certyfikat - Szkoła wolna od dopalaczy


Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego
BO! - ulotka
Harmonogram spotkań


Artyści Ziemi Olkuskiej


hpv128