Dążenie ważniejsze jest niż osiągnięcie, bo jest ruchem, podczas gdy osiągnięcie to stagnacja. (Stefan Kisielewski)

NetSTUDENT

Turniej CS GO


PODRĘCZNIKI 2018/2019

Podręczniki


I LO Olkusz - Facebook lo1olkusz

Plan lekcji, dzwonki
Zastępstwa
Kalendarz
Kontakt z nauczycielami
Spotkania z rodzicami
Oferta ubezpieczenia


 logo96
SU - I LO Olkusz - Facebook su-lo1olkusz


Biblioteka szkolna


Jubileusz 100-lecia
Jubileusz 95-lecia


SPOTKANIA Z...
Absolwenci
Goście


EuroWeek - Szkoła Liderów
Stypendium w Wiedniu
"Projekt z klasą"
Proces Boloński
"KinoSzkoła"
Noc filmowa
"Małopolska - moje..."
"Zachować dla ... pokoleń"
Festiwal Nauki
Wykłady z matematyki
Pierwsza pomoc


"Najlepszy Absolwent"


UROCZYSTOŚCI/IMPREZY
Rajdy integracyjne
Dzień Chłopaka
Ślubowanie klas I
Roczn. zawieszenia Krzyża
Juwenalia
Święto Niepodległości
Szkolne Mikołajki
Szkolna Wigilia
Koncerty
Pierwszy Dzień Wiosny
Imprezy lokalne


Szkolna scena teatralna


AKTUALNOŚCI SPORTOWE
Piłka ręczna dz (26 V)
Piłka ręczna dz (23 III)
Koszykówka dz (17-18 III)
Piłka ręczna dz (6 III)
Koszykówka chł (12 II)
Pływanie (6 II)
Siatkówka dz (5 II)
Siatkówka chł (5 II)
Pływanie (22 I)
Tenis stołowy (19 I)
Koszykówka chł (10 XII)
Koszykówka dz (8 XII)
Tenis stołowy (4 XII)
Siatkówka chł (25 XI)
Siatkówka dz (19 XI)
Grupy taneczne


PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Nasza prezydencja w UE
Dzień przedsiębiorczości
Edukacja prawna


PROFILAKTYKA
Zdrowy tryb życia
Profilaktyka raka piersi
Dzień rzucania palenia
Światowy Dzień AIDS
Światowy Dzień Zdrowia
Świat. Dzień bez Tytoniu
Świat. Dz. Walki z Rakiem
Świat. .. Walki z Otyłością
No promil - No problem
Anoreksja, bulimia, ...
Profilaktyka uzależnień
Dzień Bezp. Internetu


WOLONTARIAT
Warsztaty Ter. Zajęciowej
Stowarzyszenie OSAK
Świetlica im. JP2
Dom Pomocy Społecznej
Adopcja Miłości
SWM "Młodzi Światu"
Szlachetna Paczka
Good Deeds Day Polska
Klub Wolontariuszy
Stow. Res Sacra Miser
Świąteczna zbiórka żywności
Targi Wolontariatu
Akcja "Zakrętki"
"Barwy Wolontariatu"
Małop. Dni Osób Niepełnosprawnych
Wyprawa PO MOC
Koncert charytatywny
Ośrodek Pomocy Społecznej


WYCIECZKI
Krajowe
Zagraniczne


PRASA SZKOLNA
Ekspress Kazika
Raptularz


PRACE UCZNIÓW
Strony WWW
Prace plastyczne
Rysunki na tablicy

Nasz dostawca internetu

interkonekt

Święto niepodległości

2017/2018

Obchody Dnia Niepodległości i Festiwal Pieśni Patriotycznej

10 listopada 2017 roku w naszej szkole odbyła się akademia i towarzyszący jej Festiwal Pieśni Patriotycznej z okazji Święta Niepodległości.

11 listopada 1918 roku – to jedna z najważniejszych dat w dziejach Polski. Dzień ten wieńczy blisko półtorawieczne dążenie kilku pokoleń Polaków do odzyskania utraconej na skutek zaborów niepodległości. Szkolne uroczystości przygotowała i poprowadziła klasa IIE. Uczniowie podkreślili powagę święta i oddali cześć naszym przodkom poległym w walce o wolność, składając kwiaty i zapalony znicz pod tablicą pamiątkową w holu szkoły. Pragniemy dzień 11 listopada w I Liceum obchodzić w atmosferze radości oraz dumy z tych, którzy przed laty walczyli o niepodległą ojczyznę.

