Życie jest długie, jeżeli się umie z niego korzystać. (Seneka)

NetSTUDENT

Turniej CS GO


PODRĘCZNIKI 2018/2019

Podręczniki


I LO Olkusz - Facebook lo1olkusz

Plan lekcji, dzwonki
Zastępstwa
Kalendarz
Kontakt z nauczycielami
Spotkania z rodzicami
Oferta ubezpieczenia


 logo96
SU - I LO Olkusz - Facebook su-lo1olkusz


Biblioteka szkolna


Jubileusz 100-lecia
Jubileusz 95-lecia


SPOTKANIA Z...
Absolwenci
Goście


EuroWeek - Szkoła Liderów
Stypendium w Wiedniu
"Projekt z klasą"
Proces Boloński
"KinoSzkoła"
Noc filmowa
"Małopolska - moje..."
"Zachować dla ... pokoleń"
Festiwal Nauki
Wykłady z matematyki
Pierwsza pomoc


"Najlepszy Absolwent"


UROCZYSTOŚCI/IMPREZY
Rajdy integracyjne
Dzień Chłopaka
Ślubowanie klas I
Roczn. zawieszenia Krzyża
Juwenalia
Święto Niepodległości
Szkolne Mikołajki
Szkolna Wigilia
Koncerty
Pierwszy Dzień Wiosny
Imprezy lokalne


Szkolna scena teatralna


AKTUALNOŚCI SPORTOWE
Piłka ręczna dz (26 V)
Piłka ręczna dz (23 III)
Koszykówka dz (17-18 III)
Piłka ręczna dz (6 III)
Koszykówka chł (12 II)
Pływanie (6 II)
Siatkówka dz (5 II)
Siatkówka chł (5 II)
Pływanie (22 I)
Tenis stołowy (19 I)
Koszykówka chł (10 XII)
Koszykówka dz (8 XII)
Tenis stołowy (4 XII)
Siatkówka chł (25 XI)
Siatkówka dz (19 XI)
Grupy taneczne


PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Nasza prezydencja w UE
Dzień przedsiębiorczości
Edukacja prawna


PROFILAKTYKA
Zdrowy tryb życia
Profilaktyka raka piersi
Dzień rzucania palenia
Światowy Dzień AIDS
Światowy Dzień Zdrowia
Świat. Dzień bez Tytoniu
Świat. Dz. Walki z Rakiem
Świat. .. Walki z Otyłością
No promil - No problem
Anoreksja, bulimia, ...
Profilaktyka uzależnień
Dzień Bezp. Internetu


WOLONTARIAT
Warsztaty Ter. Zajęciowej
Stowarzyszenie OSAK
Świetlica im. JP2
Dom Pomocy Społecznej
Adopcja Miłości
SWM "Młodzi Światu"
Szlachetna Paczka
Good Deeds Day Polska
Klub Wolontariuszy
Stow. Res Sacra Miser
Świąteczna zbiórka żywności
Targi Wolontariatu
Akcja "Zakrętki"
"Barwy Wolontariatu"
Małop. Dni Osób Niepełnosprawnych
Wyprawa PO MOC
Koncert charytatywny
Ośrodek Pomocy Społecznej


WYCIECZKI
Krajowe
Zagraniczne


PRASA SZKOLNA
Ekspress Kazika
Raptularz


PRACE UCZNIÓW
Strony WWW
Prace plastyczne
Rysunki na tablicy

Nasz dostawca internetu

interkonekt

Biblioteka i czytelnia

W bibliotece oraz czytelni pracują:

mgr Bogusława Wajdzik
mgr Bożena Kazuch

Godziny otwarcia:

poniedziałek-piątek: 8.00-14.30

Kilka słów o zbiorach bibliotecznych:

