Dążenie ważniejsze jest niż osiągnięcie, bo jest ruchem, podczas gdy osiągnięcie to stagnacja. (Stefan Kisielewski)

NetSTUDENT

Turniej CS GO


PODRĘCZNIKI 2018/2019

Podręczniki


I LO Olkusz - Facebook lo1olkusz

Plan lekcji, dzwonki
Zastępstwa
Kalendarz
Kontakt z nauczycielami
Spotkania z rodzicami
Oferta ubezpieczenia


 logo96
SU - I LO Olkusz - Facebook su-lo1olkusz


Biblioteka szkolna


Jubileusz 100-lecia
Jubileusz 95-lecia


SPOTKANIA Z...
Absolwenci
Goście


EuroWeek - Szkoła Liderów
Stypendium w Wiedniu
"Projekt z klasą"
Proces Boloński
"KinoSzkoła"
Noc filmowa
"Małopolska - moje..."
"Zachować dla ... pokoleń"
Festiwal Nauki
Wykłady z matematyki
Pierwsza pomoc


"Najlepszy Absolwent"


UROCZYSTOŚCI/IMPREZY
Rajdy integracyjne
Dzień Chłopaka
Ślubowanie klas I
Roczn. zawieszenia Krzyża
Juwenalia
Święto Niepodległości
Szkolne Mikołajki
Szkolna Wigilia
Koncerty
Pierwszy Dzień Wiosny
Imprezy lokalne


Szkolna scena teatralna


AKTUALNOŚCI SPORTOWE
Piłka ręczna dz (26 V)
Piłka ręczna dz (23 III)
Koszykówka dz (17-18 III)
Piłka ręczna dz (6 III)
Koszykówka chł (12 II)
Pływanie (6 II)
Siatkówka dz (5 II)
Siatkówka chł (5 II)
Pływanie (22 I)
Tenis stołowy (19 I)
Koszykówka chł (10 XII)
Koszykówka dz (8 XII)
Tenis stołowy (4 XII)
Siatkówka chł (25 XI)
Siatkówka dz (19 XI)
Grupy taneczne


PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Nasza prezydencja w UE
Dzień przedsiębiorczości
Edukacja prawna


PROFILAKTYKA
Zdrowy tryb życia
Profilaktyka raka piersi
Dzień rzucania palenia
Światowy Dzień AIDS
Światowy Dzień Zdrowia
Świat. Dzień bez Tytoniu
Świat. Dz. Walki z Rakiem
Świat. .. Walki z Otyłością
No promil - No problem
Anoreksja, bulimia, ...
Profilaktyka uzależnień
Dzień Bezp. Internetu


WOLONTARIAT
Warsztaty Ter. Zajęciowej
Stowarzyszenie OSAK
Świetlica im. JP2
Dom Pomocy Społecznej
Adopcja Miłości
SWM "Młodzi Światu"
Szlachetna Paczka
Good Deeds Day Polska
Klub Wolontariuszy
Stow. Res Sacra Miser
Świąteczna zbiórka żywności
Targi Wolontariatu
Akcja "Zakrętki"
"Barwy Wolontariatu"
Małop. Dni Osób Niepełnosprawnych
Wyprawa PO MOC
Koncert charytatywny
Ośrodek Pomocy Społecznej


WYCIECZKI
Krajowe
Zagraniczne


PRASA SZKOLNA
Ekspress Kazika
Raptularz


PRACE UCZNIÓW
Strony WWW
Prace plastyczne
Rysunki na tablicy

Nasz dostawca internetu

interkonekt

Konkurs Matematyczny dla Gimnazjalistów

Edycja V

(2017/2018)

pdf48 Regulamin konkursu
pdf48 Zgłoszenie - załącznik nr 1

Przedstawiamy wyniki V Powiatowego Konkursu Matematycznego dla Gimnazjalistów organizowanego przez naszą szkołę pod patronatem Starosty Powiatu Olkuskiego oraz Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

pdf48 Komunikat Jury - wyniki konkursu
pdf32 zgoda na przetwarzanie danych

[ Galeria ]


Edycja IV

(2016/2017)