6 listopada odbył się konkurs "Józef Piłsudski i jego czasy" przeprowadzony w klasach drugich. W konkursie I miejsce zajął Paweł Kalarus (IID), II miejsce Rafał Turlej klasa (IIC), III miejsce Alicja Banyś klasa (IID), dzień niepytania otrzymała klasa IID.

Wyjątkowego charakteru obchodom nadał Festiwal Pieśni Patriotycznej. Śpiew stale towarzyszył walczącym dodając im otuchy, motywując do walki i dlatego, po zakończeniu części oficjalnej akademii, rozpoczął się konkurs pieśni patriotycznej. Poszczególne klasy pierwsze odśpiewały wylosowane wcześniej utwory, a jury w składzie: pani dyrektor Irena Majda, pani wicedyrektor Barbara Tarczyńska, mgr Monika Świda, przewodnicząca Rady Rodziców Iwona Walusiak i wiceprzewodnicząca samorządu uczniowskiego Paulina Bigaj oceniło ich występy, nagradzając najlepszych dniem niepytania. W konkursie najlepiej zaprezentowała się klasa ID, miejsce drugie zdobyła klasa IG, a trzecie klasa IF.

[ Galeria ]


Uroczystości powiatowe - 11 XI 2017

Obchody 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

W sobotnie przedpołudnie na płycie olkuskiego Rynku rozpoczęły się powiatowe obchody 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Po uroczystej mszy świętej w intencji Ojczyzny odprawionej w bazylice św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu, przedstawiciele władz samorządowych, państwowych, służb mundurowych, delegacje szkół i instytucji miejskich oraz mieszkańcy Powiatu, pod pomnikiem Marszałka Piłsudskiego złożyli wiązanki kwiatów oraz wieńce.

[ Galeria ]


2016/2017

Obchody Dnia Niepodległości i Festiwal Pieśni Patriotycznej

10 listopada 2016 roku w naszej szkole odbyła się akademia i towarzyszący jej Festiwal Pieśni Patriotycznej z okazji Święta Niepodległości. 11 listopada 1918 roku – to jedna z najważniejszych dat w dziejach Polski. Dzień ten wieńczy blisko półtorawieczne dążenie kilku pokoleń Polaków do odzyskania utraconej na skutek zaborów niepodległości.
Szkolne uroczystości przygotowała i poprowadziła klasa IId. Uczniowie podkreślili powagę święta i oddali cześć naszym przodkom poległym w walce o wolność, składając kwiaty i zapalony znicz pod tablicą pamiątkową w holu szkoły.

Pragniemy dzień 11 listopada w I Liceum obchodzić w atmosferze radości oraz dumy z tych, którzy przed laty walczyli o niepodległą ojczyznę. Wyjątkowego charakteru tym obchodom nadał Festiwal Pieśni Patriotycznej. Śpiew stale towarzyszył walczącym dodając im otuchy, motywując do walki i dlatego, po zakończeniu części oficjalnej akademii, rozpoczął się konkurs pieśni patriotycznej. Poszczególne klasy odśpiewały wylosowane wcześniej utwory, a jury w składzie: pani dyrektor Irena Majda, pani wicedyrektor Barbara Tarczyńska, mgr Anna Miszczyk, mgr Ryszard Butkiewicz i wiceprzewodnicząca szkoły Julia Szczepanek oceniło ich występy nagradzając najlepszych dniem niepytania.
W konkursie najlepiej zaprezentowała się klasa IIc, miejsce drugie zdobyła klasa Id, a trzecie klasa IIa.