Niewiele bibliotek szkolnych w okolicy może poszczycić się tak dużym i cennym księgozbiorem jak biblioteka I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Polnej. Zbiory kompletowane 88 lat zawierają ponad 30 tysięcy woluminów. I LO w Olkuszu - to szkoła z wielkimi tradycjami i bogatą historią, gdzie z należytym szacunkiem dla przeszłości gromadzi się pamiątki i archiwalia dotyczące szkoły, sięgające czasów jej powstania tj. 1916 roku.
Pośród zgromadzonego księgozbioru znajdują się cenne wydawnictwa pochodzące z XIX i początku XX w. Są to głównie pozycje z literatury polskiej. Nierzadko są to pierwsze wydania dzieł Konopnickiej, Kraszewskiego, Kochanowskiego, Słowackiego, Krasickiego czy Mickiewicza. Ale można też spotkać dzieła np. Schillera, Szekspira, Homera, Dickensa. Są to egzemplarze, które ucieszyłyby niejednego bibliofila. Możemy pochwalić się m. in. wydaniem "Ilustrowanej Encyklopedii z 1927 r. wydanej Nakładem Księgarni Trzaski, Everta i Michalskiego. Posiadamy także pozycje, które są cenne dla nas ze względu na miejsce wydania. Należą do nich m. in. "Sonety" A. Mickiewicza wydane w 1922 r. we Lwowie.
Biorąc do ręki poszczególne egzemplarze udaje nam się wejść w atmosferę czasów ich wydania. Możemy podziwiać wspaniałe skórzane oprawy. Na kartach tytułowych widnieją pieczęcie historyczne naszej szkoły. W latach 70-tych szkoła przekazała kilkadziesiąt najcenniejszych pozycji do zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie. Do "Jagiellonki" trafiły XIX-wieczne wydania Sienkiewicza, Reymonta, Kraszewskiego. Najstarszą książką były "Pisma Rozmaite" Kazimierza Brodzińskiego wydane w 1830 r. w Warszawie.
Niektóre książki mają bardzo ciekawą historię. Widnieją na nich pieczątki np. biblioteki przedwojennego Związku Harcerstwa Polskiego, Exlibrisy zbiorów prywatnych.
Biblioteka przechodziła różne koleje losu. Często zasilały ją prywatne darowizny. W czasie wojny przechowywana była częściowo w domach prywatnych.
Obecnie biblioteka pełni centrum informacji naukowej. Dziennie odwiedza wypożyczalnię ok. 100 czytelników i czytelnię, dysponującą 35 miejscami - ok. 80 osób. Młodzież, oprócz książek, chętnie czyta czasopisma. Zakupujemy ponad 40 tytułów. Można tu znaleźć czasopisma popularno- naukowe takie jak: Świat Nauki, Wiedza i Życie, PC World Komputer, Internet, Linux w Szkole, National Geographic, czasopisma pomocne w przygotowaniu młodzieży do matury: Cogito i Perspektywy. Miłośnicy rozrywki, kultury i literatury znajdą tu: Film, Jestem, Opcje, Na Głos, Magazyn Literacki. Dla miłośników podróży mamy Przyrodę polską, Poznaj swój kraj, Poznaj Świat. Bibliotekarze dbają, aby były wszystkie tytuły czasopism metodycznych do poszczególnych przedmiotów.
W bibliotece młodzież może rozwijać swoje zainteresowania działając w Kole bibliotecznym. Młodzi literaci wydają gazetkę "Pierwszak". Ci, którzy interesują się i lubią literaturę rozwijają swoje zainteresowania uczestnicząc aktywnie w różnych imprezach i konkursach literackich. Młodzi współuczestniczą w organizacji wystaw, spotkań autorskich, montażach słowno - muzycznych. Zwiedzają ciekawe wystawy, uczestniczą w lekcjach muzealnych.