REGULAMIN:
 • Organizator: I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu
 • Patronat: Starosta Olkuski, Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Cele konkursu:
  • Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań matematycznych.
  • Wyszukiwanie talentów matematycznych.
  • Umożliwienie uczniom szczególnie uzdolnionym matematycznie sprawdzenie swoich wiadomości i umiejętności matematycznych na szczeblu powiatowym.
  • Wspieranie młodzieży uzdolnionej matematycznie.
  • Popularyzacja matematyki wśród młodzieży.
 • Warunki uczestnictwa:
  Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie wszystkich szkół gimnazjalnych z terenu powiatu olkuskiego.
  Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 5 uczniów.
  Zgłoszenia pisemne (załącznik nr 1) należy dostarczyć na adres organizatora. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 19 maja 2017 roku. Istnieje możliwość zgłoszenia telefonicznego (tel. 32 6431490). W takim przypadku zgłoszenie pisemne należy przynieść ze sobą na konkurs.
 • Zakres programowy konkursu:
  Uczestnicy konkursu powinni wykazać się znajomością treści nauczania wynikających z podstawy programowej matematyki dla III etapu edukacyjnego.
 • Przebieg konkursu:
  Konkurs przebiega w II etapach:
  • Etap I - szkolny (gimnazjalny)
   Szkoły gimnazjalne we własnym zakresie decydują o formie i sposobie wyłonienia przedstawicieli do konkursu powiatowego.
   Zgłoszenie szkoły do konkursu jest jednocześnie wyrażeniem zgody dyrektora, nauczycieli i rodziców uczniów na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z przebiegiem konkursu.
  • Etap II - powiatowy
   Etap ten odbędzie się 6 czerwca 2017 roku o godz. 10.00 w I LO w Olkuszu. Będzie polegał na samodzielnym rozwiązaniu przez uczniów 4 zadań. Czas rozwiązywania zadań – 60 minut. Uczestnicy powinni zgłosić się z przyborami do pisania i rysowania.
   W trakcie pisania nie można korzystać z tablic matematycznych, kalkulatorów oraz telefonów komórkowych.
   W czasie konkursu planowane są krótkie zajęcia popularyzujące matematykę.
   Realizacja konkursu nadzorowana będzie przez Komisję Konkursową, w skład której wchodzą nauczyciele matematyki I LO w Olkuszu. Komisja Konkursowa sprawdza prace konkursowe i sporządza protokół zawierający wyniki wszystkich uczestników etapu.
   Wyniki oraz termin rozdania nagród zostaną podane do wiadomości dnia 13 czerwca 2016 roku na stronie internetowej szkoły.
 • Nagrody i wyróżnienia:
  Trzech uczestników konkursu z najwyższą liczbą zdobytych punktów (ale nie mniejszą niż 75% możliwych do uzyskania punktów) otrzyma tytuł laureata.
  Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe oraz 1 dodatkowy punkt przy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych (warunek: wpisanie zdobytego tytułu na świadectwie ukończenia gimnazjum).
 • Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Komisja Konkursowa.

Adres Organizatora: 32-300 Olkusz, ul. Polna 8, tel. 32 6431490

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie

Organizator


WYNIKI:
pdf48 Komunikat Jury - wyniki konkursu
   

[ Galeria ] - Konkurs

[ Galeria ] - Rozdanie nagród


Edycja III

(2015/2016)

