1916-2018 - 102 lata naszego Liceum

NetSTUDENT

Turniej CS GO


PODRĘCZNIKI 2018/2019

Podręczniki


I LO Olkusz - Facebook lo1olkusz

Plan lekcji, dzwonki
Zastępstwa
Kalendarz
Kontakt z nauczycielami
Spotkania z rodzicami
Oferta ubezpieczenia


 logo96
SU - I LO Olkusz - Facebook su-lo1olkusz


Biblioteka szkolna


Jubileusz 100-lecia
Jubileusz 95-lecia


SPOTKANIA Z...
Absolwenci
Goście


EuroWeek - Szkoła Liderów
Stypendium w Wiedniu
"Projekt z klasą"
Proces Boloński
"KinoSzkoła"
Noc filmowa
"Małopolska - moje..."
"Zachować dla ... pokoleń"
Festiwal Nauki
Wykłady z matematyki
Pierwsza pomoc


"Najlepszy Absolwent"


UROCZYSTOŚCI/IMPREZY
Rajdy integracyjne
Dzień Chłopaka
Ślubowanie klas I
Roczn. zawieszenia Krzyża
Juwenalia
Święto Niepodległości
Szkolne Mikołajki
Szkolna Wigilia
Koncerty
Pierwszy Dzień Wiosny
Imprezy lokalne


Szkolna scena teatralna


AKTUALNOŚCI SPORTOWE
Piłka ręczna dz (26 V)
Piłka ręczna dz (23 III)
Koszykówka dz (17-18 III)
Piłka ręczna dz (6 III)
Koszykówka chł (12 II)
Pływanie (6 II)
Siatkówka dz (5 II)
Siatkówka chł (5 II)
Pływanie (22 I)
Tenis stołowy (19 I)
Koszykówka chł (10 XII)
Koszykówka dz (8 XII)
Tenis stołowy (4 XII)
Siatkówka chł (25 XI)
Siatkówka dz (19 XI)
Grupy taneczne


PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Nasza prezydencja w UE
Dzień przedsiębiorczości
Edukacja prawna


PROFILAKTYKA
Zdrowy tryb życia
Profilaktyka raka piersi
Dzień rzucania palenia
Światowy Dzień AIDS
Światowy Dzień Zdrowia
Świat. Dzień bez Tytoniu
Świat. Dz. Walki z Rakiem
Świat. .. Walki z Otyłością
No promil - No problem
Anoreksja, bulimia, ...
Profilaktyka uzależnień
Dzień Bezp. Internetu


WOLONTARIAT
Warsztaty Ter. Zajęciowej
Stowarzyszenie OSAK
Świetlica im. JP2
Dom Pomocy Społecznej
Adopcja Miłości
SWM "Młodzi Światu"
Szlachetna Paczka
Good Deeds Day Polska
Klub Wolontariuszy
Stow. Res Sacra Miser
Świąteczna zbiórka żywności
Targi Wolontariatu
Akcja "Zakrętki"
"Barwy Wolontariatu"
Małop. Dni Osób Niepełnosprawnych
Wyprawa PO MOC
Koncert charytatywny
Ośrodek Pomocy Społecznej


WYCIECZKI
Krajowe
Zagraniczne


PRASA SZKOLNA
Ekspress Kazika
Raptularz


PRACE UCZNIÓW
Strony WWW
Prace plastyczne
Rysunki na tablicy

Nasz dostawca internetu

interkonekt

Małopolski Program Stypendialny

23 IX 2013

W tym dniu w naszej szkole odbyło się spotkanie informacyjne w ramach małopolskiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych przygotowane wspólnie z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu olkuskiego. Koordynatorami spotkania byli mgr Aneta Kasprzyk i mgr Grzegorz Kaszewski.

Dyrektor szkoły - mgr Irena Majda - po przywitaniu przybyłych gości: Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości - Pana Rafała Soleckiego, Dyrektora Samorządowego Zespołu Edukacji w Olkuszu - Pana Andrzeja Feliksika, dyrektorów, nauczycieli i uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych przedstawiła cel spotkania, zwracając szczególną uwagę na możliwości jakie daje uczniom stypendium oraz przybliżyła dane dotyczące ilości przyznanych stypendiów w powiecie olkuskim od początku wdrożenia programu, czyli od 2008 roku. Wśród 50 stypendiów przyznanych w ciągu 5 lat dla 37 uczniów w naszym powiecie nasza szkoła otrzymała 24 stypendia dla 18 uczniów. Te dane świadczą o zaangażowaniu uczniów i nauczycieli w olimpiady i konkursy, które otwierają możliwość otrzymania takiego wsparcia.

