Dążenie ważniejsze jest niż osiągnięcie, bo jest ruchem, podczas gdy osiągnięcie to stagnacja. (Stefan Kisielewski)

NetSTUDENT

Turniej CS GO


PODRĘCZNIKI 2018/2019

Podręczniki


I LO Olkusz - Facebook lo1olkusz

Plan lekcji, dzwonki
Zastępstwa
Kalendarz
Kontakt z nauczycielami
Spotkania z rodzicami
Oferta ubezpieczenia


 logo96
SU - I LO Olkusz - Facebook su-lo1olkusz


Biblioteka szkolna


Jubileusz 100-lecia
Jubileusz 95-lecia


SPOTKANIA Z...
Absolwenci
Goście


EuroWeek - Szkoła Liderów
Stypendium w Wiedniu
"Projekt z klasą"
Proces Boloński
"KinoSzkoła"
Noc filmowa
"Małopolska - moje..."
"Zachować dla ... pokoleń"
Festiwal Nauki
Wykłady z matematyki
Pierwsza pomoc


"Najlepszy Absolwent"


UROCZYSTOŚCI/IMPREZY
Rajdy integracyjne
Dzień Chłopaka
Ślubowanie klas I
Roczn. zawieszenia Krzyża
Juwenalia
Święto Niepodległości
Szkolne Mikołajki
Szkolna Wigilia
Koncerty
Pierwszy Dzień Wiosny
Imprezy lokalne


Szkolna scena teatralna


AKTUALNOŚCI SPORTOWE
Piłka ręczna dz (26 V)
Piłka ręczna dz (23 III)
Koszykówka dz (17-18 III)
Piłka ręczna dz (6 III)
Koszykówka chł (12 II)
Pływanie (6 II)
Siatkówka dz (5 II)
Siatkówka chł (5 II)
Pływanie (22 I)
Tenis stołowy (19 I)
Koszykówka chł (10 XII)
Koszykówka dz (8 XII)
Tenis stołowy (4 XII)
Siatkówka chł (25 XI)
Siatkówka dz (19 XI)
Grupy taneczne


PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Nasza prezydencja w UE
Dzień przedsiębiorczości
Edukacja prawna


PROFILAKTYKA
Zdrowy tryb życia
Profilaktyka raka piersi
Dzień rzucania palenia
Światowy Dzień AIDS
Światowy Dzień Zdrowia
Świat. Dzień bez Tytoniu
Świat. Dz. Walki z Rakiem
Świat. .. Walki z Otyłością
No promil - No problem
Anoreksja, bulimia, ...
Profilaktyka uzależnień
Dzień Bezp. Internetu


WOLONTARIAT
Warsztaty Ter. Zajęciowej
Stowarzyszenie OSAK
Świetlica im. JP2
Dom Pomocy Społecznej
Adopcja Miłości
SWM "Młodzi Światu"
Szlachetna Paczka
Good Deeds Day Polska
Klub Wolontariuszy
Stow. Res Sacra Miser
Świąteczna zbiórka żywności
Targi Wolontariatu
Akcja "Zakrętki"
"Barwy Wolontariatu"
Małop. Dni Osób Niepełnosprawnych
Wyprawa PO MOC
Koncert charytatywny
Ośrodek Pomocy Społecznej


WYCIECZKI
Krajowe
Zagraniczne


PRASA SZKOLNA
Ekspress Kazika
Raptularz


PRACE UCZNIÓW
Strony WWW
Prace plastyczne
Rysunki na tablicy

Nasz dostawca internetu

interkonekt

Nasi absolwenci [E-I]

[ A-D ] [ E-I ] [ J-Ł ] [ M-P ] [ R-T ] [ U-Ż ]

Tworzona lista nie wyczerpuje podjętego tematu. Stanowić ma archiwum do tworzenia którego zapraszamy wszystkich przyjaciół szkoły. Będziemy wdzięczni za każdy rodzaj informacji (poprawki, uzupełnienia, nowe materiały) o naszych absolwentach i nauczycielach.