REGULAMIN:
 • Organizator: I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu
 • Patronat: Starosta Powiatu Olkuskiego, Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego,
  Posłowie na Sejm RP: Lidia Gądek, Agnieszka Ścigaj, Jacek Osuch, Wojewoda Małopolski, Marszałek Województwa Małopolskiego, Małopolski Kurator Oświaty, Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
 • Cele konkursu:
  • Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań matematycznych.
  • Wyszukiwanie talentów matematycznych.
  • Umożliwienie uczniom szczególnie uzdolnionym matematycznie sprawdzenie swoich wiadomości i umiejętności matematycznych na szczeblu powiatowym.
  • Wspieranie młodzieży uzdolnionej matematycznie.
  • Popularyzacja matematyki wśród młodzieży.
 • Warunki uczestnictwa:
  Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie wszystkich szkół gimnazjalnych z terenu powiatu olkuskiego.
  Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 5 uczniów.
  Zgłoszenia pisemne (załącznik nr 1) należy dostarczyć na adres organizatora. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 23 maja 2016 roku. Istnieje możliwość zgłoszenia telefonicznego (tel. 32 6431490). W takim przypadku zgłoszenie pisemne należy przynieść ze sobą na konkurs.
 • Zakres programowy konkursu:
  Uczestnicy konkursu powinni wykazać się znajomością treści nauczania wynikających z podstawy programowej matematyki dla III etapu edukacyjnego.
 • Przebieg konkursu:
  Konkurs przebiega w II etapach:
  • Etap I - szkolny (gimnazjalny)
   Szkoły gimnazjalne we własnym zakresie decydują o formie i sposobie wyłonienia przedstawicieli do konkursu powiatowego.
   Zgłoszenie szkoły do konkursu jest jednocześnie wyrażeniem zgody dyrektora, nauczycieli i rodziców uczniów na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z przebiegiem konkursu.
  • Etap II - powiatowy - 1 czerwca 2016 roku w I LO w Olkuszu.
   Po uroczystym rozpoczęciu o godz. 900 odbędą się krótkie zajęcia popularyzujące matematykę a następnie część konkursowa.
   Konkurs będzie polegał na samodzielnym rozwiązaniu przez uczniów 4 zadań. Czas rozwiązywania zadań – 60 minut. Uczestnicy powinni zgłosić się z przyborami do pisania i rysowania.
   W trakcie pisania nie można korzystać z tablic matematycznych, kalkulatorów oraz telefonów komórkowych.
   Realizacja konkursu nadzorowana będzie przez Komisję Konkursową, w skład której wchodzą nauczyciele matematyki I LO w Olkuszu. Komisja Konkursowa sprawdza prace konkursowe i sporządza protokół zawierający wyniki wszystkich uczestników etapu.
   Wyniki oraz termin rozdania nagród zostaną podane do wiadomości dnia 7 czerwca 2016 roku na stronie internetowej szkoły.
 • Nagrody i wyróżnienia:
  Trzech uczestników konkursu z najwyższą liczbą zdobytych punktów (ale nie mniejszą niż 75% możliwych do uzyskania punktów) otrzyma tytuł laureata.
  Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe oraz 1 dodatkowy punkt przy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych  (warunek: wpisanie zdobytego tytułu na świadectwie ukończenia gimnazjum).
 • Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Komisja Konkursowa.

Adres Organizatora: 32-300 Olkusz, ul. Polna 8, tel. 32 6431490

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie

Organizator


pdf48 Komunikat Jury - wyniki konkursu
   

RELACJA:

1 czerwca 2016 roku odbył się III Powiatowy Konkurs Matematyczny dla Gimnazjalistów pod patronatem Starosty Olkuskiego, Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Posłów na Sejm RP: Lidii Gądek, Agnieszki Ścigaj, Jacka Osucha, Wojewody Małopolskiego, Marszałka Województwa Małopolskiego, Małopolskiego Kuratora Oświaty, Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz. Uczestnikami konkursu było 22 uczniów z gimnazjów powiatu olkuskiego.
Impreza rozpoczęła się spotkaniem uczniów i ich opiekunów z Dyrekcją I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego oraz dr Zofią Ambroży, pracownikiem naukowym Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W trakcie spotkania dr Zofia Ambroży wygłosiła prelekcję dla gimnazjalistów na temat metody szufladkowej Dirichleta.

Po uroczystym rozpoczęciu i poczęstunku przystąpiono do części konkursowej. Uczniowie mieli do rozwiązania (w ciągu 60 minut) 4 zadania problemowe. W dniu konkursu dr Zofia Ambroży wygłosiła również wykład „Problem Flawiusza” dla uczniów drugich klas matematycznych naszej Szkoły.

8 czerwca 2016 r. zostały ogłoszone wyniki. Zgodnie z regulaminem laureatami III Powiatowego Konkursu Matematycznego dla Gimnazjalistów zostali:
Oliwia Auguścik i Weronika Bałazy z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kluczach (uzyskały 17 pkt) oraz Weronika Furman z Gimnazjum nr 3 im. Aleksandra hr. Fredry w Olkuszu i Łukasz Grzybowski z Gimnazjum nr 2 im. św. Królowej Jadwigi w Olkuszu w (uzyskali 16 pkt)

16 czerwca 2015 r. odbyło się uroczyste wręczenie nagród przez Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu panią Irenę Majdę i Wicestarostę Powiatu Olkuskiego pana Jana Orkisza.
Uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Olkuszu, Urząd Miasta i Gminy Olkusz oraz Radę Rodziców. Poczęstunek dla uczestników przygotował pan Grzegorz Pomierny.

Konkurs zorganizowały: Beata Drzewiecka, Renata Dylewska, Anna Gardyła oraz Teresa Kosiarska.