[ Galeria ]


Uroczystości powiatowe - 11 XI 2016

"W naszym powiecie właściwe obchody Święta Niepodległości odbyły się w piątek 11 listopada. Rozpoczęła je, jak co roku, msza św. za Ojczyznę w olkuskiej Bazylice Mniejszej pod wezwaniem św. Andrzeja Ap. Koncelebrowali ją ks. Mieczysław Miarka (proboszcz parafii, kanonik gremialny i prepozyt Kapituły Kolegiaty Olkusko-Pilickiej) i ks. Henryk Chmieła (proboszcz parafii pw. św. Maksymiliana w Olkuszu i dziekan Dekanatu Olkuskiego). Kazanie wygłosił ks. Piotr Bardo. Nawiązał w nim do słów Cypriana Kamila Norwida, iż „Ojczyzna to wielki, zbiorowy obowiązek". O oprawę muzyczną zadbał znakomity chór parafialny, m.in. wykonaniem „Alleluja" Haendla. Mszę zakończono przypomnieniem modlitwy ks. Piotra Skargi za Polskę.

Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości przemaszerowali na olkuski Rynek. Pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego olkuscy harcerze trzymali już straż honorową. Hymn Państwowy wykonała Olkuska Reprezentacyjna Orkiestra Dęta, tym razem z wokalnym udziałem Chóru Parafii św. Andrzeja. Następnie głos zabrał Starosta Olkuski Paweł Piasny. Wspominając dzień, gdy po 123 latach zaborów Polska odzyskała suwerenność, Starosta podkreślił, że ważnym przejawem patriotyzmu jest jedność narodowa, której nasza ojczyzna wciąż bardzo potrzebuje – tak na poziomie państwowym, jak i lokalnym.

Wieńce pod pomnikiem Piłsudskiego i tablicą pamięci Nieznanego Żołnierza złożyli posłowie na Sejm, przedstawiciele władz Powiatu i tworzących go gmin, partii politycznych, organizacji społecznych, kombatantów, parafii, służb mundurowych, szkół i innych instytucji. Władze powiatowe reprezentowała delegacja ze Starostą Pawłem Piasnym i przewodniczącą Rady Powiatu Małgorzatą Węgrzyn na czele. Nasze Liceum reprezentowała dyrektor szkoły Irena Majda, przedstawiciele grona pedagogicznego i młodzieży wraz z pocztem sztandarowym."

[ Galeria ]


2015/2016

Obchody Dnia Niepodległości i Festiwal Pieśni Patriotycznej

6 listopada w naszej szkole odbyła się krótka akademia i towarzyszący jej konkurs pieśni patriotycznej z okazji Święta Niepodległości.
Szkolne uroczystości przygotowała i poprowadziła klasa IIIa, której wychowawcą jest mgr Renata Dylewska. Uczniowie podkreślili powagę święta, jakim jest Dzień Niepodległości i oddali cześć naszym przodkom poległym w walce o wolność, składając kwiaty i zapalony znicz pod tablicą pamiątkową w holu szkoły.

Krótko po zakończeniu części oficjalnej akademii rozpoczął się konkurs pieśni patriotycznej. Poszczególne klasy odśpiewały kolejne utwory, a jury w składzie: Pani Dyrektor Irena Majda, ks. Krzysztof Bujak, profesor Ryszard Butkiewicz, Przewodnicząca Rady Rodziców p. Ewa Prządo i była przewodnicząca szkoły Michalina Rolka oceniło ich występy nagradzając najlepszych dniem niepytania i słodkim upominkiem dla klasy.
W konkursie najlepiej zaprezentowała się klasa Ic, miejsce drugie zdobyła klasa IId, a trzecie klasa IIIc.

[ Galeria ]


11 listopada, jak w każdym roku, przedstawiciele młodzieży, grona pedagogicznego, rodziców wraz z dyrektorem szkoły mgr Ireną Majdą odpowiedzieli na zaproszenie Starosty Powiatu Olkuskiego i wzięli udział w obchodach Święta Odzyskania Niepodległości.
Delegacja szkoły wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyła w ofierze Mszy Świętej w intencji Ojczyzny w Bazylice św. Andrzeja oraz dalszej części obchodów, które miały miejsce pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

[ Galeria ]


2014/2015

Mam biało-czerwone serce, barwy ojczyste.
Nikt mi tego nie zabierze, po polsku myślę.
Nikt mi tego nie zabierze, po polsku piszę.
To dla tych, którzy przelali krew za ojczyznę.