Bibliografia o regionie:

 1. 1940 "Krwawa Środa": z dawnych dni ziemi olkuskiej, Obywatelski Komitet Porozumienia Narodowego Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Olkuskiej, Olkusz [1994]
 2. Archeologiczne i historyczne ślady hutnictwa i górnictwa na terenie Dąbrowy Górniczej i okolic, red., Dariusz Rozmus, Księgarnia Akademicka, Kraków 2004
 3. Berger Mosze, W tajgach Sybiru, Neon, Olkusz 2005
 4. Bibliografia Powiatu Olkuskiego (wybór) T.1 oprac., Jolanta Kluczewska, Katarzyna Myszka, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, Olkusz 2006
 5. Bieniarzówna J. Małecki J., Dzieje Ziemi Krakowskiej w wypisach, [Kraków i okręg - historia IX - XX w., m.in. Suplika gwarków olkuskich z 1563r, rozwój powiatu olkuskiego w Polsce Ludowej], W-wa: PZWSz, 1965
 6. Bitwa pod Krzywopłotami (17-19. XI. 1914) Sosnowiec: Sosnowiecka Oficyna Wydawniczo-Autorska "Sowa-Press", Wydanie pamiątkowe z okazji 80 rocznicy bitwy stoczonej pod Krzywopłotami
 7. Błogosławione marnowanie: o Mszy świętej z Ojcem Tomaszem Kwietniem rozmawiają Jacek Borkowicz i Ireneusz Cieślik, Znak, Kraków 2003
 8. Bocheński Aleksander Wędrówki po dziejach przemysłu polskiego, [Kopalnie olkuskie. Manufaktury...], W-wa: PAX, 1966
 9. Bylica Marcin z Olkusza 1433-1493, [zob. Historia nauki polskiej. T.1], Wrocław: Ossolineum, 1970
 10. Cieślik Franciszek Szkolnictwo polskie w latach okupacji hitlerowskiej w części powiatu olkuskiego włączonej do Rzeszy, [zob. Rocznik Komisji Nauk Pedag. T.15,], Wrocław: Ossolineum, 1973
 11. Cieślik I., Starcy pustelni optyńskiej, Domini, Kraków 2005
 12. Cyra A., Mieszkańcy Ziemi Olkuskiej w hitlerowskich więzieniach i obozach koncentracyjnych, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, UMiG Olkusz, Oświęcim-Olkusz 2005
 13. Dziechciarz O., Masakra: proste opowiadania, Neon, Olkusz 2007
 14. Dziechciarz O., Partykularne interesy; felietony publikowane w latach 2002-2004 na łamach "Gazety Małopolskiej" codziennego dodatku "Gazety Krakowskiej" Neon, Olkusz 2005
 15. Dziechciarz O., poMazaniec: przebłyski, fragmenty, Mamiko, Nowa Ruda 2009
 16. Dziechciarz O., Przewodnik po ziemi olkuskiej: sławni, mniej sławni, niesławni: szkice o ludziach bardziej lub mniej związanych z ziemia olkuską, Neon, Olkusz 2003
 17. Dziechciarz O., Siodłanie krowy czyli artykuły ostatniej potrzeby: teksty o ziemi olkuskiej z lat 1991-1999, Neon, Olkusz 2003
 18. Dziechciarz Olgerd, Przewodnik po ziemi olkuskiej tom I, Olkusz: Agencja Promocji OK, 2000
 19. Dziechciarz Olgerd, Przewodnik po ziemi olkuskiej: gminy Klucze i Pilica, tom II cz.1, Olkusz: Agencja Promocji OK, 2000
 20. Dziechciarz Olgierd, Heretycy regionu olkuskiego, Olkusz: Oficyna Wydaw. "Orle Gniazdo", 1998
 21. Dziechciarz Olgierd, Przewodnik po ziemi olkuskiej: gminy Bolesław, Bukowno i Sławków tom II cz.2, Olkusz: Agencja Promocji OK, 2001
 22. Dzieci Soboru zadają pytania: rozmowy o Soborze Watykańskim II, red. Zbigniew Nosowski, Biblioteka "Więzi", Warszawa 1996
 23. Dzieje Olkusza i regionu olkuskiego, opracowanie zbiorowe pod red. Feliksa Kiryka i Ryszarda Kołodziejczyka, W-wa, Kraków: PWN, 1978.- 2t
 24. Gąsiorowska Natalia, Górnictwo i hutnictwo w Polsce (Olkusz - górnictwo), W-wa: Książka i Wiedza, 1949
