Życie jest długie, jeżeli się umie z niego korzystać. (Seneka)

NetSTUDENT

Turniej CS GO


PODRĘCZNIKI 2018/2019

Podręczniki


I LO Olkusz - Facebook lo1olkusz

Plan lekcji, dzwonki
Zastępstwa
Kalendarz
Kontakt z nauczycielami
Spotkania z rodzicami
Oferta ubezpieczenia


 logo96
SU - I LO Olkusz - Facebook su-lo1olkusz


Biblioteka szkolna


Jubileusz 100-lecia
Jubileusz 95-lecia


SPOTKANIA Z...
Absolwenci
Goście


EuroWeek - Szkoła Liderów
Stypendium w Wiedniu
"Projekt z klasą"
Proces Boloński
"KinoSzkoła"
Noc filmowa
"Małopolska - moje..."
"Zachować dla ... pokoleń"
Festiwal Nauki
Wykłady z matematyki
Pierwsza pomoc


"Najlepszy Absolwent"


UROCZYSTOŚCI/IMPREZY
Rajdy integracyjne
Dzień Chłopaka
Ślubowanie klas I
Roczn. zawieszenia Krzyża
Juwenalia
Święto Niepodległości
Szkolne Mikołajki
Szkolna Wigilia
Koncerty
Pierwszy Dzień Wiosny
Imprezy lokalne


Szkolna scena teatralna


AKTUALNOŚCI SPORTOWE
Piłka ręczna dz (26 V)
Piłka ręczna dz (23 III)
Koszykówka dz (17-18 III)
Piłka ręczna dz (6 III)
Koszykówka chł (12 II)
Pływanie (6 II)
Siatkówka dz (5 II)
Siatkówka chł (5 II)
Pływanie (22 I)
Tenis stołowy (19 I)
Koszykówka chł (10 XII)
Koszykówka dz (8 XII)
Tenis stołowy (4 XII)
Siatkówka chł (25 XI)
Siatkówka dz (19 XI)
Grupy taneczne


PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Nasza prezydencja w UE
Dzień przedsiębiorczości
Edukacja prawna


PROFILAKTYKA
Zdrowy tryb życia
Profilaktyka raka piersi
Dzień rzucania palenia
Światowy Dzień AIDS
Światowy Dzień Zdrowia
Świat. Dzień bez Tytoniu
Świat. Dz. Walki z Rakiem
Świat. .. Walki z Otyłością
No promil - No problem
Anoreksja, bulimia, ...
Profilaktyka uzależnień
Dzień Bezp. Internetu


WOLONTARIAT
Warsztaty Ter. Zajęciowej
Stowarzyszenie OSAK
Świetlica im. JP2
Dom Pomocy Społecznej
Adopcja Miłości
SWM "Młodzi Światu"
Szlachetna Paczka
Good Deeds Day Polska
Klub Wolontariuszy
Stow. Res Sacra Miser
Świąteczna zbiórka żywności
Targi Wolontariatu
Akcja "Zakrętki"
"Barwy Wolontariatu"
Małop. Dni Osób Niepełnosprawnych
Wyprawa PO MOC
Koncert charytatywny
Ośrodek Pomocy Społecznej


WYCIECZKI
Krajowe
Zagraniczne


PRASA SZKOLNA
Ekspress Kazika
Raptularz


PRACE UCZNIÓW
Strony WWW
Prace plastyczne
Rysunki na tablicy

Nasz dostawca internetu

interkonekt

Stowarzyszenie "Złota Arka"

 

Stowarzyszenie "Złota Arka"
Nauczycieli i Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego
im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu

 

I. Adres do korespondencji:

Stowarzyszenie „Złota Arka” Nauczycieli i Absolwentów I LO
im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu,
ul. Polna 8, 32-300 Olkusz.

Kontakt e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

II. Skład Zarządu:

Honorowy Prezes Stowarzyszenia, członek zarządu - Józef Januszek
Prezes - Barbara Kiszko
V-ce Prezes - Maria Kallista
Skarbnik - Teresa Kasprzyk
Sekretarz - Janina Wojas
Członek - Ewa Łuczak

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący - Jerzy Zembura
Członek - Lidia Piątek
Członek - Jerzy Roś

Księgowa Stowarzyszenia - Irena Glanowska

Skład Zespołu Redakcyjnego "Zeszytów Historycznych Olkusza":
Redaktor Naczelny - Józef Januszek
Redaktorzy: Barbara Kiszko, Maria Kallista, Irena Majda, Kazimierz Kosiniak-Kamysz, Marek Lasota, Eugeniusz Foryś, Jerzy Roś, Lidia Piątek, Jerzy Zembura, Jacek Sypień, Antonina Januszek.