7 listopada w naszej szkole odbyła się akademia upamiętniająca Narodowe Święto Niepodległości.
Dzień, w którym Józef Piłsudski w 1918 roku przejął władzę został oficjalnie ogłoszony świętem narodowym w 1937 roku. Od tego czasu 11 listopada w całym kraju organizowane są patriotyczne wiece i pochody, a w kościołach odprawiane msze w intencji Ojczyzny.

Młodzież I LO również oddała hołd tym, którzy walczyli i polegli przedstawiając program artystyczny, pozwalający zatrzymać się na chwilę w biegu codziennych dni i pomyśleć, jak wiele zawdzięczamy walczącym o wolność. Dzięki zaprezentowanym przez naszych artystów wierszom i utworom muzycznym poczuliśmy emocje towarzyszące Polakom podczas walki z zaborcami. Słowa: "Mam biało-czerwone serce, barwy ojczyste, nikt mi tego nie zabierze...To dla tych, którzy przelali krew za ojczyznę" sprawiły, że każdego przepełniła duma z Polaków, którzy nigdy nie zrezygnowali z wolnej przyszłości. Spotkanie stało się lekcją patriotyzmu dla nas, ludzi żyjących w czasach niepodległości.

Ten dzień był również, z inicjatywy młodzieży, okazją do zaprezentowania się Samodzielnego Team'u Operacji Specjalnych (STOS) – drużyny łączącej młodych pasjonatów strzelectwa, do której należą także nasi uczniowie i przedstawicieli klubu Żołnierzy Rezerwy LOK w Olkuszu.

[ Galeria ]


11 listopada, jak w każdym roku, przedstawiciele młodzieży, grona pedagogicznego, rodziców wraz z dyrektorem szkoły mgr Ireną Majdą odpowiedzieli na zaproszenie Starosty Powiatu Olkuskiego i wzięli udział w obchodach Święta Odzyskania Niepodległości.
Delegacja szkoły wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyła w ofierze Mszy Świętej w intencji Ojczyzny w Bazylice św. Andrzeja oraz dalszej części obchodów, które miały miejsce pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

[ Galeria ]

foto: Przegląd Olkuski


2013/2014

"Naród bez historii błądzi jak człowiek bez pamięci". (N. Davies)

Pamięć jest wielką siłą, jest istotą więzi wszystkich wspólnot, w tym także wspólnoty narodowej. Dlatego wiedza o przeszłości – historia i kultywowanie tradycji jest ważne dla trwania narodu. By docenić tych, którzy zginęli w obronie wolnej Ojczyzny zorganizowaliśmy okolicznościową akademię w piątek 8 listopada, a więc tuż przed obchodami 95. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Tegoroczna akademia, przybrała postać montażu słowno-muzycznego, którego mottem przewodnim były słowa "Bez tej miłości można żyć...". Młodzież chwilą ciszy uczciła wszystkich poległych w walkach o Ojczyznę bohaterów, obejmując pamięcią uczniów, nauczycieli, pracowników naszego Liceum. Historyczno-refleksyjny charakter uroczystości wywołał patriotyczne uczucia w sercach uczestników. Słuchając znanych każdemu oraz mniej popularnych wierszy Miłosza, Tuwima, Szymborskiej jak i piosenek Jacka Kaczmarskiego, grupy Pod Budą czy też Jana Pietrzaka nie jednemu zakręciła się łza w oku. Większość młodych artystów, złożonych głównie z klas 1f, 1a i 1d, miało okazję po raz pierwszy zaprezentować się przed publicznością swojej szkoły. Z przyjemnością posłuchaliśmy także znanych nam już wykonawców z klas 2d i 3d.

Ten dzień stał się również, z inicjatywy młodzieży, okazją do zaprezentowania społeczności Liceum Samodzielnego Team'u Operacji Specjalnych (STOS) – drużyny łączącej młodych pasjonatów strzelanek z Olkusza do której należą także nasi uczniowie.