 25. Jarosz Ł., Biały tydzień, Biuro Literackie, Wrocław 2007
 26. Jarosz Ł., Soma, Biuro Literackie, Wrocław 2006
 27. Jednodniówka: wychowanków "Kazimierzówki" wydana z okazji 90 rocznicy powstania Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu 1916-2006, Neon, Olkusz 2006
 28. Kantor-Mirski M., Legendy i podania zagłębiowskie z ilustracjami dzieci szkół sosnowieckich i dąbrowskich, Sosnowiecka oficyna Wydawniczo-Autorska „Sowa Press”, Sosnowiec 1998
 29. Kantyka Jan, Na szlaku Orlich Gniazd. Z dziejów ruchu oporu na ziemi zawierciańskiej 1939-1945, K-ce: Śląsk, 1974
 30. Kantyka Jan, Upamiętnione miejsca walk o społeczne i narodowe wyzwolenie w woj. katowickim, K-ce: Śląski Instytut Nauk.,1986
 31. Kluczewski L., Harcerskie kalendarium: Olkusz 1915-1949, Neon, Olkusz [1997]
 32. Kluczewski W., Ku wolności: pomniki walk niepodległościowych na ziemi olkuskiej, Wydaw. Promocyjne Starostwa Powiatowego, Olkusz 2008
 33. Kluczewski W., Pomniki walk niepodległościowych na ziemi olkuskiej, Wydawnictwo Promocyjne Starostwa Powiatowego, Olkusz [2008]
 34. Kocjan K., Zagłada olkuskich Żydów, Neon, Olkusz 2002
 35. Kraków stary i nowy. Dzieje kultury, praca zbiorowa pod red. Janiny Bieniarzówny [Wzmianki o Marcinie Biemie z Olkusza i Marcinie Bylicy z Olkusza], Kraków: PWN, 1968
 36. Księga pamiątkowa liceum w Olkuszu 1916-1956, Kraków: Drukarnia Wydawnicza, 1957
 37. Lasota M., Donos na Wojtyłę, Znak, Kraków 2006
 38. Lisowska–Magdziarz M., Analiza zawartości mediów. Przewodnik dla studentów. Wersja 1.1. Zeszyty Wydziałowe, UJ, Kraków 2004
 39. Lisowska-Magdziarz M., Analiza tekstu w dyskursie medialnym, UJ, Kraków 2006
 40. Liszka Józef Pamięć Powstania Styczniowego 1863 na ziemi olkuskiej, Bukowno: Miejski Ośrodek Kultury, 1996
 41. Liszka Józef, Przydrożni świadkowie historii: kapliczki, figury, krzyże, Bukowno: Miejski Ośrodek Kultury, (brak roku wyd.)
 42. Magdziarz-Lisowska M., Bunt na sprzedaż: przemysł muzyczny-reklama-semiotyka, UJ, Kraków 2000
 43. Maryszewski M.Z., 100 lat Jaroszowca, Plik, [Piekary Śląskie 1997]
 44. Miszczyk K., Partyzanci od Hardego: kronika działań Oddziału Partyzanckiego „Surowiec” na ziemi olkuskiej i na Podhalu, Agencja promocji OK. s.c. O. Dziechciarz, K. Miszczyk, Olkusz 2001
 45. Miszczyk Krzysztof Partyzanci od Hardego: Kronika działań Oddziału Partyzanckiego "Surowiec" na ziemi olkuskiej i na Podhalu", Olkusz: Agencja promocji OK, 2001
 46. Modlitwą moją nie gardź Panie…[Antologia poezji religijnej], Neon, Olkusz 2005
 47. Molenda D. Kopalnie rud ołowiu... śląskie, krakowskie w XVI - XVIII w.
 48. Nogieć P., Augustianie w Olkuszu, European Association for Security, Kraków 2003
 49. Nowosad J., Mogę być, Neon, Olkusz 2006
 50. Nowosad J., Nic nie płynie, Grafpress, Olkusz 2011
 51. Od bajki do baśni, Ośrodek Kultury Ochoty, Warszawa 2006
 52. Olkuskie kopalnie, [zob. Skarby ciemności (sztolnie olkuskie) - Gładysz Antoni], W-wa: KIW, 1965
 53. Olkusz, [zob. Sosnowski Kazimierz: Jura Krakowsko-Wieluńska], W-wa, 1955
 54. Olkusz, [zob. Zinkow Julian - Szlak Orlich Gniazd. Wyżyna Krakowsko-Częstochowska], W-wa, 1971
 55. Olkusz, Marcin Biem z Olkusza", [zob. Kraków i Małopolska przez dzieje. Studia i szkice...], Kraków, 1970