 

III. Historia Stowarzyszenia

14.09.2005

Odbyło się pierwsze zebranie, na którym powołano Klub Nauczycieli i Absolwentów I LO w Olkuszu.
Inicjatorem i pomysłodawcą powołania Klubu był mgr Józef Januszek i nauczyciele I LO: Anna Brandegger-Miśków, Anna Libura, Danuta Cockiewicz oraz absolwenci: Antonina Januszek i Eugeniusz Foryś.

9.12.2005

Walne Zebranie Członków wybrało Zarząd w składzie:
Prezes - Józef Januszek
V-ce prezes - Anna Brandegger-Miśków
V-ce prezes - Eugeniusz Foryś
Sekretarz - Małgorzata Wójcicka
Skarbnik - Anna Libura.

Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca - Maria Kallista
Sekretarz - Danuta Cockiewicz
Członek - Jerzy Roś.

Klub postanowił przekształcić się w stowarzyszenie, aby uzyskać osobowość prawną. Opracowano Statut i zaproponowano nazwę: Stowarzyszenie "Złota Arka" Nauczycieli i Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu.

26.04.2006

Powołano Zespół Redakcyjny "Zeszytów Historycznych Olkusza":
Józef Januszek, Anna Brandegger-Miśków, Eugeniusz Foryś, Małgorzata Wójcicka, Anna Libura, Krystyna Lisak, Jerzy Roś, Jacek Sypień, Maria Kallista, Danuta Cockiewicz, Antonina Januszek.

19.09.2006

Klub został przekształcony w Stowarzyszenie, które jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowniczym pod numerem: KRS 0000264093.

21.12.2006

Wydano pierwszy numer "Zeszytów Historycznych Olkusza". W każdym następnym roku wydawano po dwa kolejne numery.

21.08.2008

Józef Januszek rezygnuje z funkcji Prezesa Zarządu. Zostaje jednogłośnie powołany na stanowisko Honorowego Prezesa Stowarzyszenia.
Nowym Prezesem Stowarzyszenia została Anna Brandegger-Miśków. V-ce prezesem - Eugeniusz Foryś, potem - Urszula Kiełtyka, sekretarzem - Anna Libura a skarbnikiem - Małgorzata Wójcicka.
W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Maria Kallista, Danuta Cockiewicz i Jerzy Roś.

15.05.2012

Cały Zarząd Stowarzyszenia złożył pisemne rezygnacje na ręce Józefa Januszka-Honorowego Prezesa Stowarzyszenia.

19.06.2012

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu członków Stowarzyszenia został wybrany aktualny Zarząd i Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.

 

Stowarzyszenie realizuje swoją działalność w oparciu o Statut, głównie poprzez wydawanie "Zeszytów Historycznych Olkusza". Na konferencjach i spotkaniach ustala się tematykę kolejnych numerów. Omawiane są osiągnięcia i życiorysy profesorów I LO, wybitnych absolwentów i innych znanych Olkuszan; wspomina się także ważne wydarzenia.

"Zeszyty Historyczne Olkusza" przyczyniają się do pogłębiania wiedzy o historii szkół i miasta, budują wspólnotę międzypokoleniową, przedstawiają sylwetki ciekawych osób, olkuskich rodów, ludzi zasłużonych dla srebrnego grodu. W ten sposób oddajemy Im hołd i ocalamy od zapomnienia. Szukamy informacji i materiałów, zbieramy dokumenty, zdjęcia, dawne publikacje. W tym celu odwiedzamy archiwa, biblioteki, przeglądamy Księgi Pamiątkowe. Odbywamy spotkania i korespondujemy z przedstawicielami rodzin naszych bohaterów. Utrzymujemy stałe kontakty z placówkami kulturalno-oświatowymi w Olkuszu, innymi stowarzyszeniami, dyrekcją I LO i dyrekcjami innych szkół. Bierzemy udział we wszystkich uroczystościach spotkaniach, na które jesteśmy zapraszani.

Wszyscy jesteśmy wolontariuszami.

Zapraszamy do współpracy.

Zarząd i Członkowie
Stowarzyszenia "Złota Arka"
w Olkuszu.

 


 

Księga Pamiątkowa

"Historia jest świadkiem czasów, światłem prawdy, życiem pamięci, nauczycielką...
Jeśli się nie zna historii, pozostaje się zawsze dzieckiem"

Marcus Tullius Cicero

Księga Pamiątkowa Liceum w Olkuszu wydana w 1957 roku jest dziś nieosiągalna, ponieważ nakład jest wyczerpany. Zamiast kosztownego druku nowego wydania - proponujemy nowoczesne rozwiązanie internetowe.