[ Galeria ]


Edycja II

(2014/2015)

REGULAMIN:

 • Organizator: I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu
 • Patronat: Starosta Olkuski, Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Cele konkursu:
  • Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań matematycznych.
  • Wyszukiwanie talentów matematycznych.
  • Umożliwienie uczniom szczególnie uzdolnionym matematycznie sprawdzenie swoich wiadomości i umiejętności matematycznych na szczeblu powiatowym.
  • Wspieranie młodzieży uzdolnionej matematycznie.
  • Popularyzacja matematyki wśród młodzieży.
 • Warunki uczestnictwa:
  Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie wszystkich szkół gimnazjalnych z terenu powiatu olkuskiego.
  Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 5 uczniów.
  Zgłoszenia pisemne (załącznik nr 1) należy dostarczyć na adres organizatora. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 19 maja 2015 roku. Istnieje możliwość zgłoszenia telefonicznego (tel. 32 6431490). W takim przypadku zgłoszenie pisemne należy przynieść ze sobą na konkurs.
 • Zakres programowy konkursu:
  Uczestnicy konkursu powinni wykazać się znajomością treści nauczania wynikających z podstawy programowej matematyki dla III etapu edukacyjnego.
 • Przebieg konkursu:
  Konkurs przebiega w II etapach:
  • Etap I - szkolny (gimnazjalny)
   Szkoły gimnazjalne we własnym zakresie decydują o formie i sposobie wyłonienia przedstawicieli do konkursu powiatowego.
   Zgłoszenie szkoły do konkursu jest jednocześnie wyrażeniem zgody dyrektora, nauczycieli i rodziców uczniów na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z przebiegiem konkursu.
  • Etap II - powiatowy
   Etap ten odbędzie się 3 czerwca 2015 roku, godz. 1000  w I LO w Olkuszu. Będzie polegał na samodzielnym rozwiązaniu przez uczniów 4 zadań. Czas rozwiązywania zadań - 60 minut. Uczestnicy powinni zgłosić się z przyborami do pisania i rysowania. W trakcie pisania nie można korzystać z tablic matematycznych, kalkulatorów oraz telefonów komórkowych.
   Po części konkursowej planowane są krótkie zajęcia popularyzujące matematykę.
   Realizacja konkursu nadzorowana będzie przez Komisję Konkursową, w skład której wchodzą nauczyciele matematyki I LO w Olkuszu. Komisja Konkursowa sprawdza prace konkursowe i sporządza protokół zawierający wyniki wszystkich uczestników etapu.
   Wyniki oraz termin rozdania nagród zostaną podane do wiadomości dnia 10 czerwca 2015 roku na stronie internetowej szkoły.
 • Nagrody i wyróżnienia:
  Trzech uczestników konkursu z najwyższą liczbą zdobytych punktów (ale nie mniejszą niż 75% możliwych do uzyskania punktów) otrzyma tytuł laureata.
  Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe oraz 1 dodatkowy punkt przy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych  (warunek: wpisanie zdobytego tytułu na świadectwie ukończenia gimnazjum).
 • Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Komisja Konkursowa.

Adres Organizatora: 32-300 Olkusz, ul. Polna 8, tel. 32 6431490

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie

Organizator


RELACJA:

Dnia 3 czerwca 2015 roku odbył się II Powiatowy Konkurs Matematyczny dla Gimnazjalistów pod patronatem Starosty Powiatu Olkuskiego oraz Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Uczestnikami konkursu było 31 uczniów z 11 gimnazjów powiatu olkuskiego. Impreza rozpoczęła się spotkaniem uczniów i ich opiekunów z Dyrektorem I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego oraz z gośćmi honorowymi: Przewodniczącą Rady Powiatu w Olkuszu - Panią Małgorzatą Węgrzyn, Wicestarostą Powiatu Olkuskiego - Panem Janem Orkiszem, profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego dr. hab. Wojciechem Słomczyńskim

Dr hab. Wojciech Słomczyński jest matematykiem, związanym z Instytutem Matematyki. Bada chaos, entropię i fraktale. Jego zainteresowania naukowe obejmują także różnorodne zastosowania matematyki, od fizyki kwantowej, poprzez biologię, ekonomię, politologię, do historii sztuki. W trakcie spotkania profesor Wojciech Słomczyński wygłosił prelekcję dla gimnazjalistów. Na końcu życząc gimnazjalistom otwartych umysłów i zdrowej rywalizacji, poinformował o własnej nagrodzie dla zwycięzcy konkursu – książce której jest współautorem – "Każdy głos się liczy! Wędrówka przez krainę wyborów".