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

E F G H I


F

Filipek (Cebo) Barbara

Prof. zw. dr hab. Barbara Filipek - Kierownik Katedry Farmakodynamiki Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Katedra Farmakodynamiki UJ ]

Jest absolwentką Wydziału Farmaceutycznego AM w Krakowie. Po ukończeniu studiów rozpoczęła pracę w Katedrze Farmakodynamiki Wydziału Farmaceutycznego AM w Krakowie. Stopień naukowy doktora n. farmaceutycznych uzyskała w 1977 r. Po uzyskaniu tytułu dr hab. n. farm w roku 1995 objęła kierownictwo Pracowni Wstępnych Badań Farmakologicznych  Katedry
Farmakodynamiki. W roku 2002 uzyskała tytuł profesora nauk farmaceutycznych i w tym samym roku powołana została na kierownika Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego. Od 2005 r. jest również kierownikiem Katedry Farmakodynamiki Wydziału Farmaceutycznego UJ CM. W roku 2009 uzyskała stanowisko profesora zwyczajnego w UJ CM.
Dorobek naukowy prof. dr hab. Barbary Filipek obejmuje autorstwo lub współautorstwo 151 prac oryginalnych, 54 prac monograficznych, 18 rozdziałów w książkach, redakcję 4 pozycji książkowych, 27 patentów na aktywne struktury chemiczne, 240 doniesień zjazdowych oraz promotorstwo 12 ukończonych doktoratów.

[informacja ze strony OIA w Krakowie]


G

Garbuliński Tadeusz

Ur. w Strzemieszycach w 1920 r., członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, matura 1939, prof zw dr hab., farmakolog, habilitacja z zakresu fizjologii i farmakodynamiki 1960 w Wyższej Szkole Rolniczej we Wrocławiu na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej (późniejsza Akademia Rolnicza, obecnie Uniwersytet Przyrodniczy). Tytuł prof. nadzw. 1965, prof. zw. 1973., dr h.c. uczelni macierzystej 1995. prorektor 1962-1964, rektor 1965-1969 Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu, dyrektor Instytutu Nauk Fizjologicznych 1972-1982, kierownik Katedry Farmakologii i Toksykologii 1961-1985, kierownik Zakładu Farmakologii 1961-1990. Wiceprzewodniczący i sekretarz naukowy Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu 1988-1992, przewodniczący Komitetu Nauk Weterynaryjnych PAN 1978-1989, honorowy przewodniczący tegoż Komitetu 1997, członek założyciel i przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Naukowego 1969-1971, członek honorowy Zrzeszenia Lekarzy i Techników Weterynaryjnych, przewodniczący Rady Redakcyjnej Arch. Vet. Polonica.

Członek towarzystw naukowych: Polskie Towarzystwo Farmakologiczne, Polskie Towarzystwo Toksykologiczne, Polskie Towarzystwo Fizjologiczne, Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Polskie Towarzystwo Magnezjologiczne, Biochemical Pharmacology, European Ass. Veterinary Pharmacology and Toxicology – koordynator krajowy 1979-1990.

Publikacji naukowych 168, w tym prac doświadczalnych 113 z zakresu farmakologicznego oddziaływania leków na metabolizm mięśnia serca, mięśni szkieletowych i na krążenie krwi, oraz z selekcji leków immunoaktywnych dla potrzeb medycyny weterynaryjnej w zakresie wpływu na odporność, homeostazę i adaptację,

Jako pierwszy w światowej nauce opublikował w 1955 r. hipotezę o leczniczym działaniu tlenku azotu; jej weryfikacja w USA po 22 latach, wskazała drogę do odkrycia endogennego tlenku azotu, którego odkrywcy uzyskali Nagrodę Nobla. Wprowadził immunofarmakologię do nauk weterynaryjnych.

Promotor 10 doktoratów i opiekun 7 habilitacji. Twórca Wrocławskiej Szkoły Farmakologii Weterynaryjnej.

Podręczniki akademickie: Farmakologia Weterynaryjna wyd. 1974, 1978,1984., Receptura Weterynaryjna 1980, 1984. Odznaczony krzyżami OOP: kawalerskim, oficerskim i komandorskim, medalem Rodła i odznaką "Budowniczy Wrocławia" oraz innymi odznaczeniami i wyróżnieniami regionalnymi oraz nagrodami ministerialnymi i uczelnianymi, m.in. Nagrodą Specjalną w Roku Nauki Polskiej 1973. Pionier Wrocławia.

Więcej informacji w Internecie: www.tadeusz-garbulinski.pl


Greguła (Majewska) Joanna

Joanna Greguła (nazwisko panieńskie Majewska), długoletni notariusz w Krakowie.

Greguła Joanna

Absolwentka Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu (w latach 1968-1972), a następnie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Ukończyła ponadto studium podyplomowe z zakresu prawa notarialnego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po zakończeniu studiów odbyła aplikację notarialną, zakończoną egzaminem w Ministerstwie Sprawiedliwości. Dodatkowo odbyła także aplikację sędziowską, zakończoną egzaminem sędziowskim w Sądzie Wojewódzkim w Krakowie. Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych brała udział w pracach ustawodawczych nad projektem prawa o notariacie, przygotowywanym przez środowisko notariuszy. Projekt ten został ostatecznie przyjęty i ustawa Prawo o notariacie z 1991 roku zmieniła ustrój notariatu w Polsce poprzez jego reprywatyzację.