 56. Olkusz: zagłada o ofiarach wojny i świadectwa ocalałych Żydów, red. Cieślik I., Dziechciarz O., Kocjan K.
 57. Partyzanckie wspomnienia, zeszyt II, Olkusz, Neon 2004
 58. Piątek A., W gałęziach coraz więcej światła, Neon, Olkusz 2006
 59. Poradnik młodego Małopolanina, Urząd Marszałkowski Woj. Małopolskiego, Kraków 2004
 60. Powiat olkuski, [zob. Hensel Witold - Ziemie polskie w pradziejach], W-wa, 1969
 61. Powiat Olkuski: Powiat of Olkusz: Landkreis Olkusz, Unitex, Bydgoszcz 2002
 62. Reyman Janusz, Mennica olkuska, Wrocław: Ossolineum, 1975
 63. Roś J., Auf Gedeih und Verderb- Auf der Spuren der deutschen In Olkusz, Neon, Olkusz 2004
 64. Roś J., Historia Niemców olkuskich, Agencja promocji OK., Olkusz 2000
 65. Roś J., Miasto zaklęte, Neon, Olkusz 2006
 66. Roś J., Nieznany ślad Wielkiej Wojny (Rodaki Olkuskie 1914) Neon, Olkusz 2006
 67. Roś Jerzy, Skarby monet w Olkuszu i okolicach, Olkusz: Agencja promocji OK, 2001
 68. Sawa M., rok $ roki, Neon, Olkusz 2006
 69. Siwiński J., Wypisy z dni, Neon, Olkusz 2002
 70. Smaruj R., Rabsztyn w Średniowieczu, Neon, Olkusz 2004
 71. Sypień J., Gmerki mieszczan olkuskich, Neon, Olkusz 2003
 72. Sypień J., Herby powiatu olkuskiego, Dąbrowa Górnicza, Dikappa 2008
 73. Sypień J., Nogieć P., Kot Hansa Hummla i inne opowiadania, Dikappa, Dabrowa Górnicza 2009
 74. Sypień J., Olkuskie historie, MOK, Olkusz 1999
 75. Sypień J., Olkuskie opowieści: miejsca i ludzie, Biblioteka Olkuska [2005]
 76. Sypień J., Olkuskie opowieści: miejsca i ludzie, Neon [2007]
 77. Sypień J., Olkuszanie z pasją, Neon, Olkusz [2009]
 78. Sypień J., Rabsztyn, Dikappa 2008
 79. Sypień J., Włosi w dziejach ziemi olkuskiej, Neon, Olkusz [2008]
 80. Szczygieł B., Tajemnicze oblicza Afryki, red., Roś J., Neon, Olkusz [2008]
 81. Szczygieł-Gruszyńska B., Od świtu do zmierzchu: wiersze wybrane, Neon, Olkusz 2005
 82. Tamte lata: powiat olkuski na starej fotografii, red. Nagawiecki J., Starostwo Powiatowe w Olkuszu Wydział Promocji i Rozwoju, Olkusz 2007
 83. Trzeciak-Komaszyński A., Niebo wspina się najwyżej: wybór wierszy z lat 1964-81, Neon, Olkusz 2006
 84. W ciszy przyjdź do mnie: antologia poezji miłosnej, MAK, Szczecin 1999
  / m.in. poezja Anny Piątek/
 85. Wiatrowski Antoni, Ilustrowany przewodnik po ziemi olkuskiej, Olkusz, Nakładem Zarządu Obwodu Związku Harcerstwa Polskiego, 1938
 86. Włodarczyk I., Miasto moje, [brak wydawcy], Olkusz 2005
 87. Współcześni pisarze polscy: antologia, red. Góźdź J., Związek Literatów Polskich, radom 2008 / m.in. poezja Anny Piątek/
 88. Z dziejów ruchu młodzieżowego na ziemi olkuskiej w latach 1945-1956,
  red. Kantyka J., Rejonowa Komisja Historii Ruchu Młodzieżowego przy Zarządzie Miejsko-Gminnym ZSMP w Olkuszu, Kraków-Katowice 1888
 89. Zamek Krucza Skała, Stowarzyszenie Zamek Rabsztyn, Olkusz 2009
 90. Ząbczyński Stefan, 500 lat służby społecznej pożarnictwa olkuskiego 1478-1978, Olkusz: Wydano staraniem Zarządu Olkuskiej Straży Pożarnej, 1978
 91. Ziemia Krakowska w liczbach, [Dane statystyczne dotycz. Olkusza], Kraków, Kom. Wojew. PZPR, 1967
 92. Ziemia olkuska, Kraków: Wydaw. Artystyczno-Graficzne, 1963
 93. Żaki Andrzej, Najstarsze miasta Małopolski, [m.in. wzmianka o Olkuszu], Kraków: PWN, 1967