W II części spotkania Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości - Pan Rafał Solecki przedstawił działalność MCP, perspektywę unijną na kolejne lata oraz główne programy osi priorytetowych realizowane przez MCP.
W dalszej części spotkania koordynator programu stypendialnego - Pani Monika Wrzosek - przedstawiła warunki uzyskania stypendium czyli tytuł finalisty lub laureata w konkursie kuratoryjnym lub olimpiadzie, dochód netto na osobę, który nie może przekraczać 1078 zł oraz średnia ocen minimum 4,0. Wnioski należy składać w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie mieszczącym się na ul. Jasnogórskiej 11 do 4 października 2013 roku. Około 500 uczniów z małopolski otrzyma stypendium w wysokości 6000 zł w ciągu roku w tej edycji, a opiekunowie 1160 zł za rok.
W dalszej części spotkania omówiono wniosek aplikacyjny oraz kryterium oceny formalnej i merytorycznej Indywidualnego Planu Rozwoju ucznia zawartego we wniosku stypendialnym.

W III części spotkania były stypendysta Małopolskiego Programu Stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych - Bartosz Substelny, uczeń klasy drugiej o profilu matematyczno–fizyczno–informatycznym w naszej szkole opowiedział co udało mu się zrealizować dzięki otrzymanemu stypendium i podziękował nauczycielom za profesjonalne przygotowanie do konkursów i olimpiad, a pracownikom Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości za fachową realizację Małopolskiego Programu Stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Bartosz przekonywał zebranych, że naprawdę warto starać się o stypendium, gdyż pomaga ono zrealizować cele i marzenia nie tylko edukacyjne, ale również zawodowe.

Prezentacje wystąpień:

  • Prezentacja Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości pana Rafała Soleckiego
    [ PDF ]
  • Prezentacja koordynatora d.s. stypendiów Pani Moniki Wrzosek dotycząca aplikacji o stypendia
    [ PDF ]

[ Galeria ]

TOP

Nowe Wiadomości
na nowej stronie
WWW


st2018p128
Srebrna Szkoła 2018


100lat 150


ewd124

Nagroda Jakości Nauczania
sapere auso 2016 120


nzs92


Szkoła Kompetencji Przyszłości
dyplom100

Szkoła Odkrywców Talentów
Szkoła Odkrywców Talentów

Szkoła Łowców Talentów
1


WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI WYŻSZYMI

Instytut Fizyki
Uniwersytet Jagielloński

I Pracownia Fizyczna - Instytut Fizyki UJ

Instytut Matematyki
Uniwersytet Jagielloński

I Pracownia Fizyczna - Instytut Fizyki UJ

Wydział Chemii
Uniwersytet Jagielloński

Wydział Chemii

Wydział Nauk o Ziemi
Uniwersytet Śląski

wnoz us 100

Klasa akademicka SGH
sgh 120

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Śląski

us wbios 150

Wyższa Szkoła Biznesu
w Dąbrowie Górniczej

wsb dg


WYMIANA MŁODZIEŻY
Schwalbach am Taunus
Projekt dofinansowała Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
Wurzen
Polska-Niemcy-Izrael
Polska-Izrael
Israeli and European Youth Exchanges


Egzamin First
lincoln100

Spotkania
z Parlamentem
Europejskim

Spotkania z Parlamentem Europejskim

Enter Your Future
Enter Your Future

wt100

"Moja firma..."
Moja firma w mojej gminie

Młodzieżowe UM
Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne

Naukowy projekt
FENIKS

Naukowy projekt FENIKS

Akademia CISCO
Akademia CISCO

Współpraca młodzieży...
Współpraca młodzieży polskiej i szwajcarskiej

"Szkoła z klasą"
Szkoła z klasą


Stowarzyszenie
"Złota Arka"

Księga Pamiątkowa Jednodniówka
Zeszyty Historyczne Olkusza


"Szkoła wolna
od dopalaczy"

Certyfikat - Szkoła wolna od dopalaczy


Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego
BO! - ulotka
Harmonogram spotkań


Artyści Ziemi Olkuskiej


hpv128