Dążenie ważniejsze jest niż osiągnięcie, bo jest ruchem, podczas gdy osiągnięcie to stagnacja. (Stefan Kisielewski)

NetSTUDENT

Turniej CS GO


PODRĘCZNIKI 2018/2019

Podręczniki


I LO Olkusz - Facebook lo1olkusz

Plan lekcji, dzwonki
Zastępstwa
Kalendarz
Kontakt z nauczycielami
Spotkania z rodzicami
Oferta ubezpieczenia


 logo96
SU - I LO Olkusz - Facebook su-lo1olkusz


Biblioteka szkolna


Jubileusz 100-lecia
Jubileusz 95-lecia


SPOTKANIA Z...
Absolwenci
Goście


EuroWeek - Szkoła Liderów
Stypendium w Wiedniu
"Projekt z klasą"
Proces Boloński
"KinoSzkoła"
Noc filmowa
"Małopolska - moje..."
"Zachować dla ... pokoleń"
Festiwal Nauki
Wykłady z matematyki
Pierwsza pomoc


"Najlepszy Absolwent"


UROCZYSTOŚCI/IMPREZY
Rajdy integracyjne
Dzień Chłopaka
Ślubowanie klas I
Roczn. zawieszenia Krzyża
Juwenalia
Święto Niepodległości
Szkolne Mikołajki
Szkolna Wigilia
Koncerty
Pierwszy Dzień Wiosny
Imprezy lokalne


Szkolna scena teatralna


AKTUALNOŚCI SPORTOWE
Piłka ręczna dz (26 V)
Piłka ręczna dz (23 III)
Koszykówka dz (17-18 III)
Piłka ręczna dz (6 III)
Koszykówka chł (12 II)
Pływanie (6 II)
Siatkówka dz (5 II)
Siatkówka chł (5 II)
Pływanie (22 I)
Tenis stołowy (19 I)
Koszykówka chł (10 XII)
Koszykówka dz (8 XII)
Tenis stołowy (4 XII)
Siatkówka chł (25 XI)
Siatkówka dz (19 XI)
Grupy taneczne


PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Nasza prezydencja w UE
Dzień przedsiębiorczości
Edukacja prawna


PROFILAKTYKA
Zdrowy tryb życia
Profilaktyka raka piersi
Dzień rzucania palenia
Światowy Dzień AIDS
Światowy Dzień Zdrowia
Świat. Dzień bez Tytoniu
Świat. Dz. Walki z Rakiem
Świat. .. Walki z Otyłością
No promil - No problem
Anoreksja, bulimia, ...
Profilaktyka uzależnień
Dzień Bezp. Internetu


WOLONTARIAT
Warsztaty Ter. Zajęciowej
Stowarzyszenie OSAK
Świetlica im. JP2
Dom Pomocy Społecznej
Adopcja Miłości
SWM "Młodzi Światu"
Szlachetna Paczka
Good Deeds Day Polska
Klub Wolontariuszy
Stow. Res Sacra Miser
Świąteczna zbiórka żywności
Targi Wolontariatu
Akcja "Zakrętki"
"Barwy Wolontariatu"
Małop. Dni Osób Niepełnosprawnych
Wyprawa PO MOC
Koncert charytatywny
Ośrodek Pomocy Społecznej


WYCIECZKI
Krajowe
Zagraniczne


PRASA SZKOLNA
Ekspress Kazika
Raptularz


PRACE UCZNIÓW
Strony WWW
Prace plastyczne
Rysunki na tablicy

Nasz dostawca internetu

interkonekt

Nasza Prezydencja w UE

8 XI 2011

[ Galeria ]

Dzień z prezydencją Polski w UE przygotowała klasa 3c - europejsko-prawna pod opieką nauczyciela przedsiębiorczości i wiedzy o społeczeństwie - Grzegorza Kaszewskiego. W trakcie multimedialnej prezentacji uczniowie wszystkich klas mieli szansę dowiedzieć się czegoś więcej na temat naszej Prezydencji w Unii Europejskiej . Poniżej najważniejsze z przekazywanych informacji, które znalazły się na ulotkach rozdawanych w czasie spotkania.

Co to jest prezydencja?

Prezydencja w Radzie UE to rotacyjne przewodnictwo w UE pełnione kolejno przez Państwa Członkowskie przez 6 miesięcy. Powstała, aby każdy kraj członkowski miał szansę reprezentowania Unii na arenie międzynarodowej. Polska Prezydencja rozpoczęła się 1 lipca 2011 roku, a skończy 31 grudnia 2011 roku.