TOP

Nowe Wiadomości
na nowej stronie
WWW


st2018p128
Srebrna Szkoła 2018


100lat 150


ewd124

Nagroda Jakości Nauczania
sapere auso 2016 120


nzs92


Szkoła Kompetencji Przyszłości
dyplom100

Szkoła Odkrywców Talentów
Szkoła Odkrywców Talentów

Szkoła Łowców Talentów
1


WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI WYŻSZYMI

Instytut Fizyki
Uniwersytet Jagielloński

I Pracownia Fizyczna - Instytut Fizyki UJ

Instytut Matematyki
Uniwersytet Jagielloński

I Pracownia Fizyczna - Instytut Fizyki UJ

Wydział Chemii
Uniwersytet Jagielloński

Wydział Chemii

Wydział Nauk o Ziemi
Uniwersytet Śląski

wnoz us 100

Klasa akademicka SGH
sgh 120

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Śląski

us wbios 150

Wyższa Szkoła Biznesu
w Dąbrowie Górniczej

wsb dg


WYMIANA MŁODZIEŻY
Schwalbach am Taunus
Projekt dofinansowała Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
Wurzen
Polska-Niemcy-Izrael
Polska-Izrael
Israeli and European Youth Exchanges


Egzamin First
lincoln100

Spotkania
z Parlamentem
Europejskim

Spotkania z Parlamentem Europejskim

Enter Your Future
Enter Your Future

wt100

"Moja firma..."
Moja firma w mojej gminie

Młodzieżowe UM
Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne

Naukowy projekt
FENIKS

Naukowy projekt FENIKS

Akademia CISCO
Akademia CISCO

Współpraca młodzieży...
Współpraca młodzieży polskiej i szwajcarskiej

"Szkoła z klasą"
Szkoła z klasą


Stowarzyszenie
"Złota Arka"

Księga Pamiątkowa Jednodniówka
Zeszyty Historyczne Olkusza


"Szkoła wolna
od dopalaczy"

Certyfikat - Szkoła wolna od dopalaczy


Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego
BO! - ulotka
Harmonogram spotkań


Artyści Ziemi Olkuskiej


hpv128