Dążenie ważniejsze jest niż osiągnięcie, bo jest ruchem, podczas gdy osiągnięcie to stagnacja. (Stefan Kisielewski)

NetSTUDENT

Turniej CS GO


PODRĘCZNIKI 2018/2019

Podręczniki


I LO Olkusz - Facebook lo1olkusz

Plan lekcji, dzwonki
Zastępstwa
Kalendarz
Kontakt z nauczycielami
Spotkania z rodzicami
Oferta ubezpieczenia


 logo96
SU - I LO Olkusz - Facebook su-lo1olkusz


Biblioteka szkolna


Jubileusz 100-lecia
Jubileusz 95-lecia


SPOTKANIA Z...
Absolwenci
Goście


EuroWeek - Szkoła Liderów
Stypendium w Wiedniu
"Projekt z klasą"
Proces Boloński
"KinoSzkoła"
Noc filmowa
"Małopolska - moje..."
"Zachować dla ... pokoleń"
Festiwal Nauki
Wykłady z matematyki
Pierwsza pomoc


"Najlepszy Absolwent"


UROCZYSTOŚCI/IMPREZY
Rajdy integracyjne
Dzień Chłopaka
Ślubowanie klas I
Roczn. zawieszenia Krzyża
Juwenalia
Święto Niepodległości
Szkolne Mikołajki
Szkolna Wigilia
Koncerty
Pierwszy Dzień Wiosny
Imprezy lokalne


Szkolna scena teatralna


AKTUALNOŚCI SPORTOWE
Piłka ręczna dz (26 V)
Piłka ręczna dz (23 III)
Koszykówka dz (17-18 III)
Piłka ręczna dz (6 III)
Koszykówka chł (12 II)
Pływanie (6 II)
Siatkówka dz (5 II)
Siatkówka chł (5 II)
Pływanie (22 I)
Tenis stołowy (19 I)
Koszykówka chł (10 XII)
Koszykówka dz (8 XII)
Tenis stołowy (4 XII)
Siatkówka chł (25 XI)
Siatkówka dz (19 XI)
Grupy taneczne


PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Nasza prezydencja w UE
Dzień przedsiębiorczości
Edukacja prawna


PROFILAKTYKA
Zdrowy tryb życia
Profilaktyka raka piersi
Dzień rzucania palenia
Światowy Dzień AIDS
Światowy Dzień Zdrowia
Świat. Dzień bez Tytoniu
Świat. Dz. Walki z Rakiem
Świat. .. Walki z Otyłością
No promil - No problem
Anoreksja, bulimia, ...
Profilaktyka uzależnień
Dzień Bezp. Internetu


WOLONTARIAT
Warsztaty Ter. Zajęciowej
Stowarzyszenie OSAK
Świetlica im. JP2
Dom Pomocy Społecznej
Adopcja Miłości
SWM "Młodzi Światu"
Szlachetna Paczka
Good Deeds Day Polska
Klub Wolontariuszy
Stow. Res Sacra Miser
Świąteczna zbiórka żywności
Targi Wolontariatu
Akcja "Zakrętki"
"Barwy Wolontariatu"
Małop. Dni Osób Niepełnosprawnych
Wyprawa PO MOC
Koncert charytatywny
Ośrodek Pomocy Społecznej


WYCIECZKI
Krajowe
Zagraniczne


PRASA SZKOLNA
Ekspress Kazika
Raptularz


PRACE UCZNIÓW
Strony WWW
Prace plastyczne
Rysunki na tablicy

Nasz dostawca internetu

interkonekt

Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny

Rok szkolny 2017/2018

1 listopada - czas refleksji i zadumy

Na cmentarzu płomyki złote i groby w chryzantemach.
Ludzie przyszli tu z myślą o tych, których już nie ma.