Po uroczystym rozpoczęciu i poczęstunku przystąpiono do części konkursowej. Uczniowie mieli do rozwiązania (w ciągu 60 minut) 4 zadania problemowe. W dniu konkursu profesor Wojciech Słomczyński wygłosił również wykład dla uczniów drugich klas matematycznych naszej Szkoły. Dzięki temu spotkaniu uczniowie mogli poznać sposoby wyborów rządzących w starożytnej Grecji – kolebce demokracji czy w Republice Wenecji, która była najdłużej istniejącą republiką w dziejach. Oprócz historycznych form wybierania poruszono również tematykę ordynacji wyborczej w Polsce, analizowano system proporcjonalny, mieszany i większościowy – ich wady i zalety.

Dnia 10 czerwca 2015 roku zostały ogłoszone wyniki. Zgodnie z regulaminem laureatami II Powiatowego Konkursu Matematycznego dla Uczniów Gimnazjum zostali:

 1. Szymon Auguścik z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kluczach (uzyskał 20 pkt)
 2. Mateusz Frejlich z Gimnazjum nr 3 im. Aleksandra hr. Fredry w Olkuszu (uzyskał 19,5 pkt)
 3. Jan Barczyk z Gimnazjum nr 2 w Wolbromiu oraz
  Dariusz Kluczewski z Gimnazjum nr 4 im. Cypriana Kamila Norwida w Olkuszu
  (uzyskali 16,5 pkt)

Dnia 16 czerwca 2015 roku odbyło się uroczyste wręczenie nagród przez Panią Irenę Majdę - Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu, Panią Małgorzatę Węgrzyn - Przewodniczącą Rady Powiatu, Pana Jana Orkisza - Wicestarostę Powiatu Olkuskiego, Pana Roberta Herzyka - Przewodniczącego Komisji ds. Edukacji, Kultury Fizycznej i Turystyki oraz Panią Barbarę Tarczyńską - Wicedyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu.
Uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Olkuszu oraz Radę Rodziców I LO w Olkuszu. Poczęstunek dla uczestników przygotował Pan Grzegorz Pomierny.

Konkurs zorganizowały: Beata Drzewiecka, Renata Dylewska oraz Teresa Kosiarska.

[ Galeria ]


Edycja I

(2013/2014)

REGULAMIN:

 • Organizator: I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu
 • Patronat: Starosta Olkuski
 • Cele konkursu:
  • Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań matematycznych.
  • Wyszukiwanie talentów matematycznych.
  • Umożliwienie uczniom szczególnie uzdolnionym matematycznie sprawdzenie swoich wiadomości i umiejętności matematycznych na szczeblu powiatowym.
  • Wspieranie młodzieży uzdolnionej matematycznie.
  • Popularyzacja matematyki wśród młodzieży.
 • Warunki uczestnictwa:
  Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie wszystkich szkół gimnazjalnych z terenu powiatu olkuskiego.
  Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 5 uczniów.
  Zgłoszenia pisemne (załącznik nr 1) należy dostarczyć na adres organizatora. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 16 maja 2014 roku. Istnieje możliwość zgłoszenia telefonicznego (tel. 32 6431490). W takim przypadku zgłoszenie pisemne należy przynieść ze sobą na konkurs.
 • Zakres programowy konkursu:
  Uczestnicy konkursu powinni wykazać się znajomością treści nauczania wynikających z podstawy programowej matematyki dla III etapu edukacyjnego.
 • Przebieg konkursu:
  Konkurs przebiega w II etapach:
  • Etap I - szkolny (gimnazjalny)
   Szkoły gimnazjalne we własnym zakresie decydują o formie i sposobie wyłonienia przedstawicieli do konkursu powiatowego.
   Zgłoszenie szkoły do konkursu jest jednocześnie wyrażeniem zgody dyrektora, nauczycieli i rodziców uczniów na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z przebiegiem konkursu.
  • Etap II - powiatowy
   Etap ten odbędzie się 30 maja 2014 roku, godz. 1000  w I LO w Olkuszu. Będzie polegał na   samodzielnym rozwiązaniu przez uczniów 4 zadań. Czas rozwiązywania zadań - 60 minut. Uczestnicy powinni  zgłosić się z przyborami do pisania i rysowania. W trakcie pisania nie można korzystać z tablic matematycznych, kalkulatorów oraz telefonów komórkowych.
   Po części konkursowej planowane są krótkie zajęcia popularyzujące matematykę.
   Realizacja konkursu nadzorowana będzie przez Komisję Konkursową, w skład której wchodzą nauczyciele matematyki I LO w Olkuszu. Komisja Konkursowa sprawdza prace konkursowe i sporządza protokół zawierający wyniki wszystkich uczestników etapu.
   Wyniki oraz termin rozdania nagród zostaną  podane do wiadomości dnia 6 czerwca 2014 roku na stronie internetowej szkoły.
 • Nagrody i wyróżnienia:
  Trzech uczestników konkursu z najwyższą liczbą zdobytych punktów (ale nie mniejszą niż 75% możliwych do uzyskania punktów) otrzyma tytuł laureata.
  Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe oraz 1 dodatkowy punkt przy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych  (warunek: wpisanie zdobytego tytułu na świadectwie ukończenia gimnazjum).
 • Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Komisja Konkursowa.

Adres Organizatora: 32-300 Olkusz, ul. Polna 8, tel. 32 6431490


WYNIKI:

I miejsce - Jakub Tomsia (Gimnazjum nr 3 w Olkuszu; 100% punktów)

Wyróżnienia:
- Bartosz Mól (Gimnazjum w Bydlinie)
- Rafał Radwański (Gimnazjum w Bolesławiu)


RELACJA:

Uczestnikami konkursu było 38 uczniów gimnazjów powiatu olkuskiego. Impreza rozpoczęła się spotkaniem uczniów i ich opiekunów z Dyrekcją I  Liceum Ogólnokształcącego oraz z gośćmi honorowymi Barbarą Rzońcą - Starostą Powiatu Olkuskiego i Waldemarem Mendakiem -  Dyrektorem Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej.

Następnie rozpoczęła się część konkursowa. Uczniowie mieli do rozwiązania (w ciągu 60 minut) 4 zadania problemowe.
Po konkursie i poczęstunku ufundowanym przez PSS "Społem" w Olkuszu wszyscy uczestnicy i ich opiekunowie zostali zaproszeni na cykl prezentacji pod hałasem "Zobacz matematykę". Tematy prezentacji: "Fraktale", "Ciąg Fibonacciego", "Liczby zespolone". Odbyło się również krótkie spotkanie z absolwentem (2006 r.) naszej szkoły Tomaszem Jurczykiem, aktualnie doktorantem Emory University w Atlancie.

Dnia 6 czerwca zostały ogłoszone wyniki (widoczne powyżej). Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 13 czerwca 2014 roku o godzinie 10.00. Uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe: kalkulator naukowy, album książkowy.

[ Galeria ]

TOP

Nowe Wiadomości
na nowej stronie
WWW


st2018p128
Srebrna Szkoła 2018


100lat 150


ewd124

Nagroda Jakości Nauczania
sapere auso 2016 120


nzs92


Szkoła Kompetencji Przyszłości
dyplom100

Szkoła Odkrywców Talentów
Szkoła Odkrywców Talentów

Szkoła Łowców Talentów
1


WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI WYŻSZYMI

Instytut Fizyki
Uniwersytet Jagielloński

I Pracownia Fizyczna - Instytut Fizyki UJ

Instytut Matematyki
Uniwersytet Jagielloński

I Pracownia Fizyczna - Instytut Fizyki UJ

Wydział Chemii
Uniwersytet Jagielloński

Wydział Chemii

Wydział Nauk o Ziemi
Uniwersytet Śląski

wnoz us 100

Klasa akademicka SGH
sgh 120

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Śląski

us wbios 150

Wyższa Szkoła Biznesu
w Dąbrowie Górniczej

wsb dg


WYMIANA MŁODZIEŻY
Schwalbach am Taunus
Projekt dofinansowała Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
Wurzen
Polska-Niemcy-Izrael
Polska-Izrael
Israeli and European Youth Exchanges


Egzamin First
lincoln100

Spotkania
z Parlamentem
Europejskim

Spotkania z Parlamentem Europejskim

Enter Your Future
Enter Your Future

wt100

"Moja firma..."
Moja firma w mojej gminie

Młodzieżowe UM
Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne

Naukowy projekt
FENIKS

Naukowy projekt FENIKS

Akademia CISCO
Akademia CISCO

Współpraca młodzieży...
Współpraca młodzieży polskiej i szwajcarskiej

"Szkoła z klasą"
Szkoła z klasą


Stowarzyszenie
"Złota Arka"

Księga Pamiątkowa Jednodniówka
Zeszyty Historyczne Olkusza


"Szkoła wolna
od dopalaczy"

Certyfikat - Szkoła wolna od dopalaczy


Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego
BO! - ulotka
Harmonogram spotkań


Artyści Ziemi Olkuskiej


hpv128