[ Galeria ]


11 listopada, jak w każdym roku, przedstawiciele młodzieży, grona pedagogicznego, rodziców wraz z dyrektorem szkoły mgr Ireną Majdą odpowiedzieli na zaproszenie Starosty Powiatu Olkuskiego i wzięli udział w obchodach Święta Odzyskania Niepodległości. Delegacja szkoły wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyła w ofierze Mszy Świętej w intencji Ojczyzny w Bazylice św. Andrzeja oraz dalszej części obchodów, które miały miejsce pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

15 listopada natomiast, z okazji 95. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, odbył się w naszej szkole VII Powiatowy Konkurs Muzyczno-Recytatorski "Wczoraj i dziś - nasza Ojczyzna w poezji i muzyce" pod patronatem Starosty Powiatu Olkuskiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz. Słowa Jana Pawła II "Myśląc Ojczyzna.... Ojczyzna - kiedy myślę - wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam, mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica, która ze mnie przebiega ku innym, aby wszystkich ogarnąć w przeszłość dawniejszą niż każdy z nas. Z niej się wyłaniam, gdy myślę Ojczyzna – by zamknąć ją w sobie jak skarb. Pytam wciąż, jak go pomnożyć, jak poszerzyć tę przestrzeń, którą wypełnia" obecne były w każdej interpretacji utworów śpiewanych i recytowanych przez uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych powiatu, ponieważ to właśnie do nich adresowany był ten konkurs.


2012/2013

Tamte dni to bezcenne kartki z kalendarza, kartki stare, ale żywe - bo nie można o nich zapomnieć. My pamiętaliśmy. 9 listopada w naszej szkole odbyły się uroczystości związane z 94. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Pani profesor Agnieszka Kocjan-Hickiewicz i pan profesor Ryszard Butkiewicz zmagali się z przeszkodami, by móc pokazać długą drogę ku wyzwoleniu i podarować niezwykłą lekcję historii. Czarownice symbolizujące państwa zaborcze, pieśni i wiersze w mistrzowskich wykonaniach, Piłsudzki przemawiający do swoich żołnierzy, modlitwy o zakończenie niewoli...

Polacy nie mieli kraju, ale kultury, tradycji i polskości nikt nie mógł im odebrać, chcieli niepodległości i zdobyli ją - okupioną tysiącami istnień, morzem przelanej krwi i wylanych łez, cierpieniem, bólem i tęsknotą.

[ Galeria ]


2011/2012

Akademia z okazji 93 rocznicy odzyskania niepodległości.

Zaproszenie

Rada Uczniowska zaprasza całą społeczność szkolną na Spotkanie Patriotyczne połączone z Festiwalem Piosenki Patriotycznej w dniu 10 listopada 2011 roku. Czynny udział w tej uroczystości i dojrzała postawa niech będą świadectwem naszej pamięci o tych, którzy polegli w obronie niepodległej Polski.

Regulamin Festiwalu:

  1. Każda klasa prezentuje jeden wylosowany utwór (ilość zwrotek zgodna z podanym tekstem).
  2. Można zaprezentować własną aranżację piosenki, ale z zachowaniem podniosłego tonu zgodnego z charakterem i klimatem festiwalu.
  3. Ilość wykonawców jest dowolna.
  4. Mile widziana prosta scenografia (tj. kostiumy, stosowne stroje, rekwizyty).
  5. Ewentualne zmiany utworu prosimy zgłaszać do Opiekuna Samorządu (mgr Edyta Kociołek – n-l wych. fizycznego) do piątku 28 października 2011 roku.
  6. Udział klas I i II jest obowiązkowy, natomiast klas III dobrowolny (prosimy jednak klasy trzecie, by dostarczyły ostateczną informację do opiekuna Samorządu Uczniowskiego czy biorą udział w festiwalu czy też nie).

Plan dnia:

  • 810-1140 – Zajęcia dydaktyczne wg planu.
  • 1145 – Uczniowie poszczególnych klas przychodzą na salę gimnastyczną pod opieką nauczyciela, z którym mają zajęcia na 5 godzinie lekcyjnej.
  • Po spotkaniu nie ma już zajęć dydaktycznych.

 

Dla Polaków jednym z najważniejszych świąt państwowych jest Narodowe Święto Niepodległości. W tym dniu w całym kraju organizowane są uroczystości upamiętniające odzyskanie niepodległości Polski po 123 latach. Również w naszej szkole został uczczony ten szczególny dzień.