Z okazji Jubileuszu 100-lecia I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu, Zarząd Stowarzyszenia Nauczycieli i Absolwentów "Złota Arka" I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu umieszcza w Internecie I tom "Księgi Pamiątkowej", obejmującej lata 1916-1956. Jest to cenny zbiór opisów dramatycznych losów nauczycieli, uczniów i absolwentów.

Zarząd.

Olkusz, 25 września 2015 r.

Za pomoc w skanowaniu Księgi Pamiątkowej bardzo dziękujemy Panu Krzysztofowi Deli.

Księga Pamiątkowa

Księga Pamiątkowa - 1916-1956 - Liceum w Olkuszu

[73MB]

 


 

Jednodniówka

wychowanków "Kazimierzówki"

wydana z okazji 90 rocznicy powstania
Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu
1916-2006

Jednodniówka

Jednodniówka
wychowanków "Kazimierzówki"

[21,6MB]


 

Zeszyty Historyczne Olkusza

wydaje

Stowarzyszenie "ZŁOTA ARKA" Nauczycieli i Absolwentów
I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu.

 

1

Numer 1
(2006)

[22,1MB]

2

Numer 2
(2007)

[11,5MB]

3

Numer 3
(2007)

[64,2MB]

4

Numer 4
(2007)

[3,86MB]

 

5

Numer 5
(2008)

[13,5MB]

6

Numer 6
(2008)

[6,4MB]

7

Numer 7
(2009)

[13,8MB]

8

Numer 8
(2009)

[15,3MB]

 

9

Numer 9
(2010)

[7,14MB]

10

Numer 10
(2010)

[33,4MB]

11

Numer 11
(2011)

[38,6MB]

12

Numer 12
(2011)

[54,5MB]

 

13

Numer 13
(2012)

[46,3MB]

14

Numer 14
(2012)

[32,4MB]

15

Numer 15
(2013)

[45,8MB]

16

Numer 16
(2013)

[24,3MB]

 

17

Numer 17
(2014)

[53,6MB]

18

Numer 18
(2014)

[102MB]

19

Numer 19
(2015)

[46,6MB]

20

Numer 20
(2015)

[163MB]

 

21

Numer 21
(2016)

[34,9MB]

22

Numer 22
(2016)

[12,5MB]

23

Numer 23
(2017)

[49,9MB]

24

Numer 24
(2018)

[10MB]

TOP

Nowe Wiadomości
na nowej stronie
WWW


st2018p128
Srebrna Szkoła 2018


100lat 150


ewd124

Nagroda Jakości Nauczania
sapere auso 2016 120


nzs92


Szkoła Kompetencji Przyszłości
dyplom100

Szkoła Odkrywców Talentów
Szkoła Odkrywców Talentów

Szkoła Łowców Talentów
1


WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI WYŻSZYMI

Instytut Fizyki
Uniwersytet Jagielloński

I Pracownia Fizyczna - Instytut Fizyki UJ

Instytut Matematyki
Uniwersytet Jagielloński

I Pracownia Fizyczna - Instytut Fizyki UJ

Wydział Chemii
Uniwersytet Jagielloński

Wydział Chemii

Wydział Nauk o Ziemi
Uniwersytet Śląski

wnoz us 100

Klasa akademicka SGH
sgh 120

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Śląski

us wbios 150

Wyższa Szkoła Biznesu
w Dąbrowie Górniczej

wsb dg


WYMIANA MŁODZIEŻY
Schwalbach am Taunus
Projekt dofinansowała Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
Wurzen
Polska-Niemcy-Izrael
Polska-Izrael
Israeli and European Youth Exchanges


Egzamin First
lincoln100

Spotkania
z Parlamentem
Europejskim

Spotkania z Parlamentem Europejskim

Enter Your Future
Enter Your Future

wt100

"Moja firma..."
Moja firma w mojej gminie

Młodzieżowe UM
Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne

Naukowy projekt
FENIKS

Naukowy projekt FENIKS

Akademia CISCO
Akademia CISCO

Współpraca młodzieży...
Współpraca młodzieży polskiej i szwajcarskiej

"Szkoła z klasą"
Szkoła z klasą


Stowarzyszenie
"Złota Arka"

Księga Pamiątkowa Jednodniówka
Zeszyty Historyczne Olkusza


"Szkoła wolna
od dopalaczy"

Certyfikat - Szkoła wolna od dopalaczy


Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego
BO! - ulotka
Harmonogram spotkań


Artyści Ziemi Olkuskiej


hpv128