/"Święto Zmarłych" - Bechler H./

znicz5 128

Listopad to czas, w którym wspominamy zmarłych. W dzień Wszystkich Świętych oraz w Zaduszki,  odwiedzamy cmentarze, aby złożyć kwiaty, zapalić znicze i zmówić w ciszy modlitwę. Nasza obecność przy grobach jest wyrazem pamięci o tych, którzy odeszli, ale pozostają w naszych sercach i wspomnieniach.

Jak co roku młodzież naszej Szkoły pamiętała o tych, którzy tworzyli historię naszego stuletniego Liceum. Tradycyjnie w przeddzień Wszystkich Świętych odwiedziliśmy groby nauczycieli, pracowników oraz absolwentów. Uczniowie zapalili również znicze na mogiłach żołnierzy na olkuskich cmentarzach i w innych miejscach pamięci.
Społeczność I Liceum nie zapomina o grobach osób związanych ze Szkołą, zapomnianych i opuszczonych porządkując zawsze ich miejsca spoczynku.

Tu jest pamięć i tutaj świeczka.
Tutaj napis i kwiat pozostanie.

/Joanna Kulmowa "W Zaduszki"/

[ Galeria ]


Rok szkolny 2016/2017

Jest taki dzień w roku...
Kiedy refleksja w serce się wkrada…

znicz3 128

Święto Zmarłych

Nie ma na świecie takiej religii, której wyznawcy nie wierzyliby w życie pozagrobowe i w możliwość obcowania żywych i umarłych. W tradycji chrześcijańskiej pierwszego listopada - w Uroczystość Wszystkich Świętych, a także następnego dnia - w Dzień Zaduszny, odwiedzamy cmentarze, aby pomodlić się przy grobach swoich bliskich.

Tradycyjnie społeczność I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu pamiętała o zasłużonych dla Szkoły pracownikach i znanych absolwentach. Młodzież w zadumie odmówiła modlitwę za dusze zmarłych, złożyła kwiaty i zapaliła znicze na grobach, aby wyrazić wdzięczność tym, którzy tworzyli historię 100-letniej placówki, zasłużonej dla naszego regionu.

Święto zmarłych to również pamięć o tych, którzy polegli w obronie ojczyzny, pamięć o samotnych żołnierskich grobach. Uczniowie złożyli także symboliczny znicz na Cmentarzu Żołnierzy Polskich, aby uczcić pamięć tych, co polegli za naszą wolność. Jak co roku uczniowie naszej Szkoły uporządkowali końcem października groby nauczycieli i pracowników.

Pośród cmentarzy
Cichych uliczek
Jak wierna pamięć -
Palą się znicze...

Ryszard Przymus "Znicze"

[ Galeria ]


Rok szkolny 2015/2016

1 Listopada - Wszystkich Świętych.

To taki czas zadumy,
modlitwy nad zmarłych duszami.
Choć ich już nie ma wśród nas
kochamy nadal, więc pamiętamy.

znicz4 128

Uczniowie naszej Szkoły, jak co roku, uporządkowali końcem października groby nauczycieli i pracowników, a następnie uczcili pamięć zmarłych składając kwiaty i zapalając symboliczny znicz. Młodzież w zadumie odmówiła modlitwę w intencji byłych pracowników Szkoły, uczniów, absolwentów oraz żołnierzy spoczywających na miejscowym cmentarzu.
O tym dniu pamiętamy wszyscy, bez względu na wyznanie i odwiedzamy groby naszych bliskich. Święto zmarłych to również pamięć o tych, którzy polegli w obronie ojczyzny, pamięć o samotnych żołnierskich grobach...

Ciszą cmentarną ukołysani,
dala od życia i znoju,
dobiwszy wreszcie cichej przystani,
odpoczywają w pokoju.
Elżbieta Daniszewska "Zaduszki" [fragm.]

[ Galeria ]


Rok szkolny 2014/2015

 

"Najpiękniejsza jest pamięć..."