W czwartek, 10 listopada, odbyło się Spotkanie Patriotyczne połączone z Festiwalem Piosenki Patriotycznej. Udział w festiwalu wzięły klasy: 1A, 2A, 3A, 1B, 2B, 1C, 2C, 1D, 1E i 2E. Każda klasa przygotowała jedną piosenkę, którą wykonała przed wszystkimi uczniami i nauczycielami I Liceum Ogólnokształcącego. Można było usłyszeć m. in. "Rotę", "O mój rozmarynie", "Raduje się serce" czy "Czerwone maki na Monte Cassino". Każdy występ był poddawany szczegółowej ocenie. W jury zasiedli: Pani Dyrektor Irena Majda, ksiądz Jacek Olchawa i przedstawicielka Samorządu Uczniowskiego – Klaudia Lekston. Jury przy swojej ocenie brało pod uwagę zaangażowanie liczebnościowe klasy, interpretację i aranżację utworu oraz scenografię, czyli rekwizyty i stroje. Podczas obrad jury, publiczność mogła posłuchać muzyki na żywo. Dwie gitary elektryczne i perkusja świetnie ze sobą współgrały i nadawały nastrój całej uroczystości.
Wkrótce ogłoszono, że bezkonkurencyjnym zwycięzcą okazała się klasa 1A, która przygotowała piosenkę pt. "Tango na głos i orkiestrę i jeszcze jeden głos". Drugie miejsce zajęła klasa 2E z piosenką "Mury". Tylko jeden punkt mniej miała klasa 1D, która wykonała piosenkę pt. "My, Pierwsza Brygada" i zajęła trzecie miejsce. Każda z klas otrzymała nagrodę w postaci Dnia Niepytania.

Organizatorem Spotkania był Samorząd Uczniowski oraz opiekun SU – mgr Edyta Kociołek.

[ Galeria ]

Galeria zdjęć również na www.olkuszanin.pl.


2009/2010

Akademia z okazji 91 rocznicy odzyskania niepodległości.

[ Galeria ]


2008/2009

Akademia z okazji 90 rocznicy odzyskania niepodległości.

[ Galeria ]

Wystawa w czytelni szkolnej - "11 listopada 1918"

[ Galeria ]

TOP

Nowe Wiadomości
na nowej stronie
WWW


st2018p128
Srebrna Szkoła 2018


100lat 150


ewd124

Nagroda Jakości Nauczania
sapere auso 2016 120


nzs92


Szkoła Kompetencji Przyszłości
dyplom100

Szkoła Odkrywców Talentów
Szkoła Odkrywców Talentów

Szkoła Łowców Talentów
1


WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI WYŻSZYMI

Instytut Fizyki
Uniwersytet Jagielloński

I Pracownia Fizyczna - Instytut Fizyki UJ

Instytut Matematyki
Uniwersytet Jagielloński

I Pracownia Fizyczna - Instytut Fizyki UJ

Wydział Chemii
Uniwersytet Jagielloński

Wydział Chemii

Wydział Nauk o Ziemi
Uniwersytet Śląski

wnoz us 100

Klasa akademicka SGH
sgh 120

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Śląski

us wbios 150

Wyższa Szkoła Biznesu
w Dąbrowie Górniczej

wsb dg


WYMIANA MŁODZIEŻY
Schwalbach am Taunus
Projekt dofinansowała Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
Wurzen
Polska-Niemcy-Izrael
Polska-Izrael
Israeli and European Youth Exchanges


Egzamin First
lincoln100

Spotkania
z Parlamentem
Europejskim

Spotkania z Parlamentem Europejskim

Enter Your Future
Enter Your Future

wt100

"Moja firma..."
Moja firma w mojej gminie

Młodzieżowe UM
Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne

Naukowy projekt
FENIKS

Naukowy projekt FENIKS

Akademia CISCO
Akademia CISCO

Współpraca młodzieży...
Współpraca młodzieży polskiej i szwajcarskiej

"Szkoła z klasą"
Szkoła z klasą


Stowarzyszenie
"Złota Arka"

Księga Pamiątkowa Jednodniówka
Zeszyty Historyczne Olkusza


"Szkoła wolna
od dopalaczy"

Certyfikat - Szkoła wolna od dopalaczy


Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego
BO! - ulotka
Harmonogram spotkań


Artyści Ziemi Olkuskiej


hpv128