1916-2018 - 102 lata naszego Liceum

NetSTUDENT

Turniej CS GO


PODRĘCZNIKI 2018/2019

Podręczniki


I LO Olkusz - Facebook lo1olkusz

Plan lekcji, dzwonki
Zastępstwa
Kalendarz
Kontakt z nauczycielami
Spotkania z rodzicami
Oferta ubezpieczenia


 logo96
SU - I LO Olkusz - Facebook su-lo1olkusz


Biblioteka szkolna


Jubileusz 100-lecia
Jubileusz 95-lecia


SPOTKANIA Z...
Absolwenci
Goście


EuroWeek - Szkoła Liderów
Stypendium w Wiedniu
"Projekt z klasą"
Proces Boloński
"KinoSzkoła"
Noc filmowa
"Małopolska - moje..."
"Zachować dla ... pokoleń"
Festiwal Nauki
Wykłady z matematyki
Pierwsza pomoc


"Najlepszy Absolwent"


UROCZYSTOŚCI/IMPREZY
Rajdy integracyjne
Dzień Chłopaka
Ślubowanie klas I
Roczn. zawieszenia Krzyża
Juwenalia
Święto Niepodległości
Szkolne Mikołajki
Szkolna Wigilia
Koncerty
Pierwszy Dzień Wiosny
Imprezy lokalne


Szkolna scena teatralna


AKTUALNOŚCI SPORTOWE
Piłka ręczna dz (26 V)
Piłka ręczna dz (23 III)
Koszykówka dz (17-18 III)
Piłka ręczna dz (6 III)
Koszykówka chł (12 II)
Pływanie (6 II)
Siatkówka dz (5 II)
Siatkówka chł (5 II)
Pływanie (22 I)
Tenis stołowy (19 I)
Koszykówka chł (10 XII)
Koszykówka dz (8 XII)
Tenis stołowy (4 XII)
Siatkówka chł (25 XI)
Siatkówka dz (19 XI)
Grupy taneczne


PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Nasza prezydencja w UE
Dzień przedsiębiorczości
Edukacja prawna


PROFILAKTYKA
Zdrowy tryb życia
Profilaktyka raka piersi
Dzień rzucania palenia
Światowy Dzień AIDS
Światowy Dzień Zdrowia
Świat. Dzień bez Tytoniu
Świat. Dz. Walki z Rakiem
Świat. .. Walki z Otyłością
No promil - No problem
Anoreksja, bulimia, ...
Profilaktyka uzależnień
Dzień Bezp. Internetu


WOLONTARIAT
Warsztaty Ter. Zajęciowej
Stowarzyszenie OSAK
Świetlica im. JP2
Dom Pomocy Społecznej
Adopcja Miłości
SWM "Młodzi Światu"
Szlachetna Paczka
Good Deeds Day Polska
Klub Wolontariuszy
Stow. Res Sacra Miser
Świąteczna zbiórka żywności
Targi Wolontariatu
Akcja "Zakrętki"
"Barwy Wolontariatu"
Małop. Dni Osób Niepełnosprawnych
Wyprawa PO MOC
Koncert charytatywny
Ośrodek Pomocy Społecznej


WYCIECZKI
Krajowe
Zagraniczne


PRASA SZKOLNA
Ekspress Kazika
Raptularz


PRACE UCZNIÓW
Strony WWW
Prace plastyczne
Rysunki na tablicy

Nasz dostawca internetu

interkonekt

Nasi absolwenci [A-D]

[ A-D ] [ E-I ] [ J-Ł ] [ M-P ] [ R-T ] [ U-Ż ]

Tworzona lista nie wyczerpuje podjętego tematu. Stanowić ma archiwum do tworzenia którego zapraszamy wszystkich przyjaciół szkoły. Będziemy wdzięczni za każdy rodzaj informacji (poprawki, uzupełnienia, nowe materiały) o naszych absolwentach i nauczycielach.

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

A B C Ć D


B

Banyś Wiesław

prof. zw. dr hab. Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Przewodniczący Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich, absolwent naszej szkoły - matura w 1969 roku.

Urodził się w Olkuszu. Studia wyższe – filologię romańską ukończył w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w 1974 roku.
Pracę doktorską „Ambiguité référentielle des descriptions indéfinies en français» obronił u promotora - prof. dr hab. Stanisława Karolaka na Uniwersytecie Śląskim na Wydziale Filologicznym w 1981 roku.
Rozprawę habilitacyjną « Théorie sémantique et „si...alors”. Aspects sémantico-logiques de la proposition conditionnelle »obronił na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Neofilologicznym w 1990 roku.
15 stycznia 2001 roku z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego otrzymał nominację profesorską za całokształt dorobku i monografię „Systeme de „si" en français moderne. Esquisse d'une approche cognitive” Katowice, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, 2000, ss. 400.