Najważniejsze zadania Prezydencji:

 • przewodniczenie posiedzeniom Rady i ustalanie jej harmonogramu posiedzeń;
 • przewodniczenie posiedzeniom COREPER (Komitetu Stałych Przedstawicieli – organu pomocniczego Rady UE);
 • przewodniczenie pracom komitetów i grup roboczych przygotowujących prace Rady UE.

Priorytety Prezydencji:

Priorytety - czyli główne zagadnienia jakie podczas prezydencji Polska pragnie przedyskutować z krajami UE. Do deklaratywnych celów i priorytetów polskiej prezydencji należą min.:

 • wzmocnienie wzrostu gospodarczego oraz odbudowa zaufania społecznego;
 • bezpieczeństwo energetyczne i żywnościowe oraz wzmacnianie unijnej polityki bezpieczeństwa i obrony;
 • rozwój wymiaru militarnego i polityki bezpieczeństwa Unii Europejskiej;
 • negocjacje budżetowe na lata 2014–2020;
 • pogłębienie Partnerstwa Wschodniego poprzez wciągnięcie w orbitę UE Ukrainy, Białorusi, Azerbejdżanu, Armenii i Gruzji;
 • zakończenie negocjacji członkowskich z Chorwacją i podpisanie traktatu akcesyjnego, tak by członkostwo było możliwe w 2013 roku;
 • przyspieszenie negocjacji członkowskich z Turcją;
 • nadanie Serbii statusu kandydata i rozpoczęcie negocjacji członkowskich;
 • wspierania działań zmierzających do wypracowania nowych relacji UE ze światem arabskim;
 • walka z nielegalną imigracją.

Prezydencja pod kątem ochrony środowiska:

 • przeciwdziałanie zmianom klimatu;
 • zatrzymanie utraty różnorodności biologicznej;
 • ograniczaniu zużycia energii;
 • wykorzystania odnawialnych źródeł energii;
 • zapewnieniu odporności ekosystemów.

 

W ramach dnia prezydencji, przy współudziale nauczycielki wiedzy o kulturze - Anny Kajdy - odbył się konkurs na plakat związany z naszą prezydencją.
Oto nagrodzone prace:

I miejsce - Joanna Januszek (1e)

II miejsce - Aneta Okrajni, Dominika Pomierna (1e), Piotr Nocoń (1d)

III miejsce - Wojciech Rzemieniuk (1d)

 

TOP

Nowe Wiadomości
na nowej stronie
WWW


st2018p128
Srebrna Szkoła 2018


100lat 150


ewd124

Nagroda Jakości Nauczania
sapere auso 2016 120


nzs92


Szkoła Kompetencji Przyszłości
dyplom100

Szkoła Odkrywców Talentów
Szkoła Odkrywców Talentów

Szkoła Łowców Talentów
1


WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI WYŻSZYMI

Instytut Fizyki
Uniwersytet Jagielloński

I Pracownia Fizyczna - Instytut Fizyki UJ

Instytut Matematyki
Uniwersytet Jagielloński

I Pracownia Fizyczna - Instytut Fizyki UJ

Wydział Chemii
Uniwersytet Jagielloński

Wydział Chemii

Wydział Nauk o Ziemi
Uniwersytet Śląski

wnoz us 100

Klasa akademicka SGH
sgh 120

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Śląski

us wbios 150

Wyższa Szkoła Biznesu
w Dąbrowie Górniczej

wsb dg


WYMIANA MŁODZIEŻY
Schwalbach am Taunus
Projekt dofinansowała Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
Wurzen
Polska-Niemcy-Izrael
Polska-Izrael
Israeli and European Youth Exchanges


Egzamin First
lincoln100

Spotkania
z Parlamentem
Europejskim

Spotkania z Parlamentem Europejskim

Enter Your Future
Enter Your Future

wt100

"Moja firma..."
Moja firma w mojej gminie

Młodzieżowe UM
Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne

Naukowy projekt
FENIKS

Naukowy projekt FENIKS

Akademia CISCO
Akademia CISCO

Współpraca młodzieży...
Współpraca młodzieży polskiej i szwajcarskiej

"Szkoła z klasą"
Szkoła z klasą


Stowarzyszenie
"Złota Arka"

Księga Pamiątkowa Jednodniówka
Zeszyty Historyczne Olkusza


"Szkoła wolna
od dopalaczy"

Certyfikat - Szkoła wolna od dopalaczy


Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego
BO! - ulotka
Harmonogram spotkań


Artyści Ziemi Olkuskiej


hpv128