Od początku wykonywania zawodu notariusza nieprzerwanie do dnia dzisiejszego pełni szereg funkcji samorządowych, a to podczas pracy w Państwowym Biurze Notarialnym w Krakowie pełniła obowiązki kierownika sekcji ksiąg wieczystych, w latach 1991-1994 i 1994 i 1997 członek Rady Izby Notarialnej w Krakowie, w latach 1997-2000 i 2000-2003 wiceprezes Rady Izby Notarialnej w Krakowie, a w latach 2006-2012 Prezes Rady Izby Notarialnej w Krakowie, w latach 2012-2015 Członek i Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Notarialnej, obecnie Członek Rady Izby Notarialnej w Krakowie, Członek Zespołu do Spraw Nadzoru Rady Izby Notarialnej w Krakowie oraz Członek Rady Fundacji na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego w Warszawie, a także Członek Rady Programowej wydawnictwa prawniczego Krakowski Przegląd Notarialny.

Przez szereg kadencji pełniła funkcję szefa szkoleń aplikantów notarialnych, którą sprawuje do dziś. Jest doświadczonym wykładowcą z zakresu prawa cywilnego, notarialnego, ze szczególną specjalizacją w zakresie prawa wyznaniowego.

Autorka publikacji z zakresu tematyki notarialnej, a zwłaszcza związanej z aplikacją notarialną, wieloletni szkoleniowiec i wizytator notarialny o wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu. Ekspert w Komisji Europejskiej ds. szkoleń prawniczych, uczestnik prac w Komisji Notariatów Unii Europejskiej – w zakresie jurysdykcji prewencyjnej i prawa spadkowego.

Współzałożycielka i Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Ars Legis im. Św. Ivo Helory Patrona Prawników z siedzibą w Krakowie oraz wieloletni Członek Zarządu Fundacji „Dzieło Pomocy Dzieciom” Fundacja Ruperta Mayera z siedzibą w Krakowie. Pełni także funkcję członka Rady Fundacji pod nazwą „Będzie Lepiej” z siedzibą w Krakowie.

Autorka licznych wierszy (tom poezji pt: „Przedtem i potem”), piosenek, fraszek, literatury dla dzieci.
Joanna Greguła jest ponadto absolwentką szkoły muzycznej w Olkuszu. Była członkiem licznych zespołów kameralnych, muzycznych, chóralnych. Obecnie miłośniczka muzyki, podróży i psów.

 

TOP

Nowe Wiadomości
na nowej stronie
WWW


st2018p128
Srebrna Szkoła 2018


100lat 150


ewd124

Nagroda Jakości Nauczania
sapere auso 2016 120


nzs92


Szkoła Kompetencji Przyszłości
dyplom100

Szkoła Odkrywców Talentów
Szkoła Odkrywców Talentów

Szkoła Łowców Talentów
1


WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI WYŻSZYMI

Instytut Fizyki
Uniwersytet Jagielloński

I Pracownia Fizyczna - Instytut Fizyki UJ

Instytut Matematyki
Uniwersytet Jagielloński

I Pracownia Fizyczna - Instytut Fizyki UJ

Wydział Chemii
Uniwersytet Jagielloński

Wydział Chemii

Wydział Nauk o Ziemi
Uniwersytet Śląski

wnoz us 100

Klasa akademicka SGH
sgh 120

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Śląski

us wbios 150

Wyższa Szkoła Biznesu
w Dąbrowie Górniczej

wsb dg


WYMIANA MŁODZIEŻY
Schwalbach am Taunus
Projekt dofinansowała Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
Wurzen
Polska-Niemcy-Izrael
Polska-Izrael
Israeli and European Youth Exchanges


Egzamin First
lincoln100

Spotkania
z Parlamentem
Europejskim

Spotkania z Parlamentem Europejskim

Enter Your Future
Enter Your Future

wt100

"Moja firma..."
Moja firma w mojej gminie

Młodzieżowe UM
Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne

Naukowy projekt
FENIKS

Naukowy projekt FENIKS

Akademia CISCO
Akademia CISCO

Współpraca młodzieży...
Współpraca młodzieży polskiej i szwajcarskiej

"Szkoła z klasą"
Szkoła z klasą


Stowarzyszenie
"Złota Arka"

Księga Pamiątkowa Jednodniówka
Zeszyty Historyczne Olkusza


"Szkoła wolna
od dopalaczy"

Certyfikat - Szkoła wolna od dopalaczy


Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego
BO! - ulotka
Harmonogram spotkań


Artyści Ziemi Olkuskiej


hpv128