Od 2012 roku prof. Wiesław Banyś jest Przewodniczącym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, zrzeszającej ponad 100. rektorów szkół akademickich w Polsce. Jest także Przewodniczącym Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich, która zrzesza uczelnie wyższe z woj. śląskiego i opolskiego. Jest przedstawicielem polskich uczelni w EUA (Association of European Universities) Stowarzyszenia Uniwersytetów Europejskich.

Jeden z niewielu Ślązaków odznaczonych insygniami kawalera Legii Honorowej za wyjątkowe zaangażowanie na rzecz francusko-polskiej współpracy uniwersyteckiej, a w 2010 roku „Palmami Akdemickimi” za zasługi na rzecz zacieśniania akademickiej współpracy polsko-francuskiej i popularyzowania języka francuskiego na Śląsku.

Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś jest wybitnym językoznawcą, znanym i cenionym w regionie, kraju i za granicą. Jego prace stanowią znaczący wkład w dziedzinie zarówno językoznawstwa ogólnego i romańskiego, jak i stosowanego. Jest autorem licznych publikacji: referatów, artykułów, rozpraw, książek naukowych, redaktorem naukowym czasopisma językoznawczego „Neophilolologica”, współredaktorem naukowym czasopisma językoznawczego „Studia Kognitywne”/„Etudes Cognitives” (Warszawa), członkiem Komitetu Naukowego czasopisma językoznawczego „Faits de Langues” (Paris).

Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś został odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Orderem Kawalera Legii Honorowej, tytułem Honorowego Ambasadora Kongresów Polskich. Za swoją pracę naukową i organizacyjną nagrodzony najwyższą godnością akademicką tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w 2014 roku.

Profesor Wiesław Banyś położył duże zasługi w budowaniu śląskiej romanistyki, kontynuując pracę swojego Mistrza – prof. Stanisława Karolaka. Jest autorem 3. monografii, ponad 70. artykułów naukowych, 3. redakcji książek. Jest również redaktorem naukowym czasopisma językoznawczego „Neophilolologica” (18 tomów). Odbył 13 staży naukowych na uniwersytetach francuskich (w tym 6 na Uniwersytecie Paris – Sorbonne), w 2004 był profesorem wizytującym na Université Paris XIII, jest członkiem 5. towarzystw językoznawczych w Polsce, Francji i Stanach Zjednoczonych.

Osiągnięcia, dorobek naukowy, funkcje oraz odznaczenia prof. zw. dr hab. Wiesława Banysia dostępne są w poniższej publikacji, której treść zaczerpnęliśmy ze strony internetowej Uniwersytetu Śląskiego.
Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś - sylwetka ]

 


C

Cieszewski Andrzej

Wychowanek Gimnazjum im. Króla Kazimierza w Olkuszu. Major Wojska Polskiego, uczestniczył w II Wojnie Światowej najpierw w kampanii wrześniowej a po opuszczeniu łagrów i kazamatów sowieckich w Związku Radzieckim w Armii Polskiej na Zachodzie. Autor książki "Pamiętaj... Skąd nasz Ród..." przekazanej naszej szkole (maszynopis trafił do Biblioteki Jagiellońskiej ze względu na jej duże walory historyczno-naukowe i patriotyczne). Książka jest bezcennym dokumentem bohaterstwa żołnierza polskiego i cierpień tej części Narodu Polskiego, która w wyniku układu niemiecko-sowieckiego z 1939 roku została poddana władzy sowieckiej. Dotyczy ona spraw polskich i osobistych losów Autora, niemniej dużo w niej opisów działania totalitarnego systemu sowieckiego i obrazów realizacji obłąkańczej ideologii nie cofającej się w razie potrzeby przed zbrodniczym ludobójstwem.


Curyło Tomasz

Matura w 1979 roku. Zapraszamy na stronę www.hydrofoiling.de o sportowych fascynacjach i sukcesach naszego absolwenta.


Cyra Adam

cyra adam 320

Pan Adam Cyra ukończył Szkołę Podstawową w Sienicznie w latach 1956-1963.
Jest absolwentem I Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu, klasy XIa i wychowankiem mgr Zofii Sroki. Liceum ukończył w 1967 r. i pomyślnie zdał maturę.
W roku 1972 r. ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Następnie podjął pracę w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, gdzie obecnie pracuje jako starszy kustosz. W roku 1996  obronił pracę doktorską na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach – „Rotmistrz Witold Pilecki (1901-1948). Życie i działalność na tle epoki”.
Jest autorem kilku książek i ponad dwustu artykułów, poświęconych historii KL Auschwitz.
Jego książka o rotmistrzu Pileckim została także przetłumaczona na język czeski i wydana w Republice Czeskiej w 2013 r.

Współpracuje aktywnie od ponad dwudziestu lat z Towarzystwem Opieki nad Oświęcimiem, publikując liczne artykuły w biuletynie wydawanym przez to Towarzystwo. Przez wiele lat współpracował także z Towarzystwem Miłośników Wołynia i Polesia. Zorganizował ponad dwadzieścia wystaw krajowych i zagranicznych, poświęconych historii KL Auschwitz. Jest współtwórcą wystawy stałej na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu w bloku nr 11, zatytułowanej „Obozowy i przyobozowy Ruch Oporu”.

Jako historyk wystąpił w kilku filmach dokumentalnych, m.in.: "Uciekinier", "Jaster", "Pilecki", który był pokazywany w kinach na terenie całej Polski.

Działalność jak i osiągnięcia naukowe naszego Absolwenta są imponujące.
W 2005 r. według jego pomysłu (napisy i dobór nazwisk) powstał na starym cmentarzu w Olkuszu pomnik, upamiętniający mieszkańców Ziemi Olkuskiej (Polaków i Żydów) zamordowanych w hitlerowskich więzieniach, obozach koncentracyjnych i obozach masowej zagłady.
Jednym z jego największych osiągnięć jest upamiętnienie oraz utrwalanie w świadomości zbiorowej Polaków poprzez liczne artykuły i publikacje, które ukazywały się na przestrzeni lat 1989-2014, postaci i dokonań rtm. Witolda Pileckiego, dobrowolnego więźnia KL Auschwitz, twórcy konspiracji wojskowej w tym obozie, uciekiniera z obozu oświęcimskiego, uczestnika Powstania Warszawskiego, więźnia obozów jenieckich w Lamsdorf i Murnau, oficera II Korpusu Polskiego we Włoszech, straconego w okresie terroru stalinowskiego w więzieniu na Mokotowie 25 maja 1948 r.

Od 12 stycznia 2012 r. dr Adam Cyra prowadzi prywatny blog historyczny, na którym opublikował wiele tekstów, powstałych na przestrzeni ostatnich lat.

Dotychczas za swoją działalność Adam Cyra został uhonorowany:
Złotym Krzyżem Zasługi (1997), Medalem Pro Memoria (2005), Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej (2009) i Medalem Miasta Oświęcim (2010).


D

Dziechciarz Olgerd

Poeta, prozaik, felietonista, ur. 1968 w Olkuszu. Z wykształcenia nauczyciel historii (Uniwersytet Śląski w Katowicach).

Autor książek popularyzujących dzieje ziemi olkuskiej: "Średniowieczne mury Olkusza" (1995, 1999), "Heretycy regionu olkuskiego" (1998), "Przewodnik po ziemi olkuskiej. Tom I. Olkusz" (2000, 2003)), "Przewodnik po ziemi olkuskiej. Tom II, cz. 1. Gminy Klucze i Pilica" (2000), "Przewodnik po ziemi olkuskiej. Gminy: Bolesław, Bukowno i Sławków" (2001), "Przewodnik po ziemi olkuskiej. Sławni, mniej sławni, niesławni" (2003), "Olkuskie ongiś i dziś" (2008);
czterech tomów felietonów: "Siodłanie krowy czyli artykuły ostatniej potrzeby" (2003), "Partykularne interesy" (2005), "Olkusz dla opornych" (2006), "Olkusz dla średnio zaawansowanych" (2011);
siedmiu tomików poetyckich: "Ubyt" (1996), "Podmioty codziennego użytku" (1999), "Autoświat" (2007), "Wiersze (p)różne" (2008), "Galeria Humbug" (2009), "Mniej niż zło" (2011), "Przewrócona ósemka" (2014);
zbiorów opowiadań: "Masakra" (2007), "Miasto Odorków" (2009), "pomazaniec" (2009), "Pakuska" (2014), wyboru humoresek "Graf von Mann" (2007) oraz powieści: "Wielkopolski" (2012) i "Małopolski" (2013). 

Ponadto zredagował kilkadziesiąt książek, m.in.: "Olkusz; Zagłada i pamięć" (2007, praca zbiorowa, współredakcja), albumy "Jacek Taszycki. Rysunki" (2005), "Jacek Taszycki. Malarstwo" (2006), Kinga i Ignacy Kościńscy "Maria Płonowska. Malarstwo" (2005), Grzegorz Biliński "Wiejskie budownictwo drewniane i jego stan na ziemi olkuskiej" (2011), Henryk Osuch "Życie Emalierni" (2013), "Karol Wojtyła na ziemi olkuskiej" (2014), Jarosław Nowosad "Czarny chevrolet" (2013).

Od 1990 roku współpracował z wieloma gazetami, w których opublikował kilka tysięcy artykułów, reportaży, felietonów, recenzji i wywiadów (m.in. "Tygodnik Powszechny", "Gazeta Wyborcza", "Więź", "Lampa", "Trybuna Śląska", "Dziennik Polski", "Gazeta Krakowska", "Wiadomości Zagłębia", "Przegląd Olkuski", "Ziemia Olkuska", "Kwartalnik Powiatu Olkuskiego", "Ilcusiana".
Wiersze, powiadania i fragmenty powieści publikował m.in. w: „Akcencie”, „Cegle”, „Toposie”, „Frazie”, „Śląsku”, „Nowej Okolicy Poetów”, „Ricie Baum”, „Arteriach”, „Migotaniach, Przejaśnieniach”, „Szafie”, „Helikopterze”, „Opcjach”, „PKPzinie”, „Korespondencji z Ojcem” (niektóre wiersze podpisuje pseudonimem Tytus Żalgirdas).

W latach 2002-2009 stały felietonista Gazety Krakowskiej (w dodatku „Małopolska Zachodnia”).
Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Od 2001 r. instruktor ds. wystawienniczych w Małopolskiej Galerii Wystaw Artystycznych w Olkuszu (obecnie Galeria Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu).

W 2013 roku tzw. Nieformalna Grupa z Olkusza (Ireneusz Cieślik, Olgerd Dziechciarz, Krzysztof Kocjan i Dariusz Rozmus) otrzymali Nagrodę ks. Stanisława Musiała - za całokształt twórczości na rzecz dialogu i pojednania polsko-żydowskiego. W 2006 r. otrzymał Olkuską Nagrodę Artystyczną za całokształt twórczości. Laureat wielu ogólnopolskich konkursów literackich.

Od 2005 r. wraz z poetą Łukaszem Jaroszem organizuje w ramach Galerii Literackiej przy BWA Olkusz Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Kazimierza Ratonia. Redaktor techniczny książek poetyckich wydawanych przez Galerię Literacką przy GSW BWA w Olkuszu.

Blog, Facebook i Twitter:
http://wolkuszuczylinigdzie.salon24.pl/
https://pl-pl.facebook.com/olgerd.dziechciarz
https://pl-pl.facebook.com/pakuska.olgerd.dziechciarz
https://pl-pl.facebook.com/ziemia.olkuska
https://twitter.com/odziechciarz

TOP

Nowe Wiadomości
na nowej stronie
WWW


st2018p128
Srebrna Szkoła 2018


100lat 150


ewd124

Nagroda Jakości Nauczania
sapere auso 2016 120


nzs92


Szkoła Kompetencji Przyszłości
dyplom100

Szkoła Odkrywców Talentów
Szkoła Odkrywców Talentów

Szkoła Łowców Talentów
1


WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI WYŻSZYMI

Instytut Fizyki
Uniwersytet Jagielloński

I Pracownia Fizyczna - Instytut Fizyki UJ

Instytut Matematyki
Uniwersytet Jagielloński

I Pracownia Fizyczna - Instytut Fizyki UJ

Wydział Chemii
Uniwersytet Jagielloński

Wydział Chemii

Wydział Nauk o Ziemi
Uniwersytet Śląski

wnoz us 100

Klasa akademicka SGH
sgh 120

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Śląski

us wbios 150

Wyższa Szkoła Biznesu
w Dąbrowie Górniczej

wsb dg


WYMIANA MŁODZIEŻY
Schwalbach am Taunus
Projekt dofinansowała Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
Wurzen
Polska-Niemcy-Izrael
Polska-Izrael
Israeli and European Youth Exchanges


Egzamin First
lincoln100

Spotkania
z Parlamentem
Europejskim

Spotkania z Parlamentem Europejskim

Enter Your Future
Enter Your Future

wt100

"Moja firma..."
Moja firma w mojej gminie

Młodzieżowe UM
Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne

Naukowy projekt
FENIKS

Naukowy projekt FENIKS

Akademia CISCO
Akademia CISCO

Współpraca młodzieży...
Współpraca młodzieży polskiej i szwajcarskiej

"Szkoła z klasą"
Szkoła z klasą


Stowarzyszenie
"Złota Arka"

Księga Pamiątkowa Jednodniówka
Zeszyty Historyczne Olkusza


"Szkoła wolna
od dopalaczy"

Certyfikat - Szkoła wolna od dopalaczy


Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego
BO! - ulotka
Harmonogram spotkań


Artyści Ziemi Olkuskiej


hpv128