A choć ich życia płomień zgasł,
To myśli o nich
Są przecież w nas.
Maria Czerkawska "Zaduszki" [fragm.]

1 listopada 2014 roku.
Uczniowie naszej Szkoły tradycyjnie odwiedzili groby byłych nauczycieli, pracowników, znanych absolwentów oraz mogiły żołnierzy spoczywających na miejscowym cmentarzu. Jak zwykle, końcem października, młodzież uporządkowała groby, złożyła wiązanki kwiatów i znicze oraz w zadumie odmówiła modlitwę w intencji tych, którzy tworzyli historię Szkoły i regionu. Od lat uczniowie opiekują się również cmentarzem prawosławnym.

Ta cenna inicjatywa świadczy o zaangażowaniu i wnikliwym poznawaniu losów swojej Szkoły, osób z nią związanych i historii miejscowości, gdzie chodzą do szkoły.

[ Galeria ]


Rok szkolny 2013/2014

"Człowiek nie żyje sam dla siebie, bo żyjemy przez innych dla innych, więc pamięć o zmarłych należy do żywych".

To motto przyświecało naszym uczniom oraz nauczycielom, którzy zgodnie z tradycją, w ostatnich dniach października i w pierwszym tygodniu listopada, udali się na olkuski cmentarz aby odwiedzić, uporządkować, złożyć kwiaty, zapalić znicze na grobach byłych nauczycieli, pracowników i znanych absolwentów, a następnie w zadumie odmówić modlitwę w ich intencji. Lista tych o których pamiętamy jest długa, niemal tak długa jak istnienie naszego Liceum.

Uczniowie zapalili również znicze na mogiłach żołnierzy na olkuskich cmentarzach i innych miejscach pamięci. Od lat opiekują się także cmentarzem prawosławnym. Nigdy nie zapominają o grobach osób związanych ze Szkołą, zapomnianych i opuszczonych.

Ta coroczna inicjatywa, wpisana na stałe w kalendarz szkolnych wydarzeń, jest dowodem wdzięcznej pamięci nas żyjących wobec tych, którzy już odeszli i kiedyś tworzyli historię naszej Szkoły i regionu.

[ Galeria ]


Nauczyciele, pracownicy szkoły - miejsca spoczynku

Liceum to nie tylko kilka lat edukacji zakończone maturą. To świadomość ciągłości pokoleń - tych, które były przed nami i tych, które przyjdą po nas. To swoiste universitas, czyli wspólnota uczących i nauczanych. Toteż jedną z tradycji naszej szkoły jest zwyczaj odwiedzania grobów jej nauczycieli i pracowników na olkuskim cmentarzu parafialnym. Symboliczny znicz zapalany przed dniem Wszystkich Świetych lub innych uroczystości jak chociażby jubileusze szkoły, rocznice matur – świadczy, że żyje w nas pamięć o historii szkoły i ludziach, którzy ją tworzyli. To także wyraz wdzięczności uczniów wobec nauczycieli, wychowawców za ich trud i poświęcenie.

Poniżej zamieszczamy wykaz grobów nauczycieli i pracowników I LO na olkuskim cmentarzu do których udało się dotrzeć.

Nauczyciele, dyrektorzy i pracownicy naszej szkoły
spoczywający na olkuskim cmentarzu

Dyrektorzy
 • Dziuba Waldemar, zm. 2009, nauczyciel muzyki, dyrektor szkoły w l. 1980-1987;
  kwatera 22/rząd 7/miejsce 1.
 • Grużewska Maria, zm. 1940, nauczyciel j. polskiego, kierowała Liceum Żeńskim w l. 1917-1932;
  kwatera III LA/rząd 3/miejsce 9.
 • Michalski Zygmunt, zm. 1947, nauczyciel historii i geografii w l. 1938-1947, kierował szkołą w l. 1946-47;
  kwatera IV PB/rząd 3/miejsce 31.
 • Wilczyński Stanisław, zm. 1976, nauczyciel fizyki i astronomii, kierował szkołą l. 1950-1964;
  kwatera I PA/rząd 1/miejsce 15.
Nauczyciele
 • Bandrowska Maria, zm. 1959, nauczyciel matematyki w l. 1945-50;
  kwatera I PB/rząd 7/miejsce 30.
 • Bejgier Anna, zm. 2007, nauczyciel języka rosyjskiego w l. 1985-1993;
  kwatera III PA/rząd 3/miejsce 22.
 • Boczkowski Wojciech, zm. 1986, nauczyciel historii w l. 1972-74;
  kwatera I LA/rząd 9/ miejsce 5.
 • Burakowska Justyna, zm. 2010, nauczyciel chemii w l. 1965-2001;
  kwatera II LA/rząd 1/miejsce 17.
 • Cembrzyńska Janina, zm. 1981, nauczyciel historii w l. 1945-1971;
  kwatera II PA/rząd 7/miejsce 2
 • Cockiewicz Danuta, zm. 2011, nauczycielka historii w l. 1965-2001;
  kwatera  II LB/rząd 15/miejsce 14.
 • Czura Julian, zm. 1972, nauczyciel wychowania fizycznego w l. 1938-1939 oraz 1945-51;
  kwatera III PA/rząd 3/miejsce 9.
 • Deręgowska Anna, zm. 1962, nauczyciel chemii od 1945 roku;
  kwatera I PB/rząd 4/miejsce 21.
 • Feczko Maria, zm. 1976, nauczyciel wychowania fizycznego w l. 1930-32 oraz 1945-52;
  kwatera IV LA/rząd 10/miejsce 16.
 • Foryś Franciszek, zm. 1968, nauczyciel historii i języka niemieckiego w l. 1924-25;
  kwatera IV LC/rząd 21/miejsce 191.
 • Gamrat Florian, zm. 2015, nauczyciel historii w latach 1987-1991;
  kwatera III LB/rząd 10/miejsce 237
 • Grzywacz Bronisław, zm. 1977, nauczyciel rysunku od 1950 roku;
  kwatera II LA/rząd 2/ miejsce 3.
 • Jagodziński Wiesław, zm. 1943, nauczyciel matematyki w l. 1930-40;
  kwatera II PB/rząd 6/miejsce 27.
 • Jeleń Edward, zm. 1924, nauczyciel matematyki w l. 1921-24;
  kwatera IIIPA/rząd 1/miejsce 17.
 • Jędrysik Aleksander, zm. 2012, nauczyciel matematyki w l. 1970-1998;
  kwatera I LA/rząd 5/miejsce 8.
 • Karkos Janina, zm. 1977, nauczycielka łaciny w l. 1935-39 oraz 1945-52;
  kwatera III LB/rząd 1/miejsce 13.
 • Kołacz Piotr, zm. 1965, nauczyciel języka rosyjskiego śpiewu i muzyki od 1919 do końca lat 50;
  kwatera VB/rząd 3/ miejsce 45.
 • Kondaki Jadwiga, zm. 1969, nauczyciel języka francuskiego w l. 1923-1931 oraz 1945-1955;
  kwatera III LA/rząd 11/miejsce 1.
 • Krokosz Zofia, nauczycielka języka polskiego i bibliotekarka w latach 1950-51, 1957-1979;
  kwarera II LA/rząd 3/miejsce 1.
 • Langkammer Bronisław ks., zm. 1933, katecheta w l. 1917-33;
  kwatera I PB/rząd 1/miejsce 18.
 • Mitka Michał, zm. 1951, nauczyciel łaciny i języka polskiego w l. 1916-39 oraz 1945-51;
  kwatera I PA/rząd 7/miejsce 26.
 • Nowosad Roman, zm. 2010, nauczyciel j. polskiego w l. 1985-2001;
  kwatera 26/rząd 7/miejsce 167.
 • Nowosad Rozalia, zm. 2000, bibliotekarka w roku 1995/96;
  kwatera 26/rząd 7/miejsce 167.
 • Piekarska Krystyna, zm. 1990, nauczyciel języka polskiego w l. 1962-90;
  kwatera IV/rząd 4/ miejsce 48.
 • Pilchowicz Paulina, zm. 2012, nauczyciel j. rosyjskiego w l. 1961-1987, wicedyrektor szkoły w l. 1976-1981;
  kwatera 26/rząd 9/miejsce 201.
 • Tarasin Katarzyna, zm.1987, nauczyciel historii i języka rosyjskiego po 1945 roku;
  kwatera VC/rząd 18/miejsce 288.
 • Tyboń Włodzimierz, zm. 1986, nauczyciel fizyki w l. 1955-86, wicedyrektor szkoły w l. 1964-1976;
  kwatera III LA/rząd 10/miejsce 23.
 • Zub Stanisława, zm. 1993, nauczyciel języka niemieckiego i matematyki w latach 1945-1969;
  kwatera II LB/rząd 16/miejsce 6A.
Pracownicy administracji i obsługi szkoły
 • Boczkowski Wojciech, zm. 1986, kierownik internatu w l. 1972-74;
  kwatera I LA/rząd 9/miejsce 5.
 • Foryś Maria, zm. 1976 i Foryś Władysław zm. 1978, woźni szkoły;
  kwatera II PA/rząd 3/miejsce 4.
 • Ogrodzka Leonia, zm. 1973, prowadziła sekretariat od 1932 roku;
  kwatera III PA/ rząd 1/ miejsce 28.

Opracowanie: mgr Janina Wojas

TOP

Nowe Wiadomości
na nowej stronie
WWW


st2018p128
Srebrna Szkoła 2018


100lat 150


ewd124

Nagroda Jakości Nauczania
sapere auso 2016 120


nzs92


Szkoła Kompetencji Przyszłości
dyplom100

Szkoła Odkrywców Talentów
Szkoła Odkrywców Talentów

Szkoła Łowców Talentów
1


WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI WYŻSZYMI

Instytut Fizyki
Uniwersytet Jagielloński

I Pracownia Fizyczna - Instytut Fizyki UJ

Instytut Matematyki
Uniwersytet Jagielloński

I Pracownia Fizyczna - Instytut Fizyki UJ

Wydział Chemii
Uniwersytet Jagielloński

Wydział Chemii

Wydział Nauk o Ziemi
Uniwersytet Śląski

wnoz us 100

Klasa akademicka SGH
sgh 120

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Śląski

us wbios 150

Wyższa Szkoła Biznesu
w Dąbrowie Górniczej

wsb dg


WYMIANA MŁODZIEŻY
Schwalbach am Taunus
Projekt dofinansowała Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
Wurzen
Polska-Niemcy-Izrael
Polska-Izrael
Israeli and European Youth Exchanges


Egzamin First
lincoln100

Spotkania
z Parlamentem
Europejskim

Spotkania z Parlamentem Europejskim

Enter Your Future
Enter Your Future

wt100

"Moja firma..."
Moja firma w mojej gminie

Młodzieżowe UM
Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne

Naukowy projekt
FENIKS

Naukowy projekt FENIKS

Akademia CISCO
Akademia CISCO

Współpraca młodzieży...
Współpraca młodzieży polskiej i szwajcarskiej

"Szkoła z klasą"
Szkoła z klasą


Stowarzyszenie
"Złota Arka"

Księga Pamiątkowa Jednodniówka
Zeszyty Historyczne Olkusza


"Szkoła wolna
od dopalaczy"

Certyfikat - Szkoła wolna od dopalaczy


Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego
BO! - ulotka
Harmonogram spotkań


Artyści Ziemi Olkuskiej